Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Collectie Publicaties HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Bodem en Geologie   (in veld: Genre)     

Aantal gevonden publicaties : 32   (uit: 1394)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

1. Boeknummer: 1149  
Een nieuwe taak
Bodem en Geologie; Dijken, Water en Polderwerken -- BW           (1965)    [Hoogheemraadschap]
De nieuwe taak van het Hoogheemraadschap en de uitwaterende sluizen sinds 1965.
Hoogheemr.sch. Kernnemrrland en West-Friesland;  20x26; 
 

2. Boeknummer: 1182  
Veldnamen als historische bron
Bodem en Geologie -- CBG           (1991)    [Beijers, Henk; Bussel, Drs. Geert-Jan van]
Een handleiding voor methodisch onderzoek
Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening;  17,5x25; 
 

3. Boeknummer: 1390  
Archief van de eigenaren van het huis Marquette
Atlassen en Kaartenboeken; Bevolking en Bewoners; Bodem en Geologie           (2011)    [Stadsarchief Amsterdam]
Archief van de eigenaren van het huis Marquette, de heerlijkheid Assendelft en het huis Assumburg en aanverwante families, en ven de familie Van Limburg Stirum
Stadsarchief Amsterdam;  A4; 
 

4. Boeknummer: 1532  
De Korendijk en omgeving,
Bodem en Geologie; Cultuur en Monumenten; Dijken, Water en Polderwerken -- Arch 04           (2007)    [Van der Pal, mw. G>J.A., Mw. M.C.Vet, Dhr. P.Termes]
Historisch, cultureel, natuurkundig en ecologisch.
De moeite waard.

 

5. Boeknummer: 1557  
Landscapes in the Broekpolder, deel 1
Archeologie; Bodem en Geologie -- HK           (2009)    [Onderzoeksteam]
Opgravingen in de broekpolder
Beverwijk - Heemskerk.

AAC/Projectenbureau - University of amsterdam;  25x31 cm; 
 

6. Boeknummer: 1572  
Veldnamen in Nederland (in de kast)
Agrarische sector; Bodem en Geologie; Dijken, Water en Polderwerken -- HO           (1949)    [SchŲnveld, M.]
Benoeming van: hoog en laag; gesteldheid van de bodem; begroeiing; dieren; grootte; vorm; ligging; grensstreken; water; dam, dijk, brug en sluis; bouwsel en gebruiker.
Nooes-Hollandsche Uitg. Mij;  16x23,5; 
 

7. Boeknummer: 1582  
Raamplan Heemskerk-Beverwijk
Bodem en Geologie; Openbaar Bestuur -- HE           (2001)    [Ed Buijs (DLG Haarlem)]
Landinrichtingscommissie Heemskerk-Beverwijk
Dienst Landelijk Gebied, Haarlem;  A$; 
 

8. Boeknummer: 1611  
Veldnamen in Heemskerk
Bodem en Geologie -- HE           (1994)    [J.P.Stam en HKH]
Gemeente
HKH;  A4; 
 

9. Boeknummer: 1613  
Index op grondeigenaren en gebruikers van in Heemskerk tussen 1539-1736
Bevolking en Bewoners; Bodem en Geologie -- HE              [HKH]
Gemeente
HKH;  A4; 
 

10. Boeknummer: 1620  
U bevindt zich hier, straatnamen in Heemskerk verklaard (2)
Bodem en Geologie; Gemeentegidsen -- HE           (2001)    [Renť Koeleman]
Beschrijving van de historie van de straatnamen in Heemskerk en het Heemskerduin, alsmede de historische voorgangers van bestaande straten en paadjes en reeds lange tijd verdwenen straatnamen.
Historische Kring Heemskerk;  A4; 
 

11. Boeknummer: 1636  
Overzicht grondwatermodel Heemskerk 2003
Bodem en Geologie; Dijken, Water en Polderwerken; Openbare Werken en Nutsbedrijven -- HE           (2003)    [Wareco]
Gemeente
A3; 
 

12. Boeknummer: 2238  
Kadastrale uitkomsten van Noord en Zuid Holland 1832
Atlassen en Kaartenboeken; Agrarische sector; Bodem en Geologie -- HO           (1993)    [Hoeufft, Jhr.J.D. en Jhr.C.J.R. van Hoorn van Burgh]
Apparaat voor de geschiedenis van Holland 10.
Art. 1. Korte geschiedenis van de totstandkoming van het kadaster;
Art. 2. De auteurs;
Art. 3. Toelichting en commentaar bij de kadastrale uitkomsten.

Historische Vereniging Holland;  A4; 
 

13. Boeknummer: 2613  
Nota noordHollands duinreservaat en provinciale landgoederen in zuid-kennemerland in 1975
Bodem en Geologie -- Wdduin04           (oktober 1975)    [Onbekend]
Verhandeling over het beheer van het Noord-Hollands Duinreservaat.
onbekend;  A4; 
 

14. Boeknummer: 2644  
Met het hoofd bij de Noordkop
Bodem en Geologie -- HO              [Nobel, Volkert J. en Emile Fallaux]
Noordkop
Prov. Bestuur van Noord-Holland;  20x21; 
 

15. Boeknummer: 2663  
Geschiedenis van Haringhuizen en de Willibrorduskerk
Bodem en Geologie; Cultuur en Monumenten -- HO           (1992)    [Velen]
Verhandeling over alle onderwerpen over de kerk van Haringhuizen.
St. Oudhollandse Kerken;  A5; 
 

16. Boeknummer: 2694  
In de ban van de dijk
Bodem en Geologie; Dijken, Water en Polderwerken -- HO              [J.J. Schilstra]
De westfriese Omringdijk.
Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Genootschap "Oud West-Friesland".

Uitg. West-Friesland;  22x28,5; 
 

17. Boeknummer: 2764  
Recreatiegebied Spaarnwoude
Atlassen en Kaartenboeken; Bodem en Geologie -- HO           (1969)   
Spaarnwoude voorontwerp
Stuurgroep Recreatiegebied Spaarnwoude;  20,5x28; 
 

18. Boeknummer: 2767  
Opgravingen in Egmond
Archeologie; Bodem en Geologie -- HO           (1984)    [Cordfunke, E.H.P.]
De Abdij van Egmond in historisch-archeologisch perspectief.
Walburg Pers, Zutphen;  20,5x26,5; 
 

19. Boeknummer: 2786  
Monumenten Inventarisatie Project Noord-Holland Castricum
Bodem en Geologie -- CA           (1991)    [Kleij, drs. E.v.d.]
Bodemgesteldheid; Grondgebruik; Infrastructuur; Nederzettingsstructuur; Bebouwingskarakteristiek; Stedebouwkundige typologie; Gebied met bijzondere waarden.
Provinciaal Bestuur Noord-Holland;  A4; 
 

20. Boeknummer: 2816  
Historische Geographie Kennemerland in de Middeleeuwen
Bodem en Geologie; Geschiedenis -- HE           (1965)    [Cock, J.K. de]
Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de Middeleeuwen op Fysischg-Geografische grondslag.
Wolters, Groningen;  A4; 
 

21. Boeknummer: 2926  
Kruidenhof Beeckestijn
Bodem en Geologie -- VE           (1987)    [Velsen, Annemarie van; O.W.G./afd. Groenvoorziening]
18e eeuwse Kruidenhof in Velsen.
Aanleg en herstel; Kruidenhof; Kruiden en hun gebruik; Lijst van toegepaste kruiden in de Kruidenhof.

Gemeente Velsen;  A5; 
 

22. Boeknummer: 3178  
Twaalf eeuwen Kennemer HistoriŽn
Archeologie; Bodem en Geologie -- BW           (1939)    [Prinsen Geerlings, Dr.H.C.]
Een bundel historische schetsen, maakt geen samenhangend geheel uit en geeft slechts enige grepen uit de rijke geschiedenis van Kennemerland.
16x24,5; 
 

23. Boeknummer: 3206  
Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag
Bodem en Geologie -- HO           (1965)    [Cock, Dr J.K. de]
Wolters, Groningen;  15,5x24; 
 

24. Boeknummer: 3304  
De Omringdijk van West-Friesland
Agrarische sector; Bodem en Geologie -- HO           (1991)    [Scharloo, Mevr. M.]
Beleidsnota en Resultatenonderzoek
Provincie Noord-Holland;  Band A4; 
 

25. Boeknummer: 3528  
Water in het Hollands Noorderkwartier, nu en in de toekomst
Bodem en Geologie; Dijken, Water en Polderwerken -- HO           (2004)    [Hoogheemraad]
Dit boekje geeft inzicht in het waterbeheer in Hollands Noorderkwartier, het deel van Noord-Holland dat ten noorden van het Noordzeekanaal ligt.
Hollands Nooderkwartier;  A5; 
 

26. Boeknummer: 3544  
Stichting voor bodemkartering Wageningen
Bodem en Geologie -- CBG           (1949)    [Roo, Ir. H.C. de]
De bodemkartering en het bodemkundig-hydrologisch onderzoek van het duingebied onder Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemserk.
Stichting voor bodemkartering;  22x30; 
 

27. Boeknummer: 3589  
Geesten van Holland
Bodem en Geologie -- HO           (2020)    [Zeiler, Frits David]
Rapportage Onderzoek Nederlands Cultuurlandschap 8.
Een herinventarisatie van ouder en jongere cultuurgronden op de strandwallen van Noord- en Zuid-Holland.

Rijsdienst voor het Cultureel Erfgoed;  A4; 
 

28. Boeknummer: 5124  
Zee van Land
Bodem en Geologie; Dijken, Water en Polderwerken -- HO           (2005)    [Reh, Wouter; Steenbergen, Clemens; Aten, Diederik]
De droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkw.;  25x30,5; 
 

29. Boeknummer: 5221  
De archeologische kroniek van Noord-Holland 2016
Archeologie; Bodem en Geologie -- HO           (2017)    [TGV teksten en presentatie Leiden]
Archeologische vondsten in geheel Noord-Holland van Alkmaar tot Zaandam.
Een IJzeren kribbeplaat uit IJmuiden; Zwanenhalsbanden uit Kasteel Egmond; Van Kwelderkiel tot middeleeuwse baksteen; Zaanstad - Zaandijk, Brouwerij "De Hoop", Lagedijk 69-71; Een bijzondere munt uit Enkhuizen; Verslag bottenonderzoek Zaandijkerkerk; Meer vondsten uit het Zaanse Veen; Middeleeuwse dijken en dorpen in de Wieringermeer; Een middeleeuwse fibula; Soldaten van de Bataafse Armee in Groote Keeten van top tot teen geanalyseerd; Kasteel Oud Haerlem, een herinterpratie; Mooier maken dan het is: in memoriam Jo Kempkens, 1949-2016; Wrakken in de Waddenzee bij Texel; Literatuur; Vindplaatsenkaart.

Provincie Noord-Holland;  26x21; 
 

30. Boeknummer: 5313  
Wegen en verkeer in Heemskerk
Bodem en Geologie; Geschiedenis -- HE           (2013)    [Janssens, P.J.C.M.]
Hachelijk bestaan; Keuren en ordonnantiŽn in 1834; Buurten; Bijzondere wegen en paden; Hoofdwegen; Verbeteringen aan de wegen; Bronnen.
P.J.C.M.Janssens;  A4; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 23 september 2020