Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Collectie Publicaties HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Naslagwerken   (in veld: Genre)     

Aantal gevonden publicaties : 38   (uit: 1394)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

1. Boeknummer: 1150  
Charters Boek III
Naslagwerken -- BW           (2001)    [Velen]
Persoonsnamenlijst; Veldnamenlijst; Vreemde woordenlijst; Dateringen; Maten en munten.
Hist. Gen. Midden-Kennemerland;  A4; 
 

2. Boeknummer: 1175  
Mediagids & lijst van archieven, en verenigingen
Genealogie; Naslagwerken -- CBG           (1988)    [Drie, Rob van; Plomp, Nico; Tang, Aad van der]
Van stamboom tot familiegeschiedenis.
CBG;  A5; 
 

3. Boeknummer: 1188  
Archief ☼ wijzer
Naslagwerken -- CBG           (1987)    [Bos-Rops, J.A.M.Y.; Bruggeman, M.]
Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland.
Coutinho bv;  19x24; 
 

4. Boeknummer: 1190  
Gids voor de nederlandse archieven
Naslagwerken -- CBG           (1967)    [Formsma, Dr. W.J.]
Fibulareeks 21.
Van Dishoeck, Bussum;  A5; 
 

5. Boeknummer: 1191  
Op zoek naar, huis, straat of buurt (2x)
Naslagwerken -- HO           (1997)    [Wiel, Kees van der]
Handleiding voor historisch huizenonderzoek.
SRG Noord-Holland;  16x24; 
 

6. Boeknummer: 1192  
Nederland in stukken, beeldkroniek van Nederlandsche archieven
Naslagwerken -- Arch 05           (1979)    [Anrooy, Mej. F. van; Formsma, W.J.; Pirenne, L.P.L.; enz.]
Archieven. Een grote verscheidenheid aan stukken passeert de revue: doop-, sterf-, en trouwregisters, notulen, verdragen, kaarten, zegels, brieven, dagboeken, etc.
Unieboek, Bussum;  22,5x29,7; 
 

7. Boeknummer: 1196  
Onderzoek in het rijksarchief in Noord Holland 1991
Naslagwerken -- Arch 09           (1991)    [Metselaars, H.J.A.H.G.]
Vierde herziene druk.
Rijksarchief Noord-Holland;  15,8x24; 
 

8. Boeknummer: 1252  
Repertorium DTB
Genealogie; Naslagwerken -- CBG           (1969)    [Wijnaerdts van Resadt, W. ea]
Beknopt overzicht van de Nederlandse doop-, trouw- en begraafregisters
St. Ned. Patricitaat;  16x24; 
 

9. Boeknummer: 1273  
Vademecum van de werkgroep genealogisch onderzoek Duitsland
Genealogie; Naslagwerken -- CBG           (1998)    [Berkenvelder, Drs.F.C., Mw.D.StŲtefalk]
Dertig jaar Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland.
Werkgroep Gen. Onderzoek;  16x24; 
 

10. Boeknummer: 1371  
Bij ons in de familie
Adel en Heraldiek; Genealogie; Naslagwerken -- CBG              [Hamers, N.A., Mr.M.J. van 't Kruis, R.F.Vulsma]
Genealogische en Heraldische Bloemlezing uit Gens Nostra 1945-1970.
NGV;  16x24; 
 

11. Boeknummer: 1375  
GenealogieŽn van ≠≠─ voornamelijk ─ Nederlandse geslachten
Genealogie; Naslagwerken -- CBG           (1990)    [Steur, A.G. van der]
Genealogie. Opsomming van 2148 geslachtsnamen
K.v.K. Haarlem nr 67951;  17x24; 
 

12. Boeknummer: 1388  
Heraldiek en Genealogie
Adel en Heraldiek; Genealogie; Naslagwerken -- Hera 05           (1976)    [Pama, C.]
Een encyclopedisch vademecum.
Prisma;  10,5x17,5; 
 

13. Boeknummer: 1424  
Elseviers encyclopedie van de HERALDIEK
Adel en Heraldiek; Naslagwerken -- CBG           (1961)    [Kits Nieuwenkamp, H,W.M.J.]
Verklaring van vele familienamen.
Elsevier;  11,5x18; 
 

14. Boeknummer: 1428  
Prisma Voornamen
Bevolking en Bewoners; Naslagwerken -- CBG           (1994)    [Schaar, Dr. J. van de]
Woordenboek van voornamen
Het Spectrum;  10,7x18; 
 

15. Boeknummer: 1429  
Spectrum Voornamenboek
Bevolking en Bewoners; Naslagwerken -- CBG           (1964)    [Schaar, Dr. J. van der, bewerkt door D.Gerritzen en Dr. J.B.Berns]
In dit boek zijn zo'n 15.000 namen opgenomen. Er wordt bij de namen aangegeven waar deze van zijn afgeleid en welke betekenis ze hebben.
Het Spectrum;  15x21,5; 
 

16. Boeknummer: 1430  
Aangenaam, mag ik me voorstellen
Genealogie; Naslagwerken -- CBG           (1986)    [Reinsma, Rein.]
Familienamen in Nederland.
Hema b.v.,Compartners, Vleuten;  15,7x21,5; 
 

17. Boeknummer: 1431  
De naam is . . .
Bevolking en Bewoners; Genealogie; Naslagwerken -- CBG           (1992)    [Daniels, Wim]
Over namen en naamgeving
Kosmos, Utrecht;  12,5x20; 
 

18. Boeknummer: 1432  
Familienamen 103
Genealogie; Naslagwerken -- CBG           (1972)    [Buitenhuis, H.]
Tweehonderdduizend familienamen.
De Ruiter b.v., Gorinchem;  15x16,5; 
 

19. Boeknummer: 1434  
Het Centraal Naamregister
Genealogie; Naslagwerken -- CBG           (1988)    [Klerck, Ir. Th.P.E. de]
De Codes; Register familienamen. Handig hulpmiddel voor de gebruikers van het Centraal Naamregister
NGV;  15,5x24; 
 

20. Boeknummer: 1435  
Huizinga's complete lijst van namen
Genealogie; Naslagwerken -- CBG              [Huizinga, H.]
Vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen.
Henk J. Schuurmans;  18x25; 
 

21. Boeknummer: 1440  
Voornamen
Genealogie; Naslagwerken -- CBG           (1965)    [Bernet Kempers, Dr. A.J.]
Hoe komen we eraan? Wat doen we ermee?
Het Spectrum;  10,x18; 
 

22. Boeknummer: 1441  
Het Namenboek
Genealogie; Naslagwerken -- CBG           (1979)    [Plank, A.N.W. van der]
De herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen.
Unieboek, Bussum;  A5; 
 

23. Boeknummer: 1442  
Woordenboek van Voornamen
Genealogie; Naslagwerken -- CBG           (1964)    [Scaar, Dr. J. van der]
Een inventarisatie van de Nederlandse, Friese en Zuidafrikaanse doop- en roepnamen.
Het Spectrum, Utrecht;  10,7x18; 
 

24. Boeknummer: 1458  
Juridisch Latijn
Naslagwerken; Scholen en Onderwijs; Taal en Paleografie -- HO           (1986)    [Gokkel, mr.H.R.W. en Wal, mr. N. van der]
In het juridisch vakjargon komt vrij veel Latijn voor. Veel aankomende studenten hebben geen gymnasiale vooropleiding meer, terwijl de vereiste basiskennis van het Latijn steeds beperkter wordt.
Samson H.D. Tjeenk Willink;  13x19; 
 

25. Boeknummer: 1460  
Meten met Maten
Naslagwerken -- HO           (1979)    [Daub, A.J.]
Vademecum van veertig eeuwen
De Walburg Pers, Zuthen;  A5; 
 

26. Boeknummer: 1589  
Inventaris v.d. archieven van Ambachts- en Gemeentebestuur van Heemskerk 1539 - 1928
Naslagwerken; Openbaar Bestuur -- HE           (2002)    [Rob Schaap]
Gemeente archief stukken
Archiefdienst Kennemerland;  20x29 cm; 
 

27. Boeknummer: 1633  
Adresboek 1972
Bevolking en Bewoners; Naslagwerken -- HE           (1968)   
Namen en adressen van alle inwoners van dat jaar in Heemskerk
15,5x24 cm; 
 

28. Boeknummer: 1800  
Maatschappelijke stageverslagen 2010-2011
Naslagwerken -- BW              [Bronswijk, Femke van, Mirjam Pomp]
Stageverslagen van leerlingen van het Kennemer College, havo - atheneum - gymnasium
Kennemer College;  A4; 
 

29. Boeknummer: 2398  
Aantekenboek over de oorlogstijd
Naslagwerken -- BW           (2020)    [Vermeij, W.J.]
In- en aanleiding; Voorwoord; Aantekenboek over de oorlogstijd, deel I, deel 2, deel 3.
Hist. Gen. Midden-Kennemerland;  17x26,5; 
 

30. Boeknummer: 2430  
Planologisch toezicht in Noord Holland
Naslagwerken -- HO           (1987)    [Ridder, J. de; Koopman, B.H.M.; Heikema van der Kloet, H.]
Een bestuurskundige studie naar de provinciale beleidsvoering en het Streekplan ANZKG.
Rijksuniversiteit Groningen;  A4; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 mei 2021