Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)

  1. Zoek op:   aaneengesloten tekst   alle losse woorden (AND)   één van de losse woorden (OR)
             
       leeg veld : toon alle 5187 publicaties

  2. Zoeken in veld:           +    Verkoper(s) of geldgever(s):   

  3. Zoekwoord mag onderdeel van een woord zijn:       

  4. Resultaat zoekactie weergeven als: Galerij  Lijst     

  5. Resultaat zoekactie sorteren op: Transcriptie nr.  Koper(s) of geldnemer(s)  Titel  Ongesorteerd       

  6. Zoeken in OCR-tekst publicaties: Ja  Neen     

Aantal publicaties op internet: 5187  (waarvan 476 afbeeldingen niet beschikbaar)
Aantal publicaties op intranet: 5197
Laatste update: 31-12-2022 (17:25)

Een van de publicaties
(nr. 1640021503):

Een nog niet beschreven record 1640
Klik op plaatje voor verdere informatie.

Waar wordt ZCBS nog meer gebruikt?

 
Indien we de geschiedenis van een perceel willen weten, kunnen we deze vrij gemakkelijk achterhalen met behulp van een kadasternummer. Maar het kadaster werd pas in 1832 in Nederland ingevoerd en werkt sinds die datum met unieke perceelnummers. Wijzigt de grens van een perceel, dan wijzigt ook het perceelnummer. In de kadastrale boekhouding zijn deze wijzigingen allemaal opgeschreven. Willen we ook de vroege geschiedenis kennen, moeten we o.a. gebruik maken van de aktes die voor schout en schepenen passeerden.
In deze oude akten wordt het perceel genoemd met de naam van de eigenaar, c.q. gebruiker en de nieuwe eigenaar. Ondanks dat de belendingen zijn aangegeven, is het niet altijd duidelijk waar het betreffende perceel gelegen is. Daarvoor is enige kennis van oude kaarten nodig. Een positieve bijkomstigheid is, dat vaak de erfgenamen en hun relatie met de vorige eigenaar vermeld worden. Voor genealogen zijn deze gegevens zeer waardevol.
Naast deze namen, wordt ook het gebruik van de grond vermeld en de eventuele last die op het perceel rust. Deze bronnen zijn geschreven zijn in oud schrift. Om deze pre-kadastrale bronnen toegankelijk te maken, is de werkgroep Oud-kadaster Heemskerk, (OKH) gevormd. Enkele leden kunnen het oude schrift transcriberen (herschrijven) zodat er meer mensen de inhoud van de documenten kunnen gaan raadplegen. Via de kadastrale minuutkaart (1832) wordt een verwijzing gemaakt naar de kaart van Cornelis Groenlandt (1735) en naar de indeling van Heemskerk in 12 streken zoals Simon Meeusz. deze heeft opgesteld (1550). Veel werk is gaan zitten in het transcriberen van de oude archiefstukken. Thans worden ze per akte afgescheiden, in de beeldbank geplaatst en daar voorzien van de bepalende kenmerken. Er is nog veel te doen en daarbij hoort het vinden van de juiste locatie van het betreffend perceel uit het document en tenslotte het goed rubriceren van de brongegevens. Een veldnaam uit 1550 is in de loop der eeuwen vaak gewijzigd omdat de bevolking de naam van een opvolgende eigenaar gaf aan een perceel. Gelukkig zijn er ook nog historische namen te vinden die houvast bieden. Dat voorkomt dat we bij het opzetten van een oud-kadaster in Heemskerk zullen verdwalen.
Wanneer u belangstelling heeft voor dit werk en misschien zelfs daaraan wilt meewerken, kunt u contact opnemen via het contactformulier dat U vindt in de website onder het hoofd Contact en Links.
  Andere beschikbare collecties/beeldbanken:
© Software ontwikkeling ZCBS: Gerard van Nes (Schagerbrug, NH)
cookie & Web storage gebruik
Versie: 4.15p

Of maak uw keuze uit het veld:

Jaartal (tbv sortering):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie ZCBS/ZBBS: 9 sep 2023