Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Collectie Publicaties HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Fotoboek   (in veld: Medium)     

Aantal gevonden publicaties : 7   (uit: 1394)


Uitgebreid zoeken

1. Boeknummer: 1116  
KAARTENALBUM
Geschiedenis -- HE           (2022)    [Fred van Tongeren]
Ansichtkaarten vanaf 1900.
25x29; 
 

2. Boeknummer: 5272  
HKH Expositie 2008 Man en Paard benoemen
Geschiedenis; Folklore en Festiviteiten -- HE           (2020)    [Niesten, Hes]
Alle foto's in dit boek zijn afkomstig van de fotobeeldbank van de Historische Kring Heemskerk. Op de pagina's 2 t/m 21 is een weerslag opgenomen van de foto-expositie 'Man en Paard', door de werkgroep Exposities georganiseerd ter gelegenheid van het evenement Kom in de kas 2008. Op de pagina's 22 t/m26 zijn op thematische wijze enkele speciale toepassingen met paarden extra uitgelicht.`
26 pagina's met foto's van Heemskerkers die in vroegere jaren als vervoermiddel voor een kar of als rijdier een paard gebruikten.

HKH;  29,5x29,5; 
 

3. Boeknummer: 5273  
HKH Expositie 2013 Boerderijen en Bewoners
Bevolking en Bewoners; Geschiedenis; Kastelen en Huizen -- HE           (2020)    [Niesten, Hes]
Overzicht van Boerderijen en Bewoners van vroeger en nu.
Foto-expositie HKH 2013 in kader Kom in de Kas.
Hoe Heemskerk er in de vroegere en latere jaren uitzag wat betreft de Boerderijen.
Hele oude en wat meer later gebouwde Boerderijen met op de laatste 3 pagina's de bewoners van deze boerderijen.

HKH;  29,5x29,5; 
 

4. Boeknummer: 5274  
HKH Expositie 2011 Hoe Agrarisch Heemskerk veranderde
Bevolking en Bewoners; Geschiedenis; Nostalgie -- HE           (2020)    [Niesten, Hes]
Fotoboek over de expostie 2011 over het veranderde Heemskerk in agrarisch opzicht waarin o.a.Bloemententoonstelling Marquette. Heemskerkers in hun beroep van tuinders, kwekers, handelaren, aardbeienplukkers en bollenkwekers.
Daarnaast enkele andere foto's uit de periode vanaf 1928 tot en met 1999 met vergelijkende situaties in Waterakkers, Beijerlust en Commandeurs.

HKH;  29,5x29,5; 
 

5. Boeknummer: 5275  
HKH Expositie 2019 Heemskerk en zijn scholen
Geschiedenis; Scholen en Onderwijs -- HE           (2020)    [Niesten, Hes]
Fotoboek van de expositie 1999 waarin door middel van historische kaarten en een selectie van foto's uit eigen archief of dat van derden hoe Heemskerk is gegroeid en hoe het aantal scholen meegroeide. U kunt zien hoe de scholen over het dorp verspreid lagen, hoe het aantal toenam naarmate Heemskerk groter werd en hoe het aantal scholen afnam door schaalvergroting. Ook vergrijzing van wijken speelde een rol in de afname.
HKH;  29,5x29,5; 
 

6. Boeknummer: 5276  
HKH Jubileumexpositie 2013 in Gemeentehuis
Bevolking en Bewoners; Geschiedenis; Nostalgie -- HE              [Niesten, Hes]
De Historische Kring Heemskerk vierde in 2013 haar 25-jarige bestaan met o.a. een expositie in het Gemeentehuis en de bibliotheek van Heemskerk.
Dit fotoboek geeft een impressie van de expositie.

HKH;  21x27,5; 
 

7. Boeknummer: 5277  
100 jaar Kapper Bekker 2011 en 100 jaar Bakker Meijer 2012
Bedrijfsleven overig; Fotoreportage -- HE           (2020)    [Niesten, Hes]
Het eerste deel van dit boek bevat de serie foto's die werden bijeengebracht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Kapper Bekker in Heemskerk. Het tweede deel gaat over de overhandiging van de fotoreportage van het predikaat "Hofleverancier" van Bakker Meijer.
HKH;  21x27,5; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 mei 2022