Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Collectie Publicaties HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kerken en Religie   (in veld: Genre)     

Aantal gevonden publicaties : 64   (uit: 1394)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

1. Boeknummer: 1063  
Gids voor Katholiek Heemskerk
Bevolking en Bewoners; Kerken en Religie -- HE           (1968)    [Kerkbestuur]
Beschrijving van de diverse Katholiek verenigingen en instellingen van de parochies H.Maagd Maria en de H.Laurentius
Kerkbestuur;  13x19; 
 

2. Boeknummer: 1064  
Gids voor Katholiek Heemskerk
Kerken en Religie -- HE           (1963)    [Pastoor en kapelaan(s) Maria Kerk]
Het verleden van Katholiek Heemskerk.
Parochieel gedeelte: Parochie H. Maagd Maria

Thom. F.Wolfs, Ijmuiden;  13,5x19; 
 

3. Boeknummer: 1066  
Gids voor Katholiek Heemskerk, H.Laurentius
Bevolking en Bewoners; Kerken en Religie -- HE           (1963)    [Kerkbestuur]
In en om de kerk; Jeugdbeweging; Vasten en onthoudingswet; De zeven Heilige Sacramenten; Het onderwijs; Raad van Overleg; sport; Hulpverlening; Lectuur en kranten; Verenigingen, vak- en standsorganisaties; diversen
Kerkbestuur;  13x19; 
 

4. Boeknummer: 1090  
6 onderzoeksrapporten
Kerken en Religie -- HK div 01              [HKH]
Een burcht van katholieke opvoeding - Bloembollenkwekers' Lustoord - Bouwstenen van een zuil - Notitie Oud-Haerlem - Een pad van eeuwen - Huisjes van Weldadigheid.
 

5. Boeknummer: 1103  
De Dorpskerk van Heemskerk
Geschiedenis; Kerken en Religie -- HE           (2017)    [Vries, Jannie e. de]
Inkijkboek. Opgebouwd uit de verhalen, notities en aantekeningen van Ton de Vries.
Jannie de Vries;  21,5x30,5; 
 

6. Boeknummer: 1117  
Gedenkboek Beverwijk
Bevolking en Bewoners; Kerken en Religie -- BW           (1927)    [Lucassen, J.M.]
De Kerkgeschiedenis van Beverwijk in de middeleeuwen.
Hoofdcomite der Herdenkingsfeesten;  16x24,5; 
 

7. Boeknummer: 1161  
De Agathakerk, een levend monument
Bevolking en Bewoners; Kerken en Religie -- BW           (1999)    [Jongerdan, E.R.T.; Leeuw, J.Th.]
Uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het 75 jaar bestaan van de wijkparochie H.Agatha.
Wijkparochie H.Agatha;  16x24; 
 

8. Boeknummer: 1198  
65 Jaar Kerkdiensten in de Ziekenhuizen van Heemskerk en Beverwijk (2x)
Bevolking en Bewoners; Kerken en Religie -- BW HE           (2017)    [Hopman, Ron]
De voorlopers van het Sint Jozefziekenhuis in Heemskerk; Het Sint Jozefziekenhuis; De kerkdiensten in beide ziekenhuizen; De kerkdiensten in het Rode Kruisziekenhuis; Deelnemers aan de kerkdiensten; Liturgie; Koren; Pastoraal team en vrijwilligers; Onrust, einde van de diensten in zicht; Bijlage 1: vrijwilligers; Bijlage 2: Geestelijk verzorgers; Bijlage 3: Zorginstellingen aan de Kerklaan in Heemskerk.
Ron Hopman;  A4; 
 

9. Boeknummer: 1385  
Levende stenen
Kerken en Religie -- HE           (2015)    [Butter, Jan]
Mariakerk Heemskerk, 50 jaar bestaan.
Butter, Tijbosch;  21x21; 
 

10. Boeknummer: 1433  
HET OFFER, Dagboek van een gedreven missionaris
Kerken en Religie -- CA           (2019)    [Lambrecht-van de Loos, Martha en Stelt, Judith van der]
1. Het offer; 2. De reis; 3. Kapelaan in Nyondo; 4. Overste in Ngora en Toroma; 5. Verlof in Nederland; 6. Terug naar Oeganda; 7. De grote teleurstelling; 8. Dirks laatste missie.
M. Lambrechts-van der Loos en Judith van der Stelt;  19x25; 
 

11. Boeknummer: 1521  
50 Jaar Morgensterkerk 1966-2016
Kerken en Religie -- HE           (2016)    [Werkgroep Prot. Gemeente Heemskerk]
Alle activiteiten van de afgelopen 50 jaar komen in de boek voorbij. Van werkgroepen tot predikanten.
Prot. Gemeente Heemskerk;  A4; 
 

12. Boeknummer: 1541  
Begraafplaats Eikenhof Heemskerk
Kerken en Religie; Openbaar Bestuur -- Begr 01              [Gemeente Heemskerk]
Begraven
Gemeente Heemskerk;  A5; 
 

13. Boeknummer: 1542  
Stenen Spreken
Bevolking en Bewoners; Kerken en Religie -- Begr 01           (2006)    [Wietsma, B. & Ulco Wietsma]
Algemene Begraafplaats Nederlands Hervormde Kerk te Heemskerk
A4; 
 

14. Boeknummer: 1570  
Eenheid in Verscheidenheid
Kerken en Religie -- HE           (2004)    [Duivenvoorde, Zr. Antonia Marie]
Venster op het 80-jarig bestaan van de Congregatie van de Zusters van de Goddelijke verlosser in Nederland.
A4; 
 

15. Boeknummer: 1612  
Verzuildheid in Heemskerk 1910-1960
Bevolking en Bewoners; Kerken en Religie -- HE           (1987)    [Boer, P. de]
Verzuiling van de bevolking in Heemskerk
P. de Boer;  A4; 
 

16. Boeknummer: 1673  
Gedenkboek achtste lustrum Gerardus Majella vereniging
Kerken en Religie; Zorg- en Welzijn -- HE           (1951)    [L.C.v.d.Nouweland]
Gezondheid
A4; 
 

17. Boeknummer: 1782  
Geschiedenis van Uitgeest (2)
Bevolking en Bewoners; Geschiedenis; Kerken en Religie -- UT           (1925)    [Loos, J.C. van der]
Het Dorpswapen; Uitgeest; De Kerkbuurt; Westergeest; Assum; Dorregeest; Bloementeelt, handel en nijverheid; De spoordijk; De dorpstoren; De oude kerk; Altaren en VicariŽn; De pastoors voor de hervorming; De pastoors na de hervorming; De schuilkerk; De waterstaatskerk; De tegenwoordige kerk; De mennoniete- of doopsgezinde kerk; Het evangelisatie-gebouw; De predikanten; Het algemene kerkhof; Het bijzonder kerkhof; De sterfsociŽteit; De geneesheren; Het oude en het nieuwe raadhuis; De burgemeesters; De openbare school; De bijzondere school; Het gezellenhuis; De schamele of huiszittende armen; De kas van de H.Geest; De wees-en armenhuizen.
A5; 
 

18. Boeknummer: 1805  
Honderd jaar Laurentiuskerk in Heemskerk (2)
Kerken en Religie; Scholen en Onderwijs -- HE           (1995)    [N.M. Blankendaal, P.A. de Boer, W.Th. Dufrenne, H.G. Hin, J.W.Chr. de Roos]
Biografie van de patroonheilige St. Laurentius;
Geschiedenis van de kerk van ontstaan tot eeuwfeest; Beschrijving van het katholieke school- en verenigingsleven;
Beschrijving van de restauratie 1979-1991

Historische Kring Heemskerk;  A4; 
 

19. Boeknummer: 1806  
Kerkgeschiedenis, Heemskerk
Kerken en Religie -- Reli 02           (2004)    [Annemarie Huisman]
Kerkgeschiedenis tentamen 2003/2004 door Annemarie Huisman-Mes
A4; 
 

20. Boeknummer: 1807  
Jubileumboek 80 jaar herenkoor St. Caecilia (22-11-1929 - 22-11-2009)
Kerken en Religie -- HE           (2009)    [Janssens, P.J.C.M.]
Zolang wij vol vuur en passie voor U kunnen zingen. Blijft er hoop voor de toekomst.
A4; 
 

21. Boeknummer: 1808  
350 jaar Dorpskerk (2)
Cultuur en Monumenten; Kerken en Religie -- HE           (1978)    [Kerkvoogdij]
350 jaar Dorpskerk. De Ned. Hervormde Kerk te Heemskerk 1628 - 1978
Hervormde Kerkvooddij Heemskerk;  A5; 
 

22. Boeknummer: 1809  
Kerkepad 88
Kerken en Religie -- HE           ("1988)    [Kerkvoogdij]
De Hervormde kerk te Heemskerk. Uitgave ter gelegenheid van Kerkepad 1988
Kerkvoogdij Heemskerk;  A5; 
 

23. Boeknummer: 1810  
Programma afsluting restauratie Laurentiuskerk
Folklore en Festiviteiten; Kerken en Religie -- HE           (1986)   
Programma van de officiŽle sluiting van de restauratie van de Laurentiustoren en de buitenzijde van de kerk. 22 november 1986.
A5; 
 

24. Boeknummer: 1811  
Je moet het voor ons eens opschrijven
Kerken en Religie -- HE           (2010)    [Tuijn, IJs]
Een leven lang op reis door het Bisdom Haarlem
21x21; 
 

25. Boeknummer: 1812  
Jubileumgids Honderd jaar Laurentius in Heemskerk
Kerken en Religie -- HE           (1991)    [Hermens, P.A.W.]
Programma ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Laurentiuskerk te Heemskerk
Parochie Heemskerk;  19x29,5; 
 

26. Boeknummer: 1813  
Jaarboekje RK Parochie H. Laurentius Heemskerk februari 1951
Kerken en Religie -- HE           (1951)   
Informatieboekje van de parochie over het jaar 1951
A5; 
 

27. Boeknummer: 1814  
Parochiegids Sint Laurentius Heemskerk 1961
Kerken en Religie -- HE           (1961)   
Gegevens en adressen van de gehele parochie
A5; 
 

28. Boeknummer: 1815  
Parochiegids van de R.K. Parochiegemeenschap H. Laurentius en H. Maria
Kerken en Religie -- HE           (1996)    [Parochiebestuur]
Verklaring over het wel en wee van de beide kerken en hun priesters
Parochie Heemskerk;  A5; 
 

29. Boeknummer: 2161  
Jozef Parochie
Kerken en Religie -- BW           (1984)    [Padberg, George]
25 jaar geloofsgemeenschap
Jozef Parochie;  A5; 
 

30. Boeknummer: 2280  
Historisch Tijdschrift Holland 2009 nr 1-2-3-4
Bevolking en Bewoners; Cultuur en Monumenten; Geschiedenis; Kerken en Religie -- HO           (2009)    [Redactie]
1. Holland: een visie van een nieuwkomer; Een typische Hollandse politicus? Floris Adriaan van Hall; Rembrandt, een jongensdroom; Het Frederiksplein te Amsterdam: 1929 en 2008.
2. Werken bij het Rijk, solliciteren in de eerste helft van de 16e eeuw; Onderwijs aan het Oranjehof in de 17e eeuw; Oude meesters in Amsterdam; Lakwerk in het Rijksmuseum; De Boompjes in Rotterdam.
3. De Randstad van sikkel tot hoefijzer; Collectieve publieke schuld in laat middeleeuws Holland; Stadswording in Holland (12e tot de 14e eeuw); De Randstad volgens de ranksize rule; De Randstad, een vreemde metropool; Cultuur in de Randstad 1900-1940; Delta-stedenbouw - een vak apart; De ontwikkeling van economische specialisaties; Het westen des Lands; Historici willen veranderingen meemaken; Het zand van de Waalhaven.
4. De steden van Holland in oorlog 1506-1515; De verbeelding van de Opstand is Salvador de Bahia; Een niet meer bestaande dorpskerk, Mariakerk in Oud-Diemen; Kapitaal Amsterdam; Retourtje New York-Amsterdam; Het Marken in Edam; Populisme is niet hetzelfde als vereenvoudigen.

Hist. Ver. Holland;  16x24; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 oktober 2020