Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1687   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 15   (uit: 5187)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1687010101  
een stuckelants buijten den Sint Aechtendijck
(Ver-)koopakte -- 01-01-1687           (Louris Willems Ridder ende Marijtje Louris sijne huijsvrouw woonende tot beverwijck)    [Juffrouwe Geertruijt van Mierop]
een stuckelants gelegen binnen onse banne buijten den Sint Aechtendijck (gemeen ende onverdeelt met ander lant toebehoorende Claes Elbertsz tot schaghen), belent ten westen den Sint Aechtendijck, ten suijden Dirck Claesz vanden Hoeff en Phillips Jansz acijnmaecker, ten oosten Jan Dircksz Stuijffsant, en ten noorden Jacob Heijnstman
 

2. Transcriptie nr.: 1687013001  
een stuckelants gelegen binnen onse bij noordorp genaemt het paerdelant
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 30-01-1687           (Fredrick Florisz Limmen, waert inde Swan tot uijtgeest)    [Cornelis Claesz Spanjaersbergh waert op noordorp inde romolen (swager van verkoper)]
een stuckelants gelegen binnen onse bij noordorp genaemt het paerdelant, belent ten oosten de stadt haerlem ten suijden ende westen de graffelijckheijt ende ten noorden de weduwe
Valckeniers endeSorjouw

 

3. Transcriptie nr.: 1687013002  
een stuckelants gelegen binnen onse banne bij noordorp genaemt het paerdelant
(Ver-)koopakte -- 30-01-1687           (Fredrick Florisz Limmen, waert inde Swan tot uijtgeest)    [Cornelis Claesz Spanjaersberh waert woonende binnen onse dorpe op noordorp, inde romolen]
een stuckelants gelegen binnen onse banne bij noordorp genaemt het paerdelant, belent ten oosten de stadt haerlem, ten suijden ende westen de graffelijckheijt, ende ten noorden de weduwe
Valckeniers ende Sorjouw

 

4. Transcriptie nr.: 1687021501  
een parthije weij, off teellant
Volmacht (procuratie) -- 15-02-1687           (erffgenamen van Maertge Matthewis in haer leven eerst wedue van zaliger Engel Cornelisz ende last van Cornelis Jansz Sterck)    [Matthewis Leenderts van Leeuwen]
een parthije weij, off teellant
 

5. Transcriptie nr.: 1687030201  
stuckelants gelegen binnen onse dorpe buijten de Sint Aechtendijck
(Ver-)koopakte -- 02-03-1687           (Claes Elbertsz woonende tot schaghen)    [Joncker Jacob van Mierop, Bailluw van Blois woonende binnen der stede beverwijck]
stuckelants gelegen binnen onse dorpe buijten de Sint Aechtendijck, gemeen met Juffroue Geertruijt van Mierop, belent int geheel ten westen de Sint Aechtendijck, ten suijden Dirck Claesz vanden Hoeff ende Phillips Jansz acijnmaecker, ten oosten Jan Dircxsz Stuijfsant ende ten noorden Jacob Jansz Heijnstman
 

6. Transcriptie nr.: 1687031501  
een stuck weijt lants aende oostersij genaemt de waijt
(Ver-)koopakte -- 15-03-1687           (Nicolaes Rogiers Ramsden out scheepen binnen onse dorpe)    [Jacob van Mierop, Bailljuw van Blois, woonende binnen der stede beverwijck]
een stuck weijt lants gelegen binnen onsen banne aende oostersij genaemt de waijt, belent ten oosten Jan Willemsz Heemskerck ten suijden de not sloot, ten westen meede een not sloot ende
Lijsbet Jans en ten noorden Lijsbet Jans

 

7. Transcriptie nr.: 1687032101  
een stucke hoijlants gelegen binnen onsen banne over de necksloot genaemt de otterkolcken
(Ver-)koopakte -- 21-03-1687           (Cornelis Adriaens Beeck out scheepen, woonende binnen onse dorpe inde kerckbuert)    [Cornelis Jacobsz, woonende tot wijck op zee]
een stucke hoijlants gelegen binnen onsen banne over de necksloot genaemt de otterkolcken, belent ten oosten Aecht Louris van castricum, ten suijden, de drie maet, ten westen vander Keeren, en ten noorden de hartlaensloot
 

8. Transcriptie nr.: 1687032301  
de derde paert in een croft lants genaemt grietencroft
(Ver-)koopakte -- 23-03-1687           (Aerjan Dircksz Bergen woonende op schooter vlielant / Marijtjen Aris weduwe van Jan Cornelisz Droogh (incl haar kinderen))    [Hessel Jansz Bonckenburgh onsen schout]
de derde paert in een croft lants gelegen binnen onsen banne genaemt grietencroft,
 

9. Transcriptie nr.: 1687042801  
1) wollenaarsbeeck 2) watercamp 3) Cornelis Lammerts croft
(Ver-)koopakte -- 28-04-1687           (sr. Hendrick Noortwijcker Coopman wonende tot amsterdam)    [sr. Jacobus van Halmael, koopman wonende mede tot amsterdam]
1) een stucke geestlants leggende binnen den banne van eemskerck aen wollenaersbeeck, belent ten westen de wollenaersbeeck ten oosten --

2) een stuckelants leggende mede inden voors banne van eemskerck genaemt inde watercamp, belent ten oosten de stadt haerlem, ten westen de erven vande heer burgermeester Loreijn saliger,
ten noorden de maerdijck, ten zuijden Cornelis Leijdack

3) een croffie lants leggende mede inden banne van eemskerck, genaemt Cornelis Lammerts croft, belent ten westen de wildernis ten suijden ende noorden de heer Pieter de Graeff, ten oosten Cornelis
Schravema

 

10. Transcriptie nr.: 1687050401  
een stucke lants gelegen inde groote bremee
(Ver-)koopakte -- 04-05-1687           (Willebort Cornelisz vander Morsch wonende tot heijloo)    [Jan Jansz Ringers Heijnstman wonende inde Heer Huijgenwaart]
een stucke lants gelegen inde groote bremee, belent ten noorden de maerdijck, ten oosten de stadt haarlem, ten zuijden de maedwegh, en ten westen Neeltje Bancris
 

11. Transcriptie nr.: 1687051201  
een stuckelants genaemt Glandijs weijtje
(Ver-)koopakte -- 12-05-1687           (Dirck Stuijfsant voor hem selffs / vier kinderen van saliger Cornelis Stuijfsant)    [Hendrick Janssen Keijsers kinderen wonende tot eemskerck]
een stuckelants leggende inde banne van eemskerck voors genaemt Glandijs weijtje, belent ten oosten de vrouwe vander Mijle etc. ten westen en suijden de erven van Jonge Louris
 

12. Transcriptie nr.: 1687061401  
stuckje geest lant genaemt het vlaanderhoff
(Ver-)koopakte -- 14-06-1687           (Pieter Dircxsz Bergen, Arien Dicxsz Bergen (incl. twee kinderen))    [Teunis Dircxse Bergen mede wonende tot heemskerck]
stuckje geest lant genaemt het vlaanderhoff, belent ten oosten de oosterwegh, ten westen de kerckwegh, ten noorden Aeghie Louris met haar kinderen, ten zuijden Lijsbet Jans
 

13. Transcriptie nr.: 1687061402  
de helft in een stuckje lants genaemt quackencamp,
(Ver-)koopakte -- 14-06-1687           (Dirck Jeroensz en Cornelis Woutersz tot velsen)    [Aege Jansz wonende inde beverwijck]
de helft in een stuckje lants leggende inden banne van eemskerck genaemt quackencamp,belent ten suijden de maetwegh, ten noorden de kinderen van Arent Wildeman
 

14. Transcriptie nr.: 1687061801  
een stuck hoijlants genaemt het paerdelant
(Ver-)koopakte -- 18-06-1687           (Aerjan Thomasz Bom, woonende binnen der stede beverwijck)    [Cornelis Claesz Spanjaersbergh, waert woonende binnen onsen dorpe op noordorp]
een stuck hoijlants genaemt het paerdelant, belent ten oosten de voogelmeer ten suijden Cornelis Louris Pieten ten westen het kinderhuijs binnen der stadt Haerlem en ten noorden Marijtjen Stuijffsanden
 

15. Transcriptie nr.: 1687070201  
een hoeckie lants genaemt het paardelant
(Ver-)koopakte -- 02-07-1687           (Pieter Bancrisz wonnende tot wijck aen duijn)    [Jan Dircxe]
een hoeckie lants leggende binnen desen banne van eemskerck, genaemt het paardelant, belent ten suijden Engeltje Dircx ten noorden de maerdijck
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 15 maart 2020