Historische Kring Heemskerk

De beeldbank van de HKH werd opgestart in 2013. Op 16 september 2015 werd de 5.000 ste foto voor publicatie vrijgegeven. Inmiddels is het aantal foto's de 10.000 gepasseerd.
 
Homepage HKH Collectie Foto's HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Archeologie   (in veld: Thema)     

Aantal gevonden foto's : 80   (uit: 10460)

Getoond wordt foto : 31 t/m 60


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

Begin        Vorige      1   2   3       Volgende       Eind

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

31. Object nr.: 20055   (20055.jpg)
Titel              : Straten Broekpolder  
Straat            : de Vlaskamp   
Thema           : Archeologie; Kunstwerken openbaar; Recreatie en Vermaak
Beschrijving  :Het Multifunctionele Centrum in de Citadel wordt gebouwd. Op de voorgrond de vissen op het archeologisch terrein de Vlaskamp, een speelobject, bij de realisatie van het groenplan Broekpolder kado gedaan door de Rabobank. Rechts van het centrum het Steenhouwerskwartier en links het Schutterskwartier. Zie ook foto 20052
 

32. Object nr.: 20582   (20582.jpg)
Titel              : Straten Broekpolder  
Straat            : Schutterskwartier   
Thema           : Wijken; Kunstwerken openbaar; Archeologie
Beschrijving  :Blik over het park / archeologisch monument De Vlaskamp met daarin het kunstwerk annex skatebaan De Streetcourt naar het Schutterskwartier.
 

33. Object nr.: 20583   (20583.jpg)
Titel              : Straten Broekpolder  
Straat            : Vlaskamp   
Thema           : Archeologie; Kunstwerken openbaar
Beschrijving  :De (voormalige) kwelderwal wordt doorsneden door een skate-kreek. De bedoeling is dat hier in plaats van stromend water skatende jongeren bewegen. De gemeentes Heemskerk en Beverwijk wilden in het park een hedendaagse kunstwerk realiseren. Ze gaven dan ook de opdracht een kunstwerk te ontwerpen dat als skatevoorziening te gebruiken is. De ontwerpers begonnen hun creatieve proces met het maken van een film documentaire over de wensen van skateboarders en jongeren in de regio. Uit de film werd duidelijk dat er niet perse behoefte was aan een ‘pool’, maar veel meer aan een ‘street’ parcours. Zo‘n parcours is toegankelijk voor zowel beginners als gevorderden. Het uiteindelijk object lijkt op een labyrintisch fundament, dat verwijst naar de archeologie. In het beton zijn onzichtbaar speelgoed autootjes, playmobil mannetjes en andere spulletjes verwerkt, om de archeologen in de verre toekomst te verbazen. Ook de constructie van de skatebaan mocht natuurlijk geen extra druk op de onderliggende grondlagen uitoefenen. Het was dus niet mogelijk om de baan in traditionele zin te funderen. Hij ligt als het ware drijvend op het losse zand, van de bedding van wat eens een kreek was.
Over de pas aangelegde skatebaan kun je nog doorkijken naar het Gildenplein.
De Vlaskamp is een beschermd archeologisch monument 507386.
 

34. Object nr.: 20593   (20593.jpg)
Titel              : Straten Broekpolder  
Straat            : Vlaskamp   
Thema           : Kunstwerken openbaar; Recreatie en Vermaak; Archeologie
Beschrijving  :Het kunstwerk annex skatebaan in het archeologisch monument De Vlaskamp wordt gebruikt.
Op de achtergrond het Steenhouwerskwartier.
Voor een uitgebreide toelichting op de skatebaan zie ook foto 20583.
 

35. Object nr.: 20606   (20606.jpg)
Titel              : Straten Broekpolder  
Straat            : Vlaskamp   
Thema           : Wijken; Monumenten (gebouwen etc); Archeologie
Beschrijving  :Informatiebord van de Gemeente Heemskerk m.b.t. 'De Vlaskamp', het archeologisch monument in de broekpolder.
Een deel van de Broekpolder is nooit voor archeologisch onderzoek afgegraven om de sporen van bewoning die het bevat voor de toekomst zeker te stellen. Het aangelegde wijkpark is daarom verklaard tot 'Archeologisch Monument' 507386
De ligging van het monument is duidelijk te zien op de volgende foto's. (Zie ook foto 20607,20608)
 

36. Object nr.: 20607   (20607.jpg)
Titel              : Straten Broekpolder  
Straat            : Vlaskamp   
Thema           : Wijken; Luchtfoto's; Monumenten (gebouwen etc); Archeologie
Beschrijving  :Op deze recente opname van Google is duidelijk de 'Citadel', het centrum van de Broekpolder te zien.
Rechts op de foto loopt de snelweg A9. Het groene vlak links van de Citadel vormt Archeologisch monument 507386 'De Vlaskamp'.
Van middenlinks loopt schuin naar rechtsboven de spoorlijn van Beverwijk naar Uitgeest. De blauwe punt die daar zichtbaar is, is het station van Heemskerk.
Voor meer details zie ook foto 20608.
 

37. Object nr.: 20608   (20608.jpg)
Titel              : Straten Broekpolder  
Straat            : Vlaskamp   
Thema           : Wijken; Luchtfoto's; Monumenten (gebouwen etc); Archeologie
Beschrijving  :(zie ook foto 20607) Deze foto van Google toont de details dan de vorige foto mbt het Archeologisch Monument 507386 De Vlaskamp.
Rechts is een deel van de 'Citadel' te zien, links daarvan is het Wijkpark De Vlaskamp.
De brede witte balk in het park is de skatebaan (zie ook foto 20609).
In het water rechts daarvan is een eilandje 'De Waterslang' gecreëerd (zie ook foto 20611).
Van onder naar boven lopen over de foto de groene hagen die evenals de skatebaan herinneren aan de kreken die hier ooit liepen.(zie ook foto 20610).
Tussen de bovenste serie hagen zijn ter herinnering aan een gevonden offerplaats twee terpen opgeworpen met enige informatie over archeologische vondsten. (zie ook foto 20612, 20613, 20614)
 

38. Object nr.: 20610   (20610.jpg)
Titel              : Straten Broekpolder  
Straat            : Vlaskamp   
Thema           : Wijken; Monumenten (gebouwen etc); Archeologie
Beschrijving  :De rustplek in het wijkparkpark wordt gevormd door de offerplaats. De offerplaats, gesitueerd tegenover het centrumgebied van de Broekpolder, wordt gevormd door brede blokhagen waarvan de vorm gerelateerd is aan de grillige structuur van de greppels die in de ondergrond zijn gevonden. De offerplaats bevatte veel verschillende vondsten zoals stenen, bewerkte en onbewerkte kiezels, grote ijzeren spijkers en bewerkte stukken been. Ook zijn gevonden een mantelspeld, een vishaak en een dubbel gespiraald sieraad. Apart was het vinden van een grote hoeveelheid witte steentjes, overduidelijk werden deze in het water gegooid als offergave. Er zijn 204 steentjes gevonden. Daarnaast zijn er 162 gesmede spijkers, 16 vishaakjes, 557 botten, 4 dobbelsteentjes en 6 sieraden aangetroffen. In totaal zijn er in de offerplaats ongeveer 1300 voorwerpen gevonden. De vondsten zijn gedateerd over een lange periode vanaf de IJzertijd tot de vroege Middeleeuwen. De offerplaats is dus lang in gebruik geweest.
De Vlaskamp is beschermd archeologisch monument 507386 .
Op de foto van Gerard Castricum de aanleg van de hagen in 2006.
Voor de lokatie: zie ook foto 20608
 

39. Object nr.: 20611   (20611.jpg)
Titel              : Straten Broekpolder  
Straat            : Vlaskamp   
Thema           : Wijken; Kunstwerken openbaar; Archeologie
Beschrijving  :Dit is de Waterslang, onderdeel van het kunstwerk 'Wateroffers' van de kunstenaar Paul de Kort.
Volgens de kunstenaar, die samenwerkte met PARKLAAN Landschapsarchitecten,legt ‘Wateroffers’ een verband tussen de archeologie in de Broekpolder, het OerIJ met haar kweldereilanden en het waterbeheer in de moderne vinex-wijk. Met ‘Wateroffers’ introduceren zij nieuwe gebruiken en rituelen voor een moderne ‘nederzetting’. Bij pre-historische offerplaatsen in – of bij het water van het OerIJ zijn mysterieuze witte steentjes gevonden. Elk huishouden in de Broekpolder kreeg een ‘offersteentje’ uitgereikt. Hierbij gaat het archeologische en geologische verhaal van het landschap samen met het bijzondere watersysteem van de wijk Broekpolder. “Verlaat men de polder dan wordt het steentje geofferd…” Archeologisch onderzoek doet vermoeden dat de ruimtelijke ordening van pre-historische nederzettingen en offerplaatsen in het OerIJ een afspiegeling vormde van de nachtelijke sterrenhemel. In de hedendaagse Broekpolder is een lange singel (de Offersingel) opgespannen tussen 2 rotondes. De rotondes vormen de ‘bron’ en de ‘kolk’. In de Offersingel liggen 4 betonnen (kwelder)eilanden als ‘sterrenbeelden in de Melkweg’; Waterslang, Zwaan, Vissen en Voerman. Het wisselende waterpeil in de Offersingel wordt leesbaar als de eilanden meer of minder boven water uit steken.
 

40. Object nr.: 20612   (20612.jpg)
Titel              : Straten Broekpolder  
Straat            : Vlaskamp   
Thema           : Wijken; Kunstwerken openbaar; Monumenten (gebouwen etc); Archeologie
Beschrijving  :Als eerbetoon aan dit stukje bijzondere archeologische grond heeft men een soort van monument opgericht. Twee ronde terpen die de geschiedenis aangeven van het wijkpark ‘de Vlaskamp’. Op de eerste terp het oude stroomgebied van de Oer-ij met zijn oevers waaraan de Broekpolder toen lag. Er onder staat dan ook ‘Broekpolder rond 500 voor Christus. Op het linkergedeelte (zie ook foto 20614) staat het huidige park waarop details zijn aangegeven als de offerplaats en de skatekreek. Tevens hoe de oude parallelweg en de A9 heeft gelopen. De oude parallelweg is iets verlegd en heeft de naam gekregen van Laan van Archeologie. Daaronder staat dan ook ‘Ontwerp wijkpark 2005’. Op de tweede terp (zie ook foto 20613) zijn ook tekeningen aangebracht die in het kort het archeologisch onderzoek in beeldverhaal weergeeft. In de offerplaats is de grootste concentratie voorwerpen gevonden. De gevonden greppels dateren uit een periode van 200 tot 800 na Christus, zo staat er op de steen te lezen waarbij ook andere locaties van graafwerkzaamheden zijn aangegeven met daarbij het aantal voorwerpen. Deze twee terpen liggen in de directe nabijheid van de oude offerplaats.
De Vlaskamp is een beschermd archeologisch monument 507386.
Op deze recente foto van Gerard Castricum uit 2017 zijn de terpen al zichtbaar aan enig verval onderhevig.
 

41. Object nr.: 20613   (20613.jpg)
Titel              : Straten Broekpolder  
Straat            : Vlaskamp   
Thema           : Wijken; Kunstwerken openbaar; Archeologie
Beschrijving  :Als eerbetoon aan dit stukje bijzondere archeologische grond heeft men een soort van monument opgericht. Twee ronde terpen die de geschiedenis aangeven van het wijkpark ‘de Vlaskamp’. Op deze tweede terp zijn ook tekeningen aangebracht die in het kort het archeologisch onderzoek in beeldverhaal weergeeft. In de offerplaats is de grootste concentratie voorwerpen gevonden. De gevonden greppels dateren uit een periode van 200 tot 800 na Christus, zo staat er op de steen te lezen waarbij ook andere locaties van graafwerkzaamheden zijn aangegeven met daarbij het aantal voorwerpen. Deze twee terpen liggen in de directe nabijheid van de oude offerplaats.
(tekst ontleend aan AWN Beverwijk-Heemskerk)
De foto is van Gerard Castricum.
 

42. Object nr.: 20614   (20614.jpg)
Titel              : Straten Broekpolder  
Straat            : Vlaskamp   
Thema           : Wijken; Kunstwerken openbaar; Archeologie
Beschrijving  :Als eerbetoon aan dit stukje bijzondere archeologische grond heeft men een soort van monument opgericht. Twee ronde terpen die de geschiedenis aangeven van het wijkpark ‘de Vlaskamp’. Op de eerste terp het oude stroomgebied van de Oer-ij met zijn oevers waaraan de Broekpolder toen lag. Er onder staat dan ook ‘Broekpolder rond 500 voor Christus. Op het linkergedeelte staat het huidige park waarop details zijn aangegeven als de offerplaats en de skatekreek. Tevens hoe de oude parallelweg en de A9 heeft gelopen. De oude parallelweg is iets verlegd en heeft de naam gekregen van Laan van Archeologie. Daaronder staat dan ook ‘Ontwerp wijkpark 2005’.
(tekst ontleend aan AWN Beverwijk-Heemskerk)
De foto is van Gerard Castricum.
 

43. Object nr.: 21061   (21061.jpg)
Titel              : Straten Buitengebieden en Polder  
Straat            : Zuidermaatweg   
Thema           : Archeologie; Buitengebieden en polder; Kasteel Oud Haerlem
Beschrijving  :De runderen van de Gebr. Hoogewerf staan hier te grazen op de afdekking op de archeologische overblijfselen van het verwoeste "Huis Oudt Haerlem". Op de achtergrond zien we het appartementencomplex De Heemsblom aan de Hoflaan. zie ook foto 15328.
 

44. Object nr.: 21100   (21100.jpg)
Titel              : Straten Broekpolder  
Straat            : Park De Vlaskamp   
Thema           : Archeologie; Openbare gebouwen en terreinen; Kunstwerken openbaar
Beschrijving  :Aan de zuidzijde van archeologisch park de Vlaskamp is dit omhaagde terrein te zien met visfiguren op een blauwe ondergrond dat het water van het oerij verbeeldt. Op de achtergrond de bebouwing van de wijk Steenhouwerskwartier.
Informatie bij de gemeente leert ons dat oorspronkelijk 3 vissen als speelobject werden geschonken door de Rabobank. Nadien is één van de vissen vervangen door een boot terwijl inmiddels (2020) het object al zijn kleur heeft verloren en aan volledige restauratie toe is.
 

45. Object nr.: 21143   (21143.jpg)
Titel              : Feesten-Festiviteiten-Manifestaties  
Straat            : Zuidermaatweg   
Thema           : Archeologie; Monumenten (gebouwen etc); Personen en families; Recreatie en Vermaak
Beschrijving  :Na de onthulling van het informatiebord over 'oud Haerlem' langs de Zuidermaatweg zien we hier links Provinciaal archeoloog Jean Roefstra en aan de andere kant Wethouder Frank Frowijn. Twee onthulde informatieborden geven iets prijs van de mysterieuze geschiedenis van dit in de bodem verstopte kasteel.
Jean Roefstra, als archeoloog gespecialiseerd in kastelen en zeer bekend met de middeleeuwse geschiedenis van Heemskerk, heeft de tekst voor de informatiepanelen geschreven. In de jaren veertig en zestig deed Roefstra’s leermeester, professor Renaud, opgravingen in het gebied. Inmiddels is het terrein een beschermd archeologisch monument.
 

46. Object nr.: 21179   (21179.jpg)
Titel              : Feesten-Festiviteiten-Manifestaties  
Straat            : Rijksstraatweg   
Thema           : Archeologie; Monumenten (gebouwen etc)
Beschrijving  :Huldtoneel aan de Rijksstraatweg met bezoekers tijdens de Nationale Archeologiedagen in 2018.
 

47. Object nr.: 21579   (21579.jpg)
Titel              : Straten Lunetten  
Straat            :   
Thema           : Archeologie; Heemskerker duingebied
Beschrijving  :De foto is het begin naar de ingang van een Lunette. De Lunette was in gebruik als een verdedigingslinie en is te zien in Beverwijk en Heemskerk. In Beverwijk is ook een straat waar een Lunette zichtbaar is en deze straat is ook genaamd de Lunette.
 

48. Object nr.: 21612   (21612.jpg)
Titel              : Straten Kleine Hoevens  
Straat            : Karshofstraat   
Thema           : Archeologie; Kunstwerken openbaar
Beschrijving  :In de groenstrook tussen de Karshofstraat en de Johannes Poststraat ter hoogte van de De Wildtstraat staat dit kunstwerk van gebroken stenen in gebogen vormen op een terpje. Het is een herinnering aan kastelen en vestingwerken. De kunstenaar is Kees Bierman die aan het werk geen titel heeft meegegeven. Hij is uitgegaan van archeologische en historische aspecten van de omgeving en met name van de aanwezigheid van kastelen en burchten in Heemskerk. Zie ook foto's 13428 en 13429.
 

49. Object nr.: 21627   (21627.jpg)
Titel              : Straten Beijerlust  
Straat            :   
Thema           : Archeologie; Straten dorp
Beschrijving  :Bij de afgraving van Beyerlust een bij een woning behorende waterput.
 

50. Object nr.: 21669   (21669.jpg)
Titel              : Straten Tolweg/Hoogdorperweg  
Straat            : Tolweg   
Thema           : Archeologie; Straten dorp
Beschrijving  :Onderdeel van het renovatieproject Tolweg is het maken van een riolering-overstort in de nieuwe Tolweg. Het teveel aan water dat in het riool stort na bv. een hevige regenbui en wat het riool niet kan verwerken moet hierdoor naar het oppervlaktewater stromen. Op de foto zijn ook enkele grondlagen te zien.
 

51. Object nr.: 21670   (21670.jpg)
Titel              : Straten Tolweg/Hoogdorperweg  
Straat            : Tolweg   
Thema           : Archeologie; Straten dorp
Beschrijving  :Vooraanzicht van het gegraven gat voor het maken van de riool overstort in de Tolweg. Zie ook foto 21669. De ladder geeft al aan hoe diep het gat is en de diverse grondlagen die men tegengekomen is. Op de foto is is het woonhuis Tolweg 4b nog te zien wat inmiddels is gesloopt.
 

52. Object nr.: 21769   (21769.jpg)
Titel              : Straten Harteheem/Hoflaan  
Straat            : Hoflaan   
Thema           : Archeologie
Beschrijving  :Opgraving muurresten aan de Hoflaan tussen Boerderij Oudt Haerlem en garage Oud Haerlem, waar later een parkeerterrein zou komen voor de Hartekamp.
Het huis waarvan deze muurresten de fundering hebben gevormd is op geen enkele kaart van na 1731 te vinden. Op basis van verschillend gebruikt materiaal is vastgesteld dat het huis laatstelijk is verbouwd rond het jaar 1600 en moet daarna door brand zijn verwoest. Zie ook foto 12393,12395,21770.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het artikel van Frans Wiegmans hierover in Heemskring 9 van april 1993. https:// www.historischekringheemskerk.nl/cgi-bin/artikelen.pl?ident=1993041720&search=geheim%20hoflaan&sort=02&veld=all&bool=and&ocr=1&display=list&istart=1
 

53. Object nr.: 21770   (21770.jpg)
Titel              : Straten Harteheem/Hoflaan  
Straat            : Hoflaan   
Thema           : Archeologie
Beschrijving  :Opgraving muurresten aan de Hoflaan tussen Boerderij Oudt Haerlem en garage Oud Haerlem, waar later een parkeerterrein zou komen voor de Hartekamp.
Het huis waarvan deze muurresten de fundering hebben gevormd is op geen enkele kaart van na 1731 te vinden. Op basis van verschillend gebruikt materiaal is vastgesteld dat het huis laatstelijk is verbouwd rond het jaar 1600 en moet daarna door brand zijn verwoest.
Zie ook foto 12393,12395,21769.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het artikel van Frans Wiegmans hierover in Heemskring 9 van april 1993. https:// www.historischekringheemskerk.nl/cgi-bin/artikelen.pl?ident=1993041720&search=geheim%20hoflaan&sort=02&veld=all&bool=and&ocr=1&display=list&istart=1
 

54. Object nr.: 21771   (21771.jpg)
Titel              : Straten Harteheem/Hoflaan  
Straat            : Hoflaan   
Thema           : Archeologie
Beschrijving  :Opgraving muurresten aan de Hoflaan tussen Boerderij Oudt Haerlem en garage Oud Haerlem, waar later een parkeerterrein zou komen voor de Hartekamp.
Het huis waarvan deze muurresten de fundering hebben gevormd is op geen enkele kaart van na 1731 te vinden. Op basis van verschillend gebruikt materiaal is vastgesteld dat het huis laatstelijk is verbouwd rond het jaar 1600 en moet daarna door brand zijn verwoest.
Zie ook foto 12393,12395,21769,21770.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het artikel van Frans Wiegmans hierover in Heemskring 9 van april 1993. https:// www.historischekringheemskerk.nl/cgi-bin/artikelen.pl?ident=1993041720&search=geheim%20hoflaan&sort=02&veld=all&bool=and&ocr=1&display=list&istart=1
 

55. Object nr.: 21772   (21772.jpg)
Titel              : Diversen  
Straat            :   
Thema           : Archeologie; Kasteel Oud Haerlem; Bijzondere gebeurtenissen
Beschrijving  :Tijdens het onderzoek in 1960 op het terrein van het voormalige Kasteel Oudt Haerlem van de gracht werd er een heuse schat gevonden die bestond uit maar liefst elf bronzen kookpotten, één bronzen schenkkan en twee bronzen schalen.
Deze Heemskerkse vondst is nog altijd uniek voor Nederland. Noch voor, noch na de vondst zijn namelijk zoveel zeldzame, en in de Middeleeuwen ongetwijfeld zeer kostbare, bronzen voorwerpen bijeen gevonden.
De bronsschat is tegenwoordig een van de topstukken van het Museum Huis van Hilde en daar door iedereen te bezichtigen.
Voor nadere informatie verwijzen wij naar het artikel 2004114651 van Erik Weber in Heemskring 32 van november 2004.
 

56. Object nr.: 21773   (21773.jpg)
Titel              : Diversen  
Straat            :   
Thema           : Archeologie; Kasteel Oud Haerlem
Beschrijving  :Onder leiding van ir. J.G.N. Renaud werden er in 1960 opgravingen verricht op het terrein van kasteel Oud-Haerlem. Bij die opgravingen werd de beroemde Bronsschat (zie ook foto 21772) van Oud-Haerlem gevonden. Verdere vondsten waren bijvoorbeeld een ruiterspoor, pijlpunten en een bijzondere sleutels van vermoedelijk van voor de belegering van 1351.
Andere vondsten bij kasteel Oud-Haerlem Steengoed waren de drinkkannen van steengoed die oorspronkelijk van verre zijn aangevoeld.
 

57. Object nr.: 21774   (21774.jpg)
Titel              : Diversen  
Straat            :   
Thema           : Archeologie
Beschrijving  :De funderingen van de pastorie van de Jansheren zijn onder het pand van Van Tunen aan de Deutzstraat tevoorschijn gekomen.
Voor nadere informatie verwijzen wij naar de diverse artikelen in Heemskring 32 van november 2004 dat geheel is gewijd aan bodemvondsten in Heemskerk.
 

58. Object nr.: 21775   (21775.jpg)
Titel              : Diversen  
Straat            : Beneluxlaan   
Thema           : Archeologie
Beschrijving  :In de regio Heemskerk en Beverwijk zijn heel veel kastelen gebouwd in het midden van de dertiende eeuw. Lang is gezocht naar een productieplaats voor de benodigde bakstenen in de onmiddellijke omgeving.
In 2014 werd deze gevonden op de nieuwbouwlokatie aan de Beneluxlaan toen het archeologische bedrijf AAC in november 2014 een proefsleuvenonderzoek deed schuin tegenover de locatie Lessestraat waar eerder al in 2003 was gezocht.
Voor nadere informatie verwijzen wij naar het artikel van Jean Roefstra in Heemskring 61 van april 2019.
Op de foto onderzoekt Jean Roefstra een van de kleiputten van de aangetroffen productieplaats.
 

59. Object nr.: 21776   (21776.jpg)
Titel              : Diversen  
Straat            : Beneluxlaan   
Thema           : Archeologie
Beschrijving  :In de regio Heemskerk en Beverwijk zijn heel veel kastelen gebouwd in het midden van de dertiende eeuw. Lang is gezocht naar een productieplaats voor de benodigde bakstenen in de onmiddellijke omgeving.
In 2014 werd deze gevonden op de nieuwbouwlokatie aan de Beneluxlaan toen het archeologische bedrijf AAC in november 2014 een proefsleuvenonderzoek deed schuin tegenover de locatie Lessestraat waar eerder al in 2003 was gezocht.
Voor nadere informatie verwijzen wij naar het artikel van Jean Roefstra in Heemskring 61 van april 2019.
Op de foto een medewerker van Diachron met een van de middeleeuwse bakstenen uit de kleiputten.
 

60. Object nr.: 21777   (21777.jpg)
Titel              : Diversen  
Straat            : Lessestraat   
Thema           : Archeologie
Beschrijving  :In de regio Heemskerk en Beverwijk zijn heel veel kastelen gebouwd in het midden van de dertiende eeuw. Lang is gezocht naar een productieplaats voor de benodigde bakstenen in de onmiddellijke omgeving.
In 2014 werd deze gevonden op de nieuwbouwlokatie aan de Beneluxlaan toen het archeologische bedrijf AAC in november 2014 een proefsleuvenonderzoek deed schuin tegenover de locatie Lessestraat waar eerder al in 2003 was gezocht.
Voor nadere informatie verwijzen wij naar het artikel van Jean Roefstra in Heemskring 61 van april 2019.
Op de foto de locatie aan de Lessestraat waar in 2004 al aanwijzingen werden gevonden voor het bestaan van de baksteenproductie.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

Begin        Vorige      1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde foto's: 4 december 2021