Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Collectie Publicaties HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Atlassen en Kaartenboeken   (in veld: Genre)     

Aantal gevonden publicaties : 47   (uit: 1394)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

1. Boeknummer: 1001  
Atlas van Nederland
Atlassen en Kaartenboeken -- HO           (1963)    [Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland]
1. Topografie en kartografie; 2.Geologie,geofysica en delfstoffen; 3. Geomorfologie; 4.Bodemkunde; 5. Klimaat; 6. Vegetatie en biogeografie; 7. Waterhuishouding; 8. Historische geografie; 8. Nederzettingen; 10. Antropologie, taal- en volkskunde; 11. Bevolking; 12. Openbare voorzieningen; 13.Agrarisch bodemonderzoek; 14. Visserij; 15. Industrie; 16. Handel en verkeer; 17. Ruimtelijke ordening.
Staatsdrukkerij- en Uitgeverij;  38,5x58,5; 
 

2. Boeknummer: 1004  
Grote Topografische Atlas van Nederland deel 1 West Nederland
Atlassen en Kaartenboeken -- HO           (1998)    [Geudeke, Drs. P.W.]
De meest uitgebreide inventaris van wat Nederland te bieden heeft.
Wolters-Noordhoff, Atlasproducties;  22,5x30,5; 
 

3. Boeknummer: 1005  
Grote Topografische Atlas van Nederland deel 2 Noord Nederland
Atlassen en Kaartenboeken -- HO           (1998)    [Geudeke, Drs. P.W.]
De meest uitgebreide inventaris wat Nederland te bieden heeft.
Woters-Noordhoff, Atlasproducties;  22,5x30,5; 
 

4. Boeknummer: 1009  
Grote Historische Atlas van Nederland
Atlassen en Kaartenboeken -- HO           (1990)    [Geudeke, Drs. P,W,]
I West-Nederland 1839-1859
Wolters-Nordhoff, Groningen;  22,5x30,5; 
 

5. Boeknummer: 1010  
Atlas van Historische Topografische Kaarten Noord Holland
Atlassen en Kaartenboeken -- HO           (2003)    [Gras. C.]
Bladen van de Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1894-1923
12 ProvinciŽn;  22,5x32; 
 

6. Boeknummer: 1011  
ROBAS Wereldatlas
Atlassen en Kaartenboeken -- HO           (1995)    [Ruppel, Tom]
Atlas
Robas, Weesp;  23x34,5; 
 

7. Boeknummer: 1016  
Allgemeiner Handatlas
Atlassen en Kaartenboeken -- HO           (1896)    [Andrees]
In 99 Haupt- und 82 Nebenkarten. Met volledige alfabetisch Nebenkarten en Namenlijsten.
Zweiter revidierter und vermehrter Abdruck.

Bielefeld und Leipzig;  30x45; 
 

8. Boeknummer: 1018  
Stafkaart Heemskerk Uitgeest no 19 C
Atlassen en Kaartenboeken -- HO           (1961)    [Departement van Defensie]
Fotogrammetrische kaart. Topografische Dienst Delft
Departemeny van Defensie;  41x50; 
 

9. Boeknummer: 1019  
Stafkaart Alkmaar Heemskerk Uitgeest
Atlassen en Kaartenboeken -- HO           (1961)    [Departement van Defensie]
Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie.
Topografische Dienst Delft;  41x50; 
 

10. Boeknummer: 1020  
Stafkaart Heemskerk Uitgeest no 19 C
Atlassen en Kaartenboeken -- HO           (1951)    [Departement van Defensie]
Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie
Topografische Dienst Delft;  41x50; 
 

11. Boeknummer: 1024  
Gemeenteatlas van de Provincie Noord Holland 1869
Atlassen en Kaartenboeken -- HO           (1984)    [Kuyper, J.]
Uitgebreide kaarten van alle delen van Noord-Holland
Foresta, Groningen;  25x25; 
 

12. Boeknummer: 1031  
Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland (in de kast)
Atlassen en Kaartenboeken; Geschiedenis -- HO           (1877)    [Witkamp, P.H.]
Alle aardrijkskundige namen van Nederland plus een Namenlijst van intekenaren.
D.Mijs, Tiel;  14x23,5; 
 

13. Boeknummer: 1107  
Het Zegepralent Kennemerlant nr. 576 (origineel) (in de kast)
Atlassen en Kaartenboeken; Bevolking en Bewoners; Geschiedenis -- HE           (1964)    [Leth, Hendrik de]
Vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen; beginnende met Kastrikum, vervolgende door 't quartier van Heemskerk, Beverwyk, Velzen, Bloemndael, Haerlem, Overveen, Zantvoort, De Vogelezang en eindigende met Berkenrode, Heemstede, Bennebroek en Hillegom. Naer 't leven getekent en in 't koper gebragt door Hendrik de Leth, en kortelyk beschreven door Mattheus BroŽrius van Nidek R.G. Twee delen 100 prenten en een kaart. Andries en Hendrik de Leth omstreeks 1735 uitgegeven
Kruseman, Den Haag;  24x36; 
 

14. Boeknummer: 1121  
Oud Beverwijk (2)
Atlassen en Kaartenboeken; Geschiedenis -- BW           (1948)    [Scholtens, Mr. H.J.J.]
Een rondwandeling, stedeplan en stadsbeeld in vroegere eeuwen met 20 afbeeldingen
Gemeentebestuur Beverwijk;  17x24,5; 
 

15. Boeknummer: 1127  
Verloren Uitzicht
Atlassen en Kaartenboeken; Bevolking en Bewoners -- BW           (2002)    [Geest, Jan van; Sierksma, R.]
Bloei en teloorgang van het Wijkermeer
Prom, Amsterdam;  19,5x24; 
 

16. Boeknummer: 1132  
Oud Beverwijk en Heemskerk vanuit de lucht
Atlassen en Kaartenboeken -- HE           (2000)    [Linden, J. van der; Janssens, P.J.C.M.]
Luchtfoto's
KLM Aerocarto;  A3; 
 

17. Boeknummer: 1390  
Archief van de eigenaren van het huis Marquette
Atlassen en Kaartenboeken; Bevolking en Bewoners; Bodem en Geologie           (2011)    [Stadsarchief Amsterdam]
Archief van de eigenaren van het huis Marquette, de heerlijkheid Assendelft en het huis Assumburg en aanverwante families, en ven de familie Van Limburg Stirum
Stadsarchief Amsterdam;  A4; 
 

18. Boeknummer: 1468  
De inheems-Romeinse bewoning in het mondingsgebied van het Oer-IJ
Atlassen en Kaartenboeken; Bevolking en Bewoners -- CA           (2005)    [Weenen, Ramon van]
Een analyse van de thans bekende gegevens over het bewoningspatroon en het maken van een verwachtingskaart. De Inheems-Romeinse bewoning in het mondingsgebied van het Oer-IJ.
R.D. van Weenen;  A4; 
 

19. Boeknummer: 1534  
Plattegrond van Heemskerk (en Beverwijk) 1999 in luchtfoto's
Atlassen en Kaartenboeken -- Atl 01           (2010)    [Niesten, Hes]
Plattegrond in luchtfoto's 1999 van Heemskerk en Beverwijk
Foto's gemonteerd over gemeenteplattegrond door Hes Niesten

HKH;  A4; 
 

20. Boeknummer: 1535  
Plattegrond van Heemskerk 1993 in luchtfoto's
Atlassen en Kaartenboeken -- Atl 01           (2010)    [Niesten, Hes]
Montage van luchtfoto's kadaster over gemeenteplattegrond
HKH;  A4; 
 

21. Boeknummer: 1559  
Landscapes in the Broekpolder, deel 3
Archeologie; Atlassen en Kaartenboeken -- HE           (2009)    [Onderzoeksteam]
Excavations around a monument with aspects of the Bronze Age to the Modern (Beverwijk, Heemskerk, Noord-Holland).
University of Amsterdam;  24,5x31; 
 

22. Boeknummer: 2238  
Kadastrale uitkomsten van Noord en Zuid Holland 1832
Atlassen en Kaartenboeken; Agrarische sector; Bodem en Geologie -- HO           (1993)    [Hoeufft, Jhr.J.D. en Jhr.C.J.R. van Hoorn van Burgh]
Apparaat voor de geschiedenis van Holland 10.
Art. 1. Korte geschiedenis van de totstandkoming van het kadaster;
Art. 2. De auteurs;
Art. 3. Toelichting en commentaar bij de kadastrale uitkomsten.

Historische Vereniging Holland;  A4; 
 

23. Boeknummer: 2262  
Atlas van het OER-IJ-gebied
Atlassen en Kaartenboeken; Geschiedenis -- HE           (2018)    [Buizer, Bert; Veel, Piet; Weenen Hans van]
1. inleiding; 2. Voorhistorische periode tot 12 v.Chr.; 3. Romeinse Tijd, 12 v.Chr.-450; 4. Vroege Middeleeuwen, 450-1050; 5. Late Middeleeuwen, 1050-1500; 6. Nieuwe Tijd, 1500-1850; 7. Moderne Tijd, 1850-heden.
St. Uitgeverij Noord-Holland & St. Oer-IJ;  24,5x34,5; 
 

24. Boeknummer: 2407  
Duinen en Mensen, Noordkop en Zwanenwater
Atlassen en Kaartenboeken; Dijken, Water en Polderwerken -- HO           (2011)    [Roos, Rolf]
Voor onze ouders en kinderen.
Het verhaal van de slankste kuststrook van Noord-Holland, waar dijk en duin, historie en natuur vervloeien. Alle natuurgebieden van zee tot polders, van de onbewoonde Razende Bol tot intieme hoekjes cultuurland als het Wildrijk. -

NatuurMedia, Amsterdam;  23,5x30,5; 
 

25. Boeknummer: 2576  
Geschiedenis en beheer en gebruik van het Noordhollands Duinreservaat
Atlassen en Kaartenboeken; Geschiedenis -- HO           (1968)    [Jelles, Ir. J.G.G.]
Deel I: Ontstaan van het gebied en vroege bewoning;
Deel II: De periode 1300-1795;
Deel III: De periode na 1795;
Deel IV: Commentaar op kaarten van het duingebied.

Inst. v. Toegep. Biologisch onderz. in de natuur;  17x24; 
 

26. Boeknummer: 2623  
Het veranderend gezicht van Noord Holland (2)
Atlassen en Kaartenboeken; Bevolking en Bewoners -- HO           (1976)    [Velen]
Beelden van dorpen en steden, water en land uit de provinciale atlas.
Meijer Pers, Amsterdam;  26,5x32,5; 
 

27. Boeknummer: 2636  
Monumenten Inventarisatie Project Noord Holland, Alkmaar
Atlassen en Kaartenboeken; Bevolking en Bewoners -- HO           (1991)    [Kleij, drs. E.v.d.]
Gemeentebeschrijving
Prov. Best. Noord-Holland;  A4; 
 

28. Boeknummer: 2764  
Recreatiegebied Spaarnwoude
Atlassen en Kaartenboeken; Bodem en Geologie -- HO           (1969)   
Spaarnwoude voorontwerp
Stuurgroep Recreatiegebied Spaarnwoude;  20,5x28; 
 

29. Boeknummer: 2782  
Raadsvoordracht van Burgemester en Wethouders van Beverwijk
Atlassen en Kaartenboeken; Gemeentegidsen; Geschiedenis -- BW           (1960)    [Gemeentebestuur]
Voordracht inzake de voorgenomen grenswijziging tussen Beverwijk en Velsen en de voorgenomen samenvoeging van de Gemeenten Beverwijk en Heemskerk.
Gemeente Beverwijk;  A4; 
 

30. Boeknummer: 2819  
Het Zegepralent Kennemerlant (facsimile-uitgave)
Atlassen en Kaartenboeken -- HO           (1973)    [Leth, Hendrik de]
Vertoont in een groot aantal van nauwkeurig naar het leven getekende, en in het koper gebrachte kunsttaferelen.
Vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen; beginnende met Kastrikum, vervolgende door 't quartier van Heemskerk, Beverwyk, Velzen, bloemndael, Haerlem, Overveen, Zantvoort, De Vogelezang en eindigende met Berkenrode, Heemstede, Bennebroek en Hillegom. Naer 't leven getekent en in 't koper gebragt door Hendrik de Leth, en kortelyk beschreven door Mattheus BroŽrius van Nidek R.G. Twee delen 100 prenten en een kaart. Andries en Hendrik de Leth omstreeks 1735 uitgegeven

Kruseman, Den Haag;  25x20; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 16 mei 2022