Historische Kring Heemskerk

De beeldbank van de HKH werd opgestart in 2013. Op 16 september 2015 werd de 5.000 ste foto voor publicatie vrijgegeven. Inmiddels is het aantal foto's de 10.000 gepasseerd.
 
Homepage HKH Collectie Foto's HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Vergezichten en overzichten   (in veld: Titel)     

Aantal gevonden foto's : 80   (uit: 10236)

Getoond wordt foto : 31 t/m 60


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

Begin        Vorige      1   2   3       Volgende       Eind

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

31. Object nr.: 11238   (11238.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : A. Verherentstraat   
Thema           : Wijken; Luchtfoto's
Beschrijving  :Luchtopname
Voorgrond plan Poelenburg
Boven plan Oostzij
 

32. Object nr.: 11602   (11602.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            :   
Thema           : Kaarten en plattegronden
Beschrijving  :Plattegrond van Heemskerk ca 1973
 

33. Object nr.: 11610   (11610.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Neksloot   
Thema           : Wijken; Kaarten en plattegronden
Beschrijving  :In deze kaart is de oorspronkelijke loop van de Neksloot ingetekend in rood.
De Neksloot werd verlegd om uitbreiding van Heemskerk mogelijk te maken.
Daarmee verdween ook het zwembad de Knip dat voor 1930 in een breed stuk water was van de Neksloot, aan het eind van de Maerelaan, genoemd naar een stukje land, de Cnippen. Onder het maaiveld bevond zich knipklei. Deze grondsoort is lastig te bewerken. Bij het winnen van de klei is de plas ontstaan. De Maerelaan eindigde toen nog bij de oude Neksloot, ongeveer waar nu de turnzaal van TOSS is. In 1932 heeft men de plas dieper uitgegraven en officieel het zwembad aangelegd.
Aan de overkant van de Neksloot, tegenover de Maerelaan, stond de boerderij van Seignette. Verder was er weiland tot aan Uitgeest toe. Bij de bouw van de wijken de Maer en de Die (waarin De Velst ligt) heeft men dus de Neksloot op een iets andere plek gegraven en de oude Neksloot dicht gemaakt. Er is toen een brug over de Neksloot gebouwd, de Baandert aangelegd en de Maerelaan verlengd.
 

34. Object nr.: 11649   (11649.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            :   
Thema           : Kaarten en plattegronden
Beschrijving  :D.J Jansonius tekende omstreeksr 1991 vanaf een foto de de beroemde kaart na van Cornelis Groenlandt uit 1731 waarop vermeld: "Afbeeldinge van de Banne van Heemskerck Verdeelt in 30 Blocken, nader verklaert in de vier hier agter volgende kaartjes, waer in de landerije worden Gespecificeert met des selfs Groote namen der tegenwoordige Eijgenaars mits gaders hoeveel deselve in de Ordinaris Verponding moeten Contribuwere. door Cornelis Groenlandt"
 

35. Object nr.: 11651   (11651.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            :   
Thema           : Kaarten en plattegronden
Beschrijving  :Afbeelding van de ingelijste kaart van "'T HOOGH-HEEMRAETSCHAP VAN DE UYTWATERENDE SLUYSEN IN KENNEMERLANT ENDE WEST-FRIESLANT"
 

36. Object nr.: 11652   (11652.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            :   
Thema           : Kaarten en plattegronden
Beschrijving  :Foto van Originele Steendruk (litho) met handgekleurde gemeentegrens, uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden in 1866 en getekend door J. Kuyper
 

37. Object nr.: 11660   (11660.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Marktweg   
Thema           : Straten dorp; Luchtfoto's; Kaarten en plattegronden; Bloemen- en groenteteelt; Luchtfoto's
Beschrijving  :De datering van deze luchtfoto is niet bekend. Duidelijk zichtbaar is de verdeling van de oppervlakken in kleine agrarische kavels terwijl over de hele foto verdeeld nog ongeveer 7 lunetten zichtbaar zijn. Ze liggen bijna op een rij van midden-onder naar links-boven. Daarvan is er thans nog slechts 1 over en wel die in de linker bovenhoek tegenover de plaats waar de Maerten van Heemskerckstraat van rechts komend uitkomt op de Rijksstraatweg die vanuit het links-midden omhoog gaat.
De Maerten van Heemskerckstraat buigt rechts uiteindelijk af naar boven op de plaats waar de Jan van Kuikweg naar rechts loopt en de Marktweg diagonaal naar links-onder tot aan de Heemskerkweg die vanuit de linkerkant de foto binnenkomt.
Een aardig detail is nog dat iets boven de plaats van het lunet dat in het midden van de foto aan de Marktweg ligt, thans het beeld staat van de tuinder aan de Plesmanweg.
Onder komt ook de Hoflanderweg binnen die rechts samenkomt met de Heemskerkerweg die dan samen doorgaan als de Hoogdorperweg.
 

38. Object nr.: 11669   (11669.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            :   
Thema           : Luchtfoto's
Beschrijving  :In het midden zijn op de voorgrond zichtbaar de flats aan de Zeelaan, Van der Ploegstraat, de Jan Ligthartstraat en de Ruijsdaelstraat. De laatste, te herkennen aan zijn bomenrij, loopt rechts van het complex en lijkt te eindigen bij de Dorpskerk geheel in het midden van de foto.
Aan de linkerzijde in het midden steekt het lichte Verzorgingshuis Sint Agnes nog geheel in zijn eentje af in de nog groene omgeving waar later de Zamenhof en Raadhuisstraat volgebouwd zullen worden.
Helemaal linksboven is het water te zien dat tegenwoordig De Knip heet. Vroeger was De Knip aan het einde van de Maerelaan dat toen nog ter hoogte van de huidige Baandert lag, ongeveer bij de voorste van de drie flats die je ziet midden bovenin de foto.
 

39. Object nr.: 12829   (12829.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Jan Ligthartstraat   
Thema           : Wijken; Luchtfoto's
Beschrijving  :Luchtfoto van het kruispunt Tolweg / Jan Ligthartstr / Plesmanweg / Duitslandlaan. Sandenburg 2 (onder) is reeds gebouwd en bewoond. De wijk Beijerlust wordt gebouwd met nabij het kruispunt de nieuwe kantoren van Gasbedrijf en Gasservices Kennnemerland. Aan de overkant van de Jan Ligthartstr staan reeds het belastingkantoor en het regiokantoor van P.E.N.
 

40. Object nr.: 13177   (13177.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Oosterstreng   
Thema           : Straten dorp; Luchtfoto's; Bloemen- en groenteteelt
Beschrijving  :Luchtfoto voormalige tuinderij de "waterakkers". Onderaan de rolkas van Engel Stammes.
De blik is over de Jan Ligthartstraat heen in de wijk Kerkbeek. Linksonder loopt de Oosterstreng.
 

41. Object nr.: 13471   (13471.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Rijksstraatweg (west)   
Thema           : Luchtfoto's; Bloemen- en groenteteelt; Luchtfoto's
Beschrijving  :Luchtfoto van tuinbouwgebied rond het dorp,.knipsel uit een tijdschrift.
Rechtsonder het huis en de bollenschuur van de fam. van Zanten en er tegenover een aantal woningen 2 onder een kap. Links boven is nu de wijk Waterackers en rechts Lunetten.
 

42. Object nr.: 14206   (14206.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : de Velst   
Thema           : Luchtfoto's; Scholen
Beschrijving  :Op deze luchtfoto uit 1993 loopt De Baandert vertikaal vanaf de Tolweg tot even voorbij het kruispunt met de Maerelaan.
De foto is opgenomen om de plek aan te geven waar zich de restanten bevinden die hiervoor zijn opgenomen. Daarvoor zie ook foto 14203, 14204, 14205
 

43. Object nr.: 14300   (14300.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Kaagweg   
Thema           : Buurtschappen; Duinen en jacht; Kaarten en plattegronden
Beschrijving  :Deze kaart is opgenomen om te laten zien waar de woningen e.d. stonden in de omgeving die bekend stond als 'De Kaag'.
Op de topografische kaart van 1952 was dat nog vermeld, Als u de kaart vergroot op uw scherm, (toetsen "CTRL' en '+'), ziet u midden bovenin met de pijlaanwijzer De Kaag.
Daar stonden de woningen waarvan u de foto's elders in deze beeldbank aantreft. (zie ook foto's 14281, 14302, 14303, 14602, 14603, 14604,)
Hoe de situatie inmiddels is veranderd wordt zichtbaar opm de kaart uit 2018. (zie ook foto 14301)
De gemeentegrens tussen Beverwijk en Heemskerk is over het midden van de foto te zien als stippellijn.
 

44. Object nr.: 14301   (14301.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Kaagweg   
Thema           : Buurtschappen; Duinen en jacht; Kaarten en plattegronden
Beschrijving  :Deze kaart per 2018 dient ter vergelijking met de vorige (zie ook foto 14300) uit 1952.
De kaart is opgenomen om te laten zien waar ooit de woningen e.d. stonden in het gebied bekend als 'De Kaag'. (zie ook foto's 14281, 14302, 14303, 14602, 14603, 14604,)
Als u de kaart vergroot op uw scherm, (toetsen "CTRL' en '+'), ziet u midden bovenin met de pijlaanwijzer De Kaag. Op deze plaats is thans gevestigd het waterproductiebedrijf Jan Lagrand. (zie ook foto 21394)
Over het midden van de foto loopt als zwart-geel gestippelde streep de grens tussen Beverwijks en Heemskerks grondgebied .
 

45. Object nr.: 15154   (15154.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            :   
Thema           : Luchtfoto's; Kasteel Assumburg; Bloemen- en groenteteelt; Luchtfoto's
Beschrijving  :Foto luchtopnamen 1934, met recht de tuinderijen aan de Tolweg.
 

46. Object nr.: 15161   (15161.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            :   
Thema           : Luchtfoto's; Kasteel Assumburg; Bloemen- en groenteteelt; Luchtfoto's
Beschrijving  :Foto luchtopnamen met links tuinderijen, midden Tolweg.
 

47. Object nr.: 15364   (15364.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Zaalberglaan   
Thema           : Straten dorp
Beschrijving  :Op de voorgrond de Zaalberglaan met rechts het gebouw van de Dienst Gemeentewerken. In het midden de woningen aan de Gerrit van Assendelftstraat en daarboven de woningen aan de Cornelis Groenlandtstraat. Gezien vanaf de toren van de Ned. Herv. Kerk.
 

48. Object nr.: 15366   (15366.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Händelstraat   
Thema           : Wijken; Vergezichten
Beschrijving  :Gezicht op de pasgebouwde wijk Oosterzij, gezien vanaf de toren van de H. Laurentiuskerk. Op de voorgrond de Händelstraat.
zie ook foto 11475
 

49. Object nr.: 15368   (15368.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            :   
Thema           : Wijken; Vergezichten
Beschrijving  :Bouwrijpmaken van de wijk Oosterzij. Linksboven het landgoed Marquette
 

50. Object nr.: 15374   (15374.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Cornelis Groenlandtstraat   
Thema           : Wijken; Vergezichten
Beschrijving  :Rechts de Gerrit van Assendelftstraat, links de Maerelaan en op de achtergrond de woonwijk Poelenburg. Daartussenin de Cornelis Groenlandtstraat.
 

51. Object nr.: 15479   (15479.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Kerkplein   
Thema           : Wijken; Vergezichten
Beschrijving  :Vanuit de toren van de dorpskerk gekeken in westelijke richting kregen we in 1973 dit beeld. Op de voorgrond de Maerten van Heemskerckstraat en het Kerkplein met de panden van Blankendaal, Jan Beentjes & Zn en supermarkt Nijman. Daarachter slijterij en cafe De Zon van Cees Dam en na de brandgang de snackbar van Henk Schram en cinema Marquette van Klaas Kluft. Daarachter nog de openbare leeszaal en bibliotheek en het kruisgebouw. Daar links van de winkelgalerij aan de Jan van Scorelstraat met op de hoek het Chinese restaurant Kwai Fa aan de voorzijde en de American Bar van Ben Beentjes (de Bie) aan de achterzijde. Centraal van boven naar beneden de waterpartij (Kerkbeek) met links de Jacob Marisstraat en rechts de Ruysdaelstraat. Links boven is de Beynesbuurt uit de jaren 50 en rechts boven plan Kerkbeek uit de jaren 60. Aan de horizon 3 van de 4 flats aan de Jan Ligthartstraat. Rechts op de plaat, de Kerkweg met op de hoek van de Ruysdaelstr de Heemskerkse Apotheek van Linn, de Winkelgalerij en geheel in de hoek de Jansheeren en de supermarkt van Albert Heijn. Zie ook 10256 en 10926
 

52. Object nr.: 15480   (15480.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Raadhuisplein   
Thema           : Wijken; Vergezichten
Beschrijving  :Vanaf steigerwerk rond de Dorpskerk kijken we hier in oostelijke richting. Op de voorgrond het Raadhuisplein met het Gemeentehuis, de Zaalberglaan met het kantoor van bouw en woningtoezicht rechts. Daartussen de panden aan de Gerrit van Assendelftstraat met aan deze (onder-)kant Zwetsloot, administratiekantoor Koopman Huneker en Bleeker, aannemersbedrijf Noord Holland, CF Groot herenmode en nog enkele woningen waarvan een het startpand was van de Boorkop. Aan de overkant met op de hoek Beerman, DA drogist Visser, Lubbers wordt gebouwd, schoenhandel Newsky en de winkelgalerij met bakker Meijeren een parketzaak. Geheel rechts staat nog het pand van Jan Commandeur en PG Henneman en slagerij de Roode.
Naast het Gemeentehuis loopt naar links-boven de Maerelaan.
Het midden van de foto is het industrieterrein aan de Cornelis Groenlandstraat met daarachter de wijk Poelenburg en rechts Assumburg met de flats aan de Debora Bakelaan. Zie ook 10767, 11821 en 15374.
 

53. Object nr.: 15482   (15482.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Maerten van Heemskerckstraat   
Thema           : Straten dorp; Vergezichten
Beschrijving  :Een winters gezicht vanuit de dorpstoren in zuidwestelijke richting. Op de voorgrond het Kerkplein met links de noodwinkels van Sporthuis Marcel en Arie van Hooff en de Snackwagen van Niek van der Son. Rechts de woningen van Blankendaal en Beentjes (wak).
Verder naar boven de panden aan de Maerten van Heemskerckstraat. Rechts is al een aanvang gemaakt met de winkelgalerij aan de Muilmanslaan en Jan van Scorelstraat. Rechts boven is aan de overkant van de Karshoffstraat de Beynesbuurt uit midden jaren 50, een van de eerste uitbreidingsplannen van de Gemeente Heemskerk. Zie ook 16689, 10032, 10040, 10261 en 10294.
Onder de knop een door Karen Vleugel ingekleurde foto uit ca 1962 met vlnr Lou Koopman, Niek van Son en Dick Koopman in de snackkar.
 

54. Object nr.: 19669   (19669.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Debora Bakelaan   
Thema           : Wijken; Luchtfoto's; Kasteel Assumburg; Luchtfoto's
Beschrijving  :Blik over slot Assumburg (midden-onder), de 5 flats aan de Jan van Polanenstraat-Debora Bakelaan op de Slotherenbuurt en de wijk Assumburg daarachter.
 

55. Object nr.: 20057   (20057.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Avenweide   
Thema           : Wijken; Vergezichten
Beschrijving  :Vergezicht vanaf de bovenste verdieping van Residence du Pantalon in NO richting.
Op de voorgrond de spoorlijn Beverwijk -Uitgeest en links de wijk Zuidbroek. Het groene deel rechts is het archeologische terrein Oud Haerlem, dat aan de bovenzijde wordt begrenst door de Zuidermaatweg. Ook de Heemblom is boven links van het midden duidelijk waarneembaar. Zie ook de foto's 20058 en 20059.
 

56. Object nr.: 20058   (20058.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Avenweide   
Thema           : Wijken; Buitengebieden en polder; Vergezichten
Beschrijving  :Vergezicht vanaf de Residence du Pantalon in oostelijke richting. Onder zien we de Broekpolder met in het midden Appartementencomplex de Razende Bol. Daarachter de woningen aan de Stroomwal met daarachter de geluidswal en de A9. Aan de overzijde van de A9 zien we links van Tunendorp aan de Communicatieweg en centraal de Vuurlijn met ford Veldhuis. Zie ook de foto's 20057 en 20059.
 

57. Object nr.: 20059   (20059.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Avenweide   
Thema           : Wijken; Vergezichten
Beschrijving  :Vergezicht vanaf de Residense du Pantalon in richting ONO. Links zien we de spoorlijn met waterpartijen en de Richel. Midden links het bedrijventerrein de Trompet en achter de toegang naar de A9 de Uitgeester wijk Waalwijk. Rechts op de voorgrond de wijk de Wadden met achter de Communicatieweg de Trompet 2 en de windmolen. Rechtsonder is op de voorgrond nog net een stukje van basisschool de Bareel te zien. Zie ook de foto's 20057 en 20058.
 

58. Object nr.: 20067   (20067.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            :   
Thema           : Luchtfoto's; Luchtfoto's
Beschrijving  :Mooie luchtfoto van Heemskerk in ontwikkeling, genomen van ergens boven de huidige Broekpolder.
De vier flats op de voorgrond met de vijver daarachter, liggen aan de Luxemburglaan. Daarboven blijft het kaal tot aan de Jan van Kuikweg.
Links in de onderhoek ze je nog net een stukje Duitslandlaan.
De vijf flats in het midden rechts staan aan de Deborea Bakelaan. De meest linkse is de Polanenflat. Uiterst rechts is daaronder Kasteel Assumburg zichtbaar.
Midden boven, nog onder het groene weidegebied is duidelijk het nieuw gebouwde Sint Jozef Ziekenhuis te zien.
 

59. Object nr.: 20167   (20167.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Tolweg   
Thema           : Kasteel Assumburg; Luchtfoto's
Beschrijving  :Luchtopname van de omgeving Tolweg met het kasteel Assumburg rechts onderin.
Midden loopt de Zuidermaatweg en daaronder. De Hoflaan is nog niet doorgetrokken.
Rond het kruispunt Tolweg-Hoflaan en Gerrit van Assendelftstraat is nog nauwelijks bebouwing te zien.
 

60. Object nr.: 20168   (20168.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Maerten van Heemskerckstraat   
Thema           : Luchtfoto's; Sport en Sportverenigingen
Beschrijving  :Luchtopname van de omgeving Gerrit van Assendelftstraat die loopt midden op de foto van links naar rechts.
In de rechterbovenhoek is Kasteel Assumburg zichtbaar met even daaronder de acht zaligheden aan de Tolweg.
Linksonder is het voormalige voetbalveld van ADO 1920.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

Begin        Vorige      1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde foto's: 30 maart 2022