Historische Kring Heemskerk

De beeldbank van de HKH werd opgestart in 2013. Op 16 september 2015 werd de 5.000 ste foto voor publicatie vrijgegeven. Inmiddels is het aantal foto's de 10.000 gepasseerd.
 
Homepage HKH Collectie Foto's HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Straten De Velst   (in veld: Titel)     

Aantal gevonden foto's : 11   (uit: 10306)


Uitgebreid zoeken

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1. Object nr.: 21290   (21290.jpg)
Titel              : Straten De Velst  
Straat            : De Velst   
Thema           : Kunstwerken openbaar
Beschrijving  :Op de hoek van de Velst is een zgn zitgroep gemaakt. Die bestaat uit stukken hardsteen, bewerkt tot figuren, die Schotse Hooglanders verbeelden. De kunstenares is Sjanneke van Herpen. Hier moet de afwerking van het terrein nog plaatsvinden. De huidige verharding rond de beelden is licht grind. Zie ook foto's 21291 en 21292.
 

2. Object nr.: 21291   (21291.jpg)
Titel              : Straten De Velst  
Straat            : De Velst   
Thema           : Kunstwerken openbaar
Beschrijving  :In het kader van de 'Bankjesparade' van de Stichting 'Heel Heemskerk Tekent' worden aan de Gemeente op diverse locaties kunstzinnige banken geschonken. De tweede plaatsing in deze serie wordt gevormd door de groep zitbankjes op de hoek van De Velst. Op de achtergrond enkele opstallen van de daar gevestigde Woonwagen standplaats. Zie ook de foto's 21290 en 21292.
 

3. Object nr.: 21292   (21292.jpg)
Titel              : Straten De Velst  
Straat            : De Velst   
Thema           : Kunstwerken openbaar
Beschrijving  :In het kader van de 'Bankjesparade' van de Stichting 'Heel Heemskerk Tekent' worden aan de Gemeente op diverse locaties kunstzinnige banken geschonken. De tweede plaatsing in deze serie wordt gevormd door de groep zitbankjes op de hoek van De Velst. De zitbankjes groep van Sjanneke van Herpen, gezien in noordelijke richting met op de achtergrond het Appartementencomplex 't Maereveldt op de hoek De Velst - Maerelaan.
Zie ook de foto's 21290 en 21291.
 

4. Object nr.: 21293   (21293.jpg)
Titel              : Straten De Velst  
Straat            : De Velst   
Thema           : Kunstwerken openbaar; Personen en families
Beschrijving  :De kunstenares van de Hooglanderbankjes Sjanneke van Herpen toast bij de overdracht en onthulling van het kunstwerk op een functioneel gebruiken en lang leven ervan. Deze bankjes zijn het 2de project van de 6 in het totaal van de stichting Heel Heemskerk Tekent, die e.e.a. realiseert met financiele steun van de stichting TriArcus. Zie ook de foto's 21290, 21291 en 21292.
 

5. Object nr.: 21965   (21965.jpg)
Titel              : Straten De Velst  
Straat            : De Velst   
Thema           : Straten dorp; Scholen
Beschrijving  :Bij het scholencomplex van Heliomare aan de Velst in Heemskerk zijn 10 noodlokalen in gebruik genomen.
 

6. Object nr.: 22176   (22176.jpg)
Titel              : Straten De Velst  
Straat            : De Velst   
Thema           : Straten dorp
Beschrijving  :Een idyllisch kijkje op het woonwagencentrum aan de Velst. In het groen op de voorgrond is nog net het voetpad te zien tussen de de parkeerplaats van Heliomare en de Baandert. Op de achtergrond de eerste van de flats aan de Maerelaan op de hoek van de Maerelaan en de Baandert.
 

7. Object nr.: 22296   (22296.jpg)
Titel              : Straten De Velst  
Straat            : De Velst   
Thema           : Wijken
Beschrijving  :De bomenkap aan de Velst heeft een aanvang genomen. In de groenstroken langs de Baandert en de Hertogenven worden de bestaande bomen gekapt t.b.v. de realisatie van een aantal hofjes met villa's in de hogere prijsklasse. Rechts op de achtergrond de woonwagenlokatie en de flat op de hoek van de Maerelaan/Baandert.
Op 22296d kijken we vanaf de Hertogenven op de voormalige groenstrook met op de achtergrond de zuidgevel van Heliomare en achter de noodlokalen de 2de flat van de drie aan de Maerelaan.
Onder de foto zijn door een klik op de knoppen daar van hetzelfde project enkele andere foto's opgenomen.
zie ook 22263.
 

8. Object nr.: 22336   (22336.jpg)
Titel              : Straten De Velst  
Straat            : De Velst   
Thema           : Scholen; Openbare gebouwen en terreinen
Beschrijving  :Bij het bouwrijp maken van het terrein voor het omstrden plan van 24 villawoningen aan de Velst kwam ook de Biotoop van het voormalig Baandert College weer te voorschijn. Zie ook 14203, 14204 en 14205 waar deze uitvoerig werd beschreven.
 

9. Object nr.: 22338   (22338.jpg)
Titel              : Straten De Velst  
Straat            : De Velst   
Thema           : Wijken
Beschrijving  :De werkzaamheden voor het omstreden woningbouwproject aan de Velst zijn de volgende fase ingegaan. Na het ophogen van het terrein na het rooien van de bomen en het aanbrengen van de riolering worden nu de leidingen voor de warmtepompen geboord. Op de achtergrond het schoolgebouw van Heliomare. Zie ook 22340.
 

10. Object nr.: 22340   (22340.jpg)
Titel              : Straten De Velst  
Straat            : De Velst   
Thema           : Wijken
Beschrijving  :De bouw van 24 villawoningen aan de Velst levert vele protesten op.
Hier is vanaf het wandelpad langs de groenstrook van de Hertogenven te zien dat de 12 Italiaanse populieren waarvoor geen kapvergunning werd verstrekt in maart nog steeds op het bouwterrein fier overeind staan. zie ook 22338 en 22263.
 

11. Object nr.: 22558   (22558.jpg)
Titel              : Straten De Velst  
Straat            : De Velst   
Thema           : Wijken; Diversen
Beschrijving  :De eerste van de 24 woningen aan de Velst zijn inmiddels opgeleverd. Dit is het 2de hofje vanaf oost met de huisnummers 116 t/m 130 zoals de steen op de gevel bij de toegang aangeeft. Zie ook 22338 en 22340.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde foto's: 20 oktober 2022