Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Collectie Publicaties HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kastelen en Huizen   (in veld: Genre)     

Aantal gevonden publicaties : 36   (uit: 1394)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

1. Boeknummer: 1118  
Beverwijk en Wijk aan Zee, in vroeger dagen
Bevolking en Bewoners; Geschiedenis; Kastelen en Huizen -- BW           (1993)    [Leeuw, J.Th.; Linden, J. van de]
Talloze oude foto's en prentbriefkaarten illustreren het geheel.
Van Geyt productions;  A4; 
 

2. Boeknummer: 1275  
KASTEEL ASSUMBURG
Kastelen en Huizen -- HE              [Vries, Ton de]
Gegevens over kasteel Assumburg verzameld door Ton de Vries.
A4; 
 

3. Boeknummer: 1443  
Stadspark en buitenplaats
Geschiedenis; Kastelen en Huizen -- VE           (1977)    [Redactie]
Vormgeving, gebruik en beheer van 'groen' algemene noodzaak; de landschapsstijl - de natuur is bedwongen en mag de tuin in; van melancholisch peinzen in de natuur tot gebruiksgroen voor het gewone volk; Zuid- Kennemerland; het landschap in Zuid-Kennemerland; verwering van stad en land; de hout in kaart en beeld; ontwikkeling van buitenplaatsen in Zuid-Kennemerland sinds circa 1700; pleidooi voor het groene haarlem.
Stichting Wonen;  A4; 
 

4. Boeknummer: 1512  
Gids voor Gidsen van Kasteel Assumburg
Cultuur en Monumenten; Kastelen en Huizen           (2014)   
De geschiedenis van de kastelen en hun bewoners in het algemeen en dat van de Assumburg in het bijzonder.
 

5. Boeknummer: 1519  
Historische en andere Aantekeningen op de Eerkrans voor Marquette
Archeologie; Kastelen en Huizen -- HE             
A4; 
 

6. Boeknummer: 1520  
Eerkrans voor Marquette
Archeologie; Kastelen en Huizen -- HE             
A4; 
 

7. Boeknummer: 1590  
Wat Mijnheer zegt moet gebeuren
Geschiedenis; Kastelen en Huizen -- VE           (2004)    [Oosterom, A. van]
De bewoningsgeschiedenis van de buitenplaats Waterland te Velsen in de twintigste eeuw. Een historische schets.
Hist. Gen. Midden-Kennemrland;  16x24; 
 

8. Boeknummer: 1635  
Kastelengids van Nederland
Kastelen en Huizen -- HO           (1979)    [Kransberg, Dorian en Mils, Hans]
Voorwoord 7; Inleiding 9; Friesland 11; Groningen 13; Overijssel 19; Gelderland 23; Utrecht 67; Noord-Holland 115; Zuid-Holland 141; Zeeland 171; Noord-Brabant 182; Limburg 202; Literatuur 259; Beknopte verklare3nde woordenlijst 263; Lijst van te bezichtigen en te bekijken kastelen 266.
Unieboek, Bussum;  21x26; 
 

9. Boeknummer: 1739  
Assumburg, het kasteel
Kastelen en Huizen -- HK kas 01           (1998)    [T.J.H.Monden]
Het ontstaan,de bouw,restauraties en de bewoners van het kasteel,
A4; 
 

10. Boeknummer: 1740  
Assumburg, essay
Kastelen en Huizen -- Kas 02              [J.Craandijk]
Het kasteel Assumburg. Overdruk uit: Het huis oud en nieuw. Aflevering8, 1908.
A4; 
 

11. Boeknummer: 1741  
Bouw- en tuinhistorische opname Kasteel Assumburg
Kastelen en Huizen -- Kas 03           (1999)    [Kamphuis, Bureau voor Bouwhistorie, Delft]
Kastelen/huizen
Bureau Hostorische tuinen;  A4; 
 

12. Boeknummer: 1742  
Dirk van Assendelft, Schout van Breda, en de zijnen
Kastelen en Huizen; Openbaar Bestuur -- HE           (1933)    [Mr. F.A.Holleman]
Kastelen, huizen, kerken, adellijke stammen.
W.J.Thieme;  20x27,5; 
 

13. Boeknummer: 1744  
De geschiedenis van Slot Assumburg,
Kastelen en Huizen -- HE           (1980)    [Pol-de Groot, Karina van der]
Kastelen/huizen
Ned. Jeugdherberg Gentr.;  A5; 
 

14. Boeknummer: 1745  
De Assumburg,
Kastelen en Huizen -- HE              [Tsoe-Meiren,Mr. Eduard van]
Kastelen/huizen reisverhaal uit 1895. Kasteel Assumburg
A4; 
 

15. Boeknummer: 1746  
Kasteel Assumburg
Archeologie; Kastelen en Huizen -- HE           (2011)    [Tuin, Michel]
Kastelen/huizen
Stichting Historische Archeologie;  A5; 
 

16. Boeknummer: 1747  
Wandelingen door Nederland
Kastelen en Huizen -- HE           (1875)    [Craandijk, J. en Schipperus, P.A.]
Inleiding; Heemskerk: Assumburg, Marquette; Het dorp Voorst en omstreken; Woerden, Montfoort, IJsselstein; Van Heerenveen naar Olterterp; Dragten en omstreken; Heilo, de Egmonden, Bergen; Een bezoek te Gouda; In den omtrek van Amersfoort; Diepenheim Verbeteringen en bijvoegsels
Kruseman & Tjeenk Willink;  19x27; 
 

17. Boeknummer: 1749  
Marquette 't Huys te Heemskerck in zijn historisch decor
Kastelen en Huizen -- HE           (1995)    [Van Leeuwen-Enklaar, M.M. en Van Leeuwen, J.]
Marquette als vestingwerk; Van vestingwerk tot woning; Van woning tot lusthof; Van lusthof tot lasthof; Marquettes renaissance; De Bouwgeschiedenis; Een rondwandeling door het gebouw; Tot besluit.
Fam. Scholten;  28,5x35,5; 
 

18. Boeknummer: 1774  
De geschiedenis van Slot Assumburg,
Kastelen en Huizen -- HE           (1980)    [Pol-de Groot, Karina van der]
Kastelen/huizen
Ned. Jeugdherberg Gentr.;  A5; 
 

19. Boeknummer: 2162  
3 Wandelroutes, Buitenplaatsen & kastelen IJmond
Cultuur en Monumenten; Geschiedenis; Kastelen en Huizen -- HE              [Boon, Arvid]
3 Wandelrouter door Historisch IJmond
Wandelnetwerk Noord-Holland;  A5; 
 

20. Boeknummer: 2503  
Oude Hollandsche Tuinen
Bevolking en Bewoners; Cultuur en Monumenten; Geschiedenis; Kastelen en Huizen -- HE              [Bienfait, Anna G.]
Lijst van afbeeldingen en tuinen: 1. Middeleeuwen; 2. De invloed der Renaissance; 3. de tuinen van 's Gravenhage van het begin de 14e eeuw tot den tijd van Maurits; 4. fredirik Hendrik en zijn tijd; 5. Le Nôtre's invloed op het tuinontwerp; 6. Koning-Stadhouder Willem III en zijn tijd; 7. Zeeland; 8. 's Gravenhage en omgeving; 9. Amsterdam en omgeving; 10. De Vecht; 11. Kennemerland; 12. Gooi en Eemland; 13. Utrecht, Vianen en het Overkwartier; 14. Arnhem en omgeving; 15. Leiden en omgeving, Rotterdam, Dordrecht en Gorkum; 16. Overijssel, Groningen en Friesland.
Martinus Nijhoff, 's Gravenhage;  25x35; 
 

21. Boeknummer: 2604  
Middeleeuwse kastelen van Noord Holland, hun bewoners en bewogen
Kastelen en Huizen -- HO           (1981)    [Groesbeek, J.W.]
Uitvoerige beschrijvingen van verdwenen en nog bestaande versterkingen, en het wel en wee van hun bewoners. Met afbeeldingen en gravures.
Elmar BV Rijswijk;  17x24 cm; 
 

22. Boeknummer: 2752  
De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573
Geschiedenis; Kastelen en Huizen -- HO           (1973)    [Hof, J.]
De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573. In het graafschap Holland, dat in vergelijking met andere gewesten in de Nederlanden, niet rijk gezegend was met machtige kloosters, neemt de abdij Egmond van het begin af een bijzondere plaats in. Het was sinds de tiende eeuw zeker tot aan het twaalfde hét religieus en cultureel centrum van het graafschap en vervulde daarboven een belangrijke rol terwille van graaflijke administratie. Niet in de laatste plaats ligt het belang van Egmond daarnaast nog in het feit dat van ouds de geschiedschrijving er werd beoefend.
Hist. Ver. Zuid-Holland;  17,5x24; 
 

23. Boeknummer: 2759  
Juist IJmond
Bedrijfsleven overig; Bevolking en Bewoners; Cultuur en Monumenten; Geschiedenis; Folklore en Festiviteiten; Kastelen en Huizen -- Ijmo 02              [Diverse schrijvers, eindredactie René Stegerhoek]
Beschrijving van alle IJmondgemeenten Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest en Velsen; handel en wandel, cultuur, bedrijfsleven, monumenten, bestuur etc etc
Uitgeverij Juist Media, Heerhugowaard;  24x25 cm; 
 

24. Boeknummer: 2919  
Buitenplaatsen van Velsen
Kastelen en Huizen -- VE           (1989)    [Coops, Anneke; Hoes, Bart; Jol, Gerard]
Beeckestijn; Velserbeek; Schoonenberg, Hoogergeest en Lievendaal.
Gemeente velsen;  A5; 
 

25. Boeknummer: 2982  
Kastelen en Buitenplaatsen in Velsen (box van drie boeken)
Kastelen en Huizen -- VE           (2005)    [Morren, Jan]
Deel 1: Santpoort
Deel 2: Driehuis en Velserbroek
Deel 3: IJmuiden, Velsen-Zuid en -Noord

B.Vermeer, Velsen;  21x30; 
 

26. Boeknummer: 3280  
De Schoonheid van ons Land - Bouwkunst - Kastelen en Aadellijke Huizen
Kastelen en Huizen -- HO           (1954)    [Ter Kuile, Prof. Dr. E.H.]
I. Inleiding; II. De ronde Burchten; iii. Alleenstaande Woon- en Verdedigingstorens; IV. Het vierkante Slot met Hoektorens; V. Onregelmatige Kastelen met Donjon; VI. De overige Middeleeuwse Kastelen; VII. Het slot van het midden der Zestiende tot het midden der Zeventiende eeuw; VIII. Het adellijke huis sinds het aanvaarden van het Hollandse klassicisme. Plattegronden; Aantekeningen; Literatuur; Register.
Contact, Amsterdam;  24x34,5; 
 

27. Boeknummer: 3402  
Kastelen in Nederland (oud en Nieuw)
Kastelen en Huizen -- HE              [ANWB]
Borgen, Havezathen, Ridderhofsteden, Staten, Stinsen, enz.
ANWB;  12X19; 
 

28. Boeknummer: 3404  
Kastelen
Cultuur en Monumenten; Kastelen en Huizen -- Kas 08           (2001)    [Ben Hendriks]
Een alfabetisch overzicht van termen en uitdrukkingen
Absolute Figures;  14,5x20,5; 
 

29. Boeknummer: 3408  
Nederlandse kastelen deel 3
Kastelen en Huizen -- HO           (2002)    [Ben Hendriks]
Interessante bijzonderheden over Nederlandse kastelen, borgen, havezaten, stinsen, paleizen, buitenplaatsen en adellijke woningen
Absolute Figures;  14,5x20; 
 

30. Boeknummer: 3410  
Nederlandse Kastelen
Kastelen en Huizen -- HE           (2010)    [Hendriks, Ben]
Van motte tot buitenplaats
Absolute Figures, Duiven;  A4; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 mei 2021