Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Collectie Publicaties HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Agrarische sector   (in veld: Genre)     

Aantal gevonden publicaties : 44   (uit: 1394)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

1. Boeknummer: 1003  
Feestnummet van "DE HOBAHO", (in de vitrine)
Agrarische sector; Geschiedenis -- HO           (1931)    [Laan, W. van der]
Uitgave van N.V. Holland's Bloembollenhuis Lisse, vanwege het 10-jarig bestaan.
Herinneringen;1728-1931; Dit zijn de Blomme van 1730; Het directeur zijn in den loop der tijden; Lijst van plaatsen waar kopers en principalen wonen; Gemeentefondsbelasting 1931-'32; Bij het 10-jarig bestaan 1921-1931; Rollend materiaal; Reclame in "De Hobaho"; De opkooper in functie; Het nummeren der veilingen; De schrijver op het podium; "Draait de wereld of staat zij stil, kom binnen als gij 't weten wil"; Reclame en inlichtingen; Afdeling Voorveiling; 18 april 1921 - Hobaho 18 april 1931; Het werk in de bollenloods; Heeren komt bij1; De kassier in functie; Iets over tulpen etc.; De Hyacinthenhandel in 1733; DE Hyacinthenhandel in 1854; Afdeling rekening-courant; De emballageafdeling en hare administratie; Verloopen tulpen; Narcissenkwekers te Texel; Bloemenlied; Het Bollanland; De Bollenschuur; Een bezoek aan de schuren en kantoren van de N.V. H.Homan & Co. te Oestgeest; Arbeidslooonen in het bollenbedrijf 1920-1930; De wedstrijd in soortenkennis; De narcissen op Texel; Aan de kwekers; Collectief contract verlengd; Vragenbus; Tentoonstelling te Egmond;Bollenveiling te Bevewijk; Het Bloembollenboek van Tjebbo Franken.

N.V. Holland's Bloembollenhuis, Lisse;  26,5x37,5; 
 

2. Boeknummer: 1027  
100 jaar Veiling en Tuinder, 1887 - 1987
Ambachten en Industrie; Agrarische sector -- HO           (1986)    [Bison, Meta]
Agrarisch. Veilinggeschiedenis van Noord-Holland over 100 jaar.
Prov. Veilingorg. Noord-Holland;  19x25; 
 

3. Boeknummer: 1028  
40 jaar Kennemerland en 25 jaar Nijssen (2x)
Agrarische sector; Geschiedenis -- BW           (1947)    [Tuindersver Kennemerland]
Jubileumboek van de tuindersvereniging Kennemerland en de heer J.P.Nijssen (voorzitter)
CoŲp. Tuindersver. Kennemerland;  20x27,5; 
 

4. Boeknummer: 1044  
Blijvende Dynamiek deel 2,
Agrarische sector; Bevolking en Bewoners -- HE              [Hoogland, M.H.; Marrewijk, J.M. van]
75 jaar geschiedenis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond.
Kath. Land- en Tuinbouwbond;  A4; 
 

5. Boeknummer: 1065  
De Aardbei
Ambachten en Industrie; Agrarische sector -- BW           (1949)    [Kronenberg, Ir. Hester G.; Gerritsen, Ir.J.D.; Klinkenberg Dr. H.]
Een beknopt overzicht van de tegenwoordige kennis van de aardbei en haar problemen.
Tjeenk Willink Zwolle;  16,5x24,5; 
 

6. Boeknummer: 1069  
Beverwijkse veilingen
Agrarische sector; Bevolking en Bewoners -- BW           (1990)    [Bison, Meta]
Geschiedenis van de Beverwijkse veilingen.
Deze bundel is geŽnt op de notulenboeken over 100 jaar.

17x24,5; 
 

7. Boeknummer: 1517  
Bloemententoostelling Marquette,
Agrarische sector; Folklore en Festiviteiten -- Agr 04           (1937)   
OfficiŽle catalogus, 17 maart tot en met 23 mei 1937
VVV heemskerk en Ver, voor Bloembollencultuur;  18x24; 
 

8. Boeknummer: 1518  
1986 - 1996 10 jaar onderdak,
Agrarische sector -- Agr 05           (1996)    [Herpen, A.F.M. v.]
Stichting opvang Ezels
A5; 
 

9. Boeknummer: 1523  
Catalogus, Exposities; Kom in de Kas
Agrarische sector -- HE           (2017)    [Graat, Fred de]
Foto's en beschrijving van alle exposities van Kom in de Kas: Man en Paard; Agrarisch; Boerderijen; Scholen en Luchtfoto's.
HKH;  A4; 
 

10. Boeknummer: 1524  
Kom in de kas 1981 tot en met 2011
Agrarische sector           (1981-2011)   
Agrarisch
 

11. Boeknummer: 1525  
Van groepstal naar woongroep
Agrarische sector; Bevolking en Bewoners           (2015)    [Schermerhorn, Tanja]
Veertig jaar samen wonen op de Heemshof.
vereniging woongroep Heemshof;  21,5x21,5; 
 

12. Boeknummer: 1526  
Bollenpelsters gevraagd
Agrarische sector -- HO           (1988)    [Meerdijk, Jorien; Jansen, Astrid; Pool, Trude]
Seizoenarbeid voor vrouwen in de Zuidhollandse Bloembollenstreek tussen 1900 en 1960
Wolters-Noordhoff/Forsten;  17x22 cm; 
 

13. Boeknummer: 1572  
Veldnamen in Nederland (in de kast)
Agrarische sector; Bodem en Geologie; Dijken, Water en Polderwerken -- HO           (1949)    [SchŲnveld, M.]
Benoeming van: hoog en laag; gesteldheid van de bodem; begroeiing; dieren; grootte; vorm; ligging; grensstreken; water; dam, dijk, brug en sluis; bouwsel en gebruiker.
Nooes-Hollandsche Uitg. Mij;  16x23,5; 
 

14. Boeknummer: 1573  
Veldnamen, als historische bron
Agrarische sector; Bevolking en Bewoners -- HO           (1991)    [Beijers, Henk; Van Bussel, Drs. Geert-Jan]
Een handleiding voor methodisch onderzoek
St. Brabantse Geschiedbeoefening;  17,5x24; 
 

15. Boeknummer: 1779  
Boerderijen in Limmen
Agrarische sector; Bevolking en Bewoners -- HO           (2003)    [Druijven, C.N.]
In het bijzonder de voormalige hofstede CLEVESTEIJN en het armenhuisje DE KAMERS
17x24; 
 

16. Boeknummer: 1817  
En de koeien stonden op
Agrarische sector -- HE           (1984)    [Wentink, Tinus Dzn.]
Herinneringen door Tinus Wentink Dzn.
De kinderen Wentink;  14,8x21 cm; 
 

17. Boeknummer: 1832  
De landelijker bouwkunst in Hollands Noorderkwartier
Agrarische sector; Geschiedenis -- HO           (1974)    [Brandts Buys, l.]
Fraai boekwerk over het ontstaan, de ontwikkeling en samenhang van de Noord-Hollandse boerderij vormen. De auteur gaat zeer uitgebreid in op de verschillende typen en de vele variaties die hij daarbinnen onderkent. Zijn aandacht gaat vooral uit naar de stelp (of stolp) en het West-Friese langhuis, de Noord-Hollandse hooihuisboerderij en de Wieringse boerderij. Het hoofdstuk daarna gaat dieper in op constructie en vormgeving. Vervolgens komt het archiefmateriaal ter sprake en de betrouwbaarheid daarvan. In het afsluitende deel reconstrueert Brandts Buys de oudste boerenwoningen en de vroegste ontwikkelingen die plaatsvonden. Bevat veel bijwerk waaronder literatuurlijst, woordenlijst en verschillende registers. De tekst en meer dan 670 zwartwitafbeeldingen (foto's, kaartjes en tekeningen) bieden een schat aan documentatie
St. Hist. Boerdeij-onderzoek;  22x30,5; 
 

18. Boeknummer: 2147  
OER-IJ landschap, 2000 jaar strijd in het
Agrarische sector; Bevolking en Bewoners; Geschiedenis -- HO           (2021)    [Boer, Agnes de; Bosman Arjen; Klein Schiphorst, Lťon]
Voorwoord; 10. Het Oer-IJ voor het eerst gemilitariseerd; 20. De Kerstening van de Friezen; 30. Vikingen in Kennemerland; 38. Strijd op leven en dood; 52. Verstoorde relaties en verwoeste kastelen; 62. De "commocie'"om kaas en brood in Kennemerland; 72. Sporen ven de Tachtigjarige Oorlog in het Oer-IJ-gebied; 82. Oorlog in de Bataafse Republiek; 94. Bescherming door Holland op z'n smalst; 104. De Salamander duikt op uit zee; 110. Stelling van Amsterdam; 120. Overal beton in het Oer-IJ gebied; 132. Rillingen van de Koude Oorlog; 142. Een visserijoorlog, marinevliegtuigen en munitieschepen; 150. Literatuurverantwoording.
Stichting Oer-IJ en Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  22x28; 
 

19. Boeknummer: 2238  
Kadastrale uitkomsten van Noord en Zuid Holland 1832
Atlassen en Kaartenboeken; Agrarische sector; Bodem en Geologie -- HO           (1993)    [Hoeufft, Jhr.J.D. en Jhr.C.J.R. van Hoorn van Burgh]
Apparaat voor de geschiedenis van Holland 10.
Art. 1. Korte geschiedenis van de totstandkoming van het kadaster;
Art. 2. De auteurs;
Art. 3. Toelichting en commentaar bij de kadastrale uitkomsten.

Historische Vereniging Holland;  A4; 
 

20. Boeknummer: 2276  
Historisch tijdschrift Holland 2005 nr 1-2-3-4-5
Ambachten en Industrie; Agrarische sector; Bevolking en Bewoners -- HO           (2005)    [Redactie]
1. Giften en schenkgewoonten van de stad Haarlem; Berekening van de schilderijenproduktie; Interview van Marita Mathijsen; De Basiliek van Oudenbosch; Week van de geschiedenis.
2. Biografie Floris Oem van Wijngaarden; Maaslandse Kampen in Delftland; Stamboomonderzoek van alle tijden; Het NIOD; Interview van Henk van Os; Dromen van Dordrecht; Voormalige Marinewerf Willemsoord.
3. Onderwijsvernieuwing in Holland; Humanistische Onderwijsvernieuwing; Gepromoveerden zijn nog geen geleerden; De fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude; Opvoeding en Onderwijs in de late 18e eeuw; Onderwijshervorming in de Franse Tijd; Eton in Holland; Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam; Ware Schoolpaleizen; Geschiedenisonderwijs op het World Wide-Web; Gemeentearchief over spijbelaars..
4. Boeren op het Veen; Verderfelijk vermaak; Interview van Leendert Louwe Kooijmans; Een standbeeld voor Hugo de Groot; De gebroeders De Wit; Het Nederlands Architectuurinstituut.
5. Archeologische kroniek Noord- en Zuid-Holland 2004.

Historische Vereniging Holland;  16x24; 
 

21. Boeknummer: 2289  
Maatwerk per kavel
Agrarische sector -- HO           (1992)    [Meertens, Phileen]
Uitgegeven bij de viering van het 30-jarig jubileum van de Stichting ter verbetering van de agrarische structuur in Noords-Holland 1962-1992.
Stivas, Noord-Holland;  21,5x28,5; 
 

22. Boeknummer: 2292  
De Drie Meren
Agrarische sector -- HO           (1965)    [Belle, C.G. van]
Jaarverslag van de Verenigingen van Bedrijfsvoorlichting Beemster, Purmer en Schermer e.o.
Dr Drie Meren;  16x24; 
 

23. Boeknummer: 2295  
Historisch Tijdschrift Holland, Jaargang 2021, nr. 1, 2, 3
Ambachten en Industrie; Agrarische sector -- HO           (2021)    [Redactie]
1. Holland bollenland, of hoe de bloembol Holland veranderde; Bloembollen en Haarlem in de 19e eeuw: einde van een tijdperk; Van Florapark tot Floriade. Bloembollententoonstelling en de opkomst van toerisme; Van 'Zandvlakte' naar 'Lisse van het Noorde'. Bloembollen, landschap en gemeenschapsvorming in de Noordkop; Bollenreizigers, handelaren in een belofte; Clusius' eerste tulpen; Bollenboeren geen besef van eigen historie?
2. DE Sint-Elisabethsvloed, 1421-2021; Hoog water, Oorzaken en gevolgen van de Sint-Elisabethsvoed; Amsterdam, van stormvloeden tot stad; Reconstructie van de Grote Waard, 1421; De Biesbosch, bakermat van de Hollandse Waterstaat; 821 - 1421 - 2021 - 2621; Anno 1421. De wonderbaarlijke redding van een kind tijdens de Sint-Elisabethsvloed; Cilaarshoek.
3. Drinken op het welvaren; Culturele en rituele praktijken in de 18de-eeuwse walvisvaartwereld; Gij kroont de bloei der stad. Vlaardingse rederessen 1700-1850; Is de gerookte paling echt een Hollands product? De geschiedenis van de gerookte paling, in Amsterdam en de rest van de wereld; De eeuw van mijn grootvader. Riviervisserij in de 20ste eeuw; Vergeten vissertruien. Van handgebreid werkgoed tot dekzwabber; Vlag van gemak.

St. Hist. Tijdschrift Holland;  16,5x24,5; 
 

24. Boeknummer: 2408  
DE STOLP, leven, wonenen werken in een stolpboerderij
Agrarische sector; Bevolking en Bewoners -- HO           (2018-)    [Redactie]
1. Tips duurzaam woonplezier; Eten van eigen bodem; Verhalen van vierkantdelers; De toekomst van het erf. Stolpenkrant. De dans der daglichten.
2.Het stolpenerf als groeibriljant; Oogstmaand! Recepten en tips; Verhalen over stolpengeluk; Vakmanschap maakt het verschil.

Boerderijstichting;  A4; 
 

25. Boeknummer: 2568  
De Stolp te kijk
Agrarische sector -- HO           (2004)    [Schilstra, J.J., L.Brands Buys en C.de Jong]
De stolpboerderij: een monument van agrarische geschiedenis en landelijke bouwkunst. En bovendien een karakteristiek, beeldbepalend element in Noord-Holland tussen Texel en de Haarlemmermeer. De waardering voor de stolp is de afgelopen tijd alleen maar toegenomen. Een groeiende belangstelling voor bouw- en bewonersgeschiedenis, herbestemming en restauratie en een toenemende vorminspiratie bij nieuwbouw. Toch verdwijnen er door infrastructurele ingrepen en misvorming tot boerderette nog steeds stolpen en daarmee een belangrijk stuk cultuurhistorie.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  21,7x22; 
 

26. Boeknummer: 2653  
De Achteruitkijkspiegel 2002
Agrarische sector; Bevolking en Bewoners -- HO           (2002)    [Velen]
Jaarboek van de Historische Vereniging Oosthuizen.
Hist. Ver. Oosthuizen;  A5; 
 

27. Boeknummer: 2688  
1916-1993 Provinciale Veilingorganisatie voor Noord Holland
Ambachten en Industrie; Agrarische sector -- HO           (1993)    [Bison, Meta]
De schakel tussen veilingen onderling, het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland en de scharnier naar overheden.
Prov. Veilingorg. Noord-Holland;  A4; 
 

28. Boeknummer: 3033  
Boeren van toen
Agrarische sector           (2006)    [Siemes, Hans]
Een halve eeuw landbouwhistorie.
Reed Business Information, Doetinchem;  A$; 
 

29. Boeknummer: 3035  
Archiefinventaris van de Beverwijkse Veilingen 1920-1992
Ambachten en Industrie; Agrarische sector; Geschiedenis -- BW           (1995)    [Linden, J. van der]
De inventaris is opgebouwd uit: A. Groente- en fruit verenigingen en -veilingen; B. Bloemenveilingen en -verenigingen; C. De gefuseerde veilingen van groente, fruit en bloemen; D. Varia.
A4; 
 

30. Boeknummer: 3204  
Kijk op Boerderijen
Agrarische sector -- HO           (1980)    [Nieuwenkamp, Henk]
Alle soorten van Nederlandse boerderijen met hun uiterlijke kenmerken en versieringen
Elsevier;  22x28,5; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 december 2021