Historische Kring Heemskerk

De beeldbank van de HKH werd opgestart in 2013. Op 16 september 2015 werd de 5.000 ste foto voor publicatie vrijgegeven. Inmiddels is het aantal foto's de 10.000 gepasseerd.
 
Homepage HKH Collectie Foto's HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Heemskerker duingebied   (in veld: Thema)     

Aantal gevonden foto's : 604   (uit: 10643)

Getoond wordt foto : 571 t/m 600


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 21 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

Begin        Vorige      11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

571. Object nr.: 22182   (22182.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Rijksstraatweg
Thema : Heemskerker duingebied; Bloemen- en groenteteelt; Recreatie en Vermaak
Beschrijving : Aan de Rijksstraatweg nabij het Kraaiennest kijken we nu nog uit over de percelen tuinbouw met groenten en bloemen.
Het PWN als beheerder van het duinterrein is voornemens gecultiveerde percelen in het terrein terug te geven aan de natuur en gaat daarom over tot het opzeggen van lopende pachtconracten.
Het gerestaureerde huisje de Vlotter zal dan niet meer door gemechaniseerde tuinbouwpercelen worden omringd maar door de oorspronkelijke vrije duinvegetatie.
Zie ook foto 22184.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

572. Object nr.: 22183   (22183.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Elzenweg
Thema : Heemskerker duingebied; Bloemen- en groenteteelt; Recreatie en Vermaak
Beschrijving : Het PWN als beheerder van het duinterrein is voornemens gecultiveerde percelen in het terrein terug te geven aan de natuur en gaat daarom over tot het opzeggen van lopende pachtconracten.
Hier een perceel aan de Elzenweg aan de zuidzijde van de Kruisbergweg, dat ook weer in zijn oorspronkelijke vegatatie zal worden ingericht en als tuinbouwperceel zal worden opgeheven. Duidelijk zijn de bedjes met verschillende gewassen te onderscheiden evenals de omheining met toegangshek als bescherming tegen mee-eters als konijnen en fazanten. Zie ook foto 22182.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

573. Object nr.: 22278   (22278.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Kleine Houtweg
Thema : Diversen; Heemskerker duingebied
Beschrijving : Aan de westzijde van de Kleine Houtweg tegenover de nieuwbouw plannen aan de Panhuislaan staat deze loods van Hoveniersbedrijf Versteyne. De lange muur rechts is de kopmuur van de sorteervakken aan de andere zijde voor snoeisel, tuinaarde en bestratings materiaal.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

574. Object nr.: 22287   (22287.jpg)
Titel : Straten Houtwegen
Straat : Smidse
Thema : Heemskerker duingebied; Andere ondernemingen
Beschrijving : Het voormalige kantoor van de vervoersonderneming Beentjes en de Bruyn op de hoek van de Smidse (rechtuit) en de Lijnbaan (links) van bedrijventerrein de Houtwegen. Nu na het samengaan met de Fa. Bak uit Egmond is de bestemming gewijzigd. Kantoor en werkplaats zijn nu in gebruik door Bakkerij Goemans en het buitenparkeerterrein erachter als opslag van Bakker bestratingen. Beiden waren en zijn ook al elders op de Houtwegen gevestigd. Zie ook 19681.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

575. Object nr.: 22288   (22288.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Kleine Houtweg
Thema : Heemskerker duingebied; Diversen
Beschrijving : Achter het Geuzenbuurtje en de Kleine Houtweg wordt het terrein voor het nieuwe bouwplan "De Splinter" aan de Panhuislaan bouwrijp gemaakt. De kavels zijn uitgezet en er ligt inmiddels een bouwweg waarvan de zuidelijke aansluiting op de Kleine Houtweg op deze foto. Zie ook 22290.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

576. Object nr.: 22290   (22290.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Kleine Houtweg
Thema : Heemskerker duingebied
Beschrijving : De noordelijke aansluiting van bouwplan "de Splinter" met bouwweg Panhuislaan op de Kleine Houtweg. Op de achtergrond de panden aan de westzijde van de Kleine Houtweg.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

577. Object nr.: 22297   (22297.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Kleine Houtweg 26
Thema : Heemskerker duingebied
Beschrijving : Deze woning aan de Kleine Houtweg 26 is geheel gerenoveerd. Het erf is ook keurig verhard met bestrating. Niet zichtbaar op deze foto zijn de opstallen op de noordwesthoek van het perceel die ook geschikt zijn voor bewoning.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

578. Object nr.: 22298   (22298.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Kleine Houtweg 12
Thema : Heemskerker duingebied
Beschrijving : Op de plaats waarop in de Kleine Houtweg de By-pass vanaf Stubenitsky invoegt staat deze gemoderniseerde woning. De erachter gelegen schuur/garage is op deze prent niet zichtbaar. De toegang tot het geheel bestrate erf bevindt zich ter hoogte van het kraantje dat met kabel en/of leidingwerken bezig is.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

579. Object nr.: 22313   (22313.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Bram Heijmanspad
Thema : Heemskerker duingebied; Bekende Heemskerkers; Recreatie en Vermaak
Beschrijving : In het Heemskerkerduingebied is een pad, vernoemd naar Bram Hijmans (1932-1996).
Het pad is bereikbaar via De Strengweg, en in de bocht naar Het Laantje rechtdoor en na de bungalow linksaf. Het voert door een van de laatste stukjes ongerept bosgebied langs de omheining die de scheiding vormt tussen duinterrein en Waterweg ter hoogte van de waterfabriek Jan Lagrand. Dit gebied was vroeger bekend als De Kaag.
Het pad is verwerkt in het wandelrouteboekje "Wandelroute Langs Duin en Tuin"
Bram Hijmans was een begenadigd musicoloog en musicus. Als bevlogen directeur heeft hij de muziekschool in Heemskerk naar een hoger niveau weten te tillen. Hij was ook jaren lid van de gemeenteraad voor de PvdA.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

580. Object nr.: 22366   (22366.jpg)
Titel : Duinen algemeen
Straat : Rijksstraatweg
Thema : Heemskerker duingebied; Bloemen- en groenteteelt
Beschrijving : Het terrein naast en voor het gemeentelijk monument De Vlotter heeft hier zijn laatste oogst. Dit jaar is het nog gebruikt voor het verbouwen van pompoenen. De beheerder PWN heeft namens de eigenaar (Provincie Noordholland) de verpachting aan de resterende 20 tuinders dit jaar beŽindigd omdat het gebied aan weerszijden van Kruisbergweg Heemskerk (23 hectare) weer natuur moet worden.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

581. Object nr.: 22415   (22415.jpg)
Titel : Duinen algemeen
Straat : Rijksstraatweg
Thema : Heemskerker duingebied; Recreatie en Vermaak
Beschrijving : Rond het gemeentelijk monument de Vlotter is een aanvang gemaakt met weer terug te brengen in hun natuurlijke staat van de terreinen eromheen . Alle pachters van de betreffende delen zijn op de hoogte gesteld van de beŽindiging van hun contract. De verdere plannen worden middels infoborden zoals links in de publiciteit gebracht. Singels zullen worden verwijderd evenals de humuslaag. Op foto 2 is de infopublicatie weergegeven te lezen. Op foto 3 is het infobord te zien met het terrein in de richting van de parkeerplaats achter het Kraaiennest. Foto 4 is een detail van de huidige vegetatie en foto 5 geeft de infoborden weer aan weerszijde van de Kruisbergweg vlak na de parkeerplaats. Zie ook 22182 en 22366.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

582. Object nr.: 22418   (22418.jpg)
Titel : Duinen algemeen
Straat : Hoofdweg
Thema : Heemskerker duingebied; Duinen en jacht; Recreatie en Vermaak
Beschrijving : Het Boetje van onze Kees dat pas op 25 maart 2021 in gebruik was genomen als nieuwe vogelspotlocatie bij het infiltratiegebied van PWN is door brand verwoest. Op foto 2 zien we de staat bij de opening in maart. Zie ook 20651 en 22285.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

583. Object nr.: 22434   (22434.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Binnenduinrandweg N197
Thema : Heemskerker duingebied; Openbare gebouwen en terreinen
Beschrijving : Ten oosten van de fietstunnel tussen de Gladiolenlaan (Beverwijk) en de Kleine Houtweg (Heemskerk) zullen ter voorkoming van wateroverlast op de tuinen in het Heemskerkerduin aan weerszijden van de N197 twee waterbergingen worden gerealiseerd, fase 1. Op de foto de plek van het zuidelijke bassin bij de Oostertuinen. Achter de N197, de lantaarns, is rechts het bedrijventerrein de Houtwegen te zien en links de fietstunnel en de bebouwing op het kruispunt Hondsbosseweg en Kleine Houtweg. Zie ook 21399.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

584. Object nr.: 22470   (22470.jpg)
Titel : Straten Houtwegen
Straat : Kleine Houtweg 40
Thema : Heemskerker duingebied; Diversen
Beschrijving : Aan de westzijde van de Kleine Houtweg is deze woning met bijgebouwen gerealiseerd en ook in gebruik genomen. De eigenaar is een fanatiek paardensport liefhebber, want in het bijgebouw zijn een aantal paardenboxen ondergebracht. Rechts naast de woning een stalling voor oa paarden trailers en achter de woning meerdere kralen om de benen te laten strekken. Ter voorkoming dat (klein)vee plots de weg op kan lopen/rennen is het voorzien van een degelijk hekwerk als afscheiding.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

585. Object nr.: 22481   (22481.jpg)
Titel : Duinen algemeen
Straat : Kruisbergweg
Thema : Heemskerker duingebied; Openbare gebouwen en terreinen; Recreatie en Vermaak
Beschrijving : Het gebied rond het gemeentelijk monument de Vlotter is door het Provinciaal Waterleidingsbedrijf Noord-Holland weer in zijn natuurlijke staat hersteld. Aan weerszijden van de Kruisbergweg zijn waterlopen en bekkens gegraven en speelvelden en wandelpaden aangelegd zoals de diverse foto's laten zien. Op 8 april is het gebied door Gedeputeerde Esther Rommel en Nic Grandiek van PWN officieel geopend. Zie ook 22415.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

586. Object nr.: 22485   (22485.jpg)
Titel : Bloementeelt
Straat : Hondsbosseweg 1-4
Thema : Heemskerker duingebied; Bloemen- en groenteteelt
Beschrijving : Dit voorjaar was in een hoekje van een tuindersperceel aan de Hondsbosseweg op de grens van Heemskerk en Beverwijk vanaf de Binnenduinrandweg dit bloembollenschouwspel te zien. Het bestond uit kleine bedjes van verschillende varieteiten in diverse kleuren. Op de achtergrond links de tuinderswoning Hondsbosseweg 1 en rechts kwekerswoning Abmaatra op nummer 4 uit 1929 met de status van Rijksmonument ID. 515939. Zie ook 15242 en 14040 en 20887.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

587. Object nr.: 22497   (22497.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Voorweg 31
Thema : Heemskerker duingebied
Beschrijving : Op de hoek van de Voorweg en Strengweg is dit nieuwe pand verschenen met erachter een landbouwschuur voor de kassen die het bedrijf completeren. Het voert de naam Kwekerij van Roon. Achter de haag links loopt de Strengweg naar o.a. het Laboratorium van Floricultura. De kenmerkende warmtewisselaar valt vanaf dit zichtpunt weg achter het woonhuis.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

588. Object nr.: 22498   (22498.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Strengweg 48
Thema : Heemskerker duingebied; Andere ondernemingen
Beschrijving : Tegenover het parkeerterrein van Floricultura staat dit nieuwe perceel met op het bijgebouw aan de andere zijde het opschrift Bleeker-Welboren VOF.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

589. Object nr.: 22499   (22499.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Strengweg 21
Thema : Heemskerker duingebied
Beschrijving : In de haakse bocht van de Strengweg naar rechts staat deze bungalow, waarop geen huisnummer is te ontwaren. Geheel rechts op de foto is nog net het begin van het Bram Hijmanspad met steen te zien dat in de duinwandelroute wordt beschreven en over de Kaag leidt naar boerderij Zuidendt van de fam Admiraal. Zie ook 22313.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

590. Object nr.: 22500   (22500.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Stengweg 58 A
Thema : Heemskerker duingebied
Beschrijving : Aan het einde van de Strengweg net voor het Laantje, achter het huis, van de fam. v/d Peet aan het Laantje 7, op de hoek waarvan de nok boven het dakje zichtbaar is, staat dit zomerhuisje van alle gemakken voorzien. Een bankje naast de deur, zonnepanelen op het dak en om de hoek, hier niet zichtbaar, een stookplaats/barbeque. De bloementuin completeert dit idylische plaatje.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

591. Object nr.: 22501   (22501.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : het Laantje 9
Thema : Heemskerker duingebied
Beschrijving : In de bocht van het Laantje staat deze tuinderswoning van de fam. Mientjes met daarachter een aantal landbouwschuren, voor opslag van machines en gereedschap en tijdelijke opslag van produkten al dan niet gekoeld. De schuur, die hier rechts van het huis zichtbaar is van de fa Timmer, het geheel is voorzien van een ruime parkeergelegenheid.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

592. Object nr.: 22514   (22514.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Kleine Houtweg 6
Thema : Heemskerker duingebied; Monumenten (gebouwen etc)
Beschrijving : De tuinderswoning aan de Kleine Houtweg gebouwd in 1900 en gerenoveerd door de Heemsstichting en deel uitmakend van de Gemeentelijke Monumentenlijst als Nr. 515943.
Zie ook 14379 en 14459.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

593. Object nr.: 22522   (22522.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Strengweg 5-7
Thema : Heemskerker duingebied
Beschrijving : Dit dubbel woonhuis op de hoek van de Strengweg en de Kleine Houtweg is in 2021 gerenoveerd.
Het is gebouwd in 1934 en nu o.a. voorzien van buitenmuur- en dakisolatie. Zie ook 14373 en 16616.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

594. Object nr.: 22535   (22535.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Voorweg 29
Thema : Heemskerker duingebied
Beschrijving : Deze woning op de hoek van de Voorweg en de Strengweg heeft een facelift ondergaan.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

595. Object nr.: 22536   (22536.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Stengweg 48
Thema : Heemskerker duingebied
Beschrijving : Woonhuis van Kees Bleeker.
Zie ook 22498.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

596. Object nr.: 22537   (22537.jpg)
Titel : De Splinter
Straat : Panhuislaan
Thema : Wijken; Heemskerker duingebied
Beschrijving : De woning op de hoek aan de zuidzijde van de Kleine Houtweg en het wijkje Panhuislaan. De Panhuislaan is herbestraat na de oorspronkelijke bouwweg. Sommige woningen zijn reeds bewoond. Zie ook 22541.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

597. Object nr.: 22541   (22541.jpg)
Titel : De Splinter
Straat : Panhuislaan 1 t/m 17
Thema : Wijken; Heemskerker duingebied
Beschrijving : De nieuwe woningen aan de oostzijde van de Panhuislaan zijn in de eindfase van hun bouw en gaan dit najaar (2022) worden bewoond. Zie ook 22537.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

598. Object nr.: 22582   (22582.jpg)
Titel : Straten Heemskerkerduin
Straat : Luttik Cie
Thema : Heemskerker duingebied; Recreatie en Vermaak
Beschrijving : De Evelaer, het buurthuis op de hoek van de Oude Dijk en de Luttik Cie in de beginjaren. Het is begonnen als peuterspeelzaaltje met vrijwilligers en uitgegroeid naar het volledig buurthuis van nu met een professionele staf van medewerkers. De opzet was toen nog simpel met wat bankjes, een klimrek en een loopbalk en een picknicktafel. In de Heemskring nr 68 is een uigebreid artikel over het buurthuiswerk in de gemeente te vinden. Zie ook 14528.
Fotograaf : Fotopersbureau de Boer NHA
Map : Noord Hollands Archief
 

599. Object nr.: 23007   (23007.jpg)
Titel : Straten Buitengebied en Polder
Straat : Kruisbergweg
Thema : Heemskerker duingebied; Boerderijen; Horeca en ijsverkopers; Recreatie en Vermaak
Beschrijving : Op de Kruisbergweg staat boven een infobord naast de trapopgang naar de top. Boven rest nu slechts een plateau waar vroeger een wachthuisje voor de brandwacht stond. Omdat het uitzicht door de hoge bomen rondom niet meer functioneel was, is het verwijderd en is voor de recreatie een houten uitkijktoren aangebracht. Die is om veiligheidsredenen nu gesloopt.
Door reactie en protest uit de burgerij heeft PWN opdracht voor een nieuwe veilige recreatie toren uitgeschreven die in 2023 zal worden geplaatst. Aan de andere zijde van het plateau gaat een trap aan de achterzijde naar beneden om de gemerkte wandelroute te vervolgen. In de omgeving daar van de kruisberg is in de 2de wereldoorlog ook een engels vliegtuig verongelukt, waarvan de inzittenden op de begraafplaats van de NH-kerk in het dorp zijn begraven. Langs de wandelroute komen we wel langs een graf, maar dat betreft de dierenbegraafplaats van de voormalig eigenaar van het duingebied : Baron van Tuyll van Serooskerken. Hij heeft hier zijn honden begraven in 1908 Arthur en in 1910 Fiffine. Na aangenaam verpozen in de natuur is het tijd voor de inwendige mens, waarvoor Gasterij de Kruisberg, een oude boerderij als horeca gelegenheid met speelmogelijkheden voor de kinderen, een uitstekende gelegenheid is. Zie ook 22420.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

600. Object nr.: 23041   (23041.jpg)
Titel : Duinen algemeen
Straat : Kruisbergweg
Thema : Heemskerker duingebied; Recreatie en Vermaak
Beschrijving : Hier enkele kiekjes van het duingebied de Vlotter met water in de waterbekkens van afgelopen winter om te doen waar ze voor zijn aangelegd. Het omliggend terrein is inmiddels groen van begroeing die ook zo dienst kan doen voor begrazing door een kleine schaapskudde. Op de eerste foto aan de horizon de bebouwing langs de Rijksstraatweg en het witte huisje op de Vlotter. Zie ook 22481, 22415 en 22484.
Fotograaf : Hans Blomvliet
Map : Blomvliet
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 21 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

Begin        Vorige      11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Laatste wijziging binnen getoonde foto's: 30 mei 2023