Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1694   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 29   (uit: 5187)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1694011901  
een croffie lants int breetslagt, genaemt stuijfsanden croffie
(Ver-)koopakte -- 19-01-1694           (Sr. Pieter Wildeman woonende inde beverwijck)    [Pieter Cornelis Wagemaacker]
een croffie lants leggende binnen desen banne int breetslagt, genaemt stuijfsanden croffie, belent ten noorden en zuijden -- ---
 

2. Transcriptie nr.: 1694021801  
een stuck hoij landt leggende binnen desen banne genaamt het ackerlandt
(Ver-)koopakte -- 18-02-1694           (Sijmen Hessels woonende tot uijtgeest)    [het naargelaten minderjarige weeskindt van saliger Teunis Dircxe Bergen]
een stuck hoij landt leggende binnen desen banne genaamt het ackerlandt, belent ten oosten Jan Hogewerf als bruijcker, ten westen de necksloot
 

3. Transcriptie nr.: 1694040601  
een stuckelants buijten de St. Aegtendijck, genaemt buijtendijck van Wildeman
(Ver-)koopakte -- 06-04-1694           (Sr. Jan van Bemmel woonende tot Nieukoop)    [Fookel Tomas woonende opt hoflandt]
een stuckelants leggende binnen desen banne van eemskerck, buijten de St. Aegtendijck, genaemt buijtendijck van Wildeman
 

4. Transcriptie nr.: 1694050101  
een crofte teellant op noordorp genaemt agtert huijs van Bosman
(Ver-)koopakte -- 01-05-1694           (Cornelis Gerrits Roobol woonende alhier tot Noortdorp)    [Jacob Jans Pronck woonende meede alhier tot noordorp]
een crofte teellant leggende binnen desen banne op noordorp genaemt agtert huijs van Bosman, belent ten noorden Louris Pietersz ten suijden het Gasthuijs tot wijck op zee
 

5. Transcriptie nr.: 1694051401  
een crofte geestlant tot noordorp genaemt de croft over de wegh
(Ver-)koopakte -- 14-05-1694           (1) Jacob Schouten woonende tot leijden 2) mr. Cornelis van Gennip 3) Matthias van Pore)    [Adriaen van Coevenhoven schout tot eemskerck]
een crofte geestlant leggende binnen desen banne tot noordorp genaemt de croft over de wegh, belent ten oosten de gemene wegh, ten westen de duijnbeeck
 

6. Transcriptie nr.: 1694051402  
1) een huijs ende erve staande ende gelegen alhier tot noordorp 2) een croffie teellant, met een tuijntie, en schuertie
(Ver-)koopakte -- 14-05-1694           (1) Jacob Schouten woonende tot leijden 2) mr. Cornelis van Gennip 3) Matthias van Pore)    [Dirck Pieters woonende alhier tot noordorp]
1) een huijs ende erve staande ende gelegen alhier tot noordorp

2) een croffie teellant, met een tuijntie, en schuertie, staende nevens en agter het voors huijs ende erve, belent ten noorden den coper, ten suijden de heer Gillis Sattijns weduwe

 

7. Transcriptie nr.: 1694051801  
een croftie geeslant de houtwegen genaemt van Stuijfsant
(Ver-)koopakte -- 18-05-1694           (Sr. Havick Jansz, woonende tot schagen)    [Sijmen Ootgerts woonende aen eemskerckerduijn]
een croftie geeslant leggende binnen dese banne tusschen de houtwegen genaemt van Stuijfsant, belent ten
noorden Jan Jansz Dral ten suijden sr.van Suijl

 

8. Transcriptie nr.: 1694051901  
een huijs ende erve staende en gelegen binnen desen banne aen duijn voors
(Ver-)koopakte -- 19-05-1694           (Jan Cornelis Heijnstman woonende inde waart)    [Dirck Cornelis aen duijn]
een huijs ende erve staende en gelegen binnen desen banne aen duijn voors, belent ten suijden den cooper, ten noorden, westen en oosten de wildernisse
 

9. Transcriptie nr.: 1694051902  
een crofte geestlant leggende binnen desen banne opde geest leggende tusschen cien
(Ver-)koopakte -- 19-05-1694           (Jan Cornelis woonende aen eemskerckerduijn)    [Adriaen Dircxe Oudendijck woonende meede aen duijn]
een crofte geestlant leggende binnen desen banne opde geest leggende tusschen cien, belent
ten noorden Reijer Jacobsz., ten suijden den cooper

 

10. Transcriptie nr.: 1694052501  
een stuckje geestlant aenden oudendijck genaemt trijnties acker
(Ver-)koopakte -- 25-05-1694           (Jacob Louris woonende inde beverwijck)    [Ariaen Dircxe Oudendijck, woonende binnen desen banne aen duijn]
een stuckje geestlant leggende binnen desen banne aenden oudendijck genaemt trijnties acker, belent ten noorden de oudendijck, ten suijden, Dirck Cornelise, ten oosten de hr. Jodocus Cousebant, ten westen de schoubeeck
 

11. Transcriptie nr.: 1694052502  
een stuckelants leggende binnen desen banne inden broeck genaemt 't campie
(Ver-)koopakte -- 25-05-1694           (Jacob Louris woonende der stede beverwijck)    [Pieter Sijmens woonende aen duijn]
een stuckelants leggende binnen desen banne inden broeck genaemt 't campie, belent ten noorden de maersloot ten suijden Bartholomieus Willemze, ten westen de heer van Poelenburg, ten oosten Cornelis Gijsbers
 

12. Transcriptie nr.: 1694052503  
een croft teellant tusschen cien groot, genaemt tusschen cien
(Ver-)koopakte -- 25-05-1694           (Jan Lourisz Pieten en zijn kinderen)    [de kinderen van saliger Jacob Willems aen duijn]
een croft teellant leggende binnen desen banne tusschen cien groot, genaemt tusschen cien,belent ten noorden de copers, ten suijden Jasper Jacobsz weduwe
 

13. Transcriptie nr.: 1694052504  
een croftie teellant voorden oudendijck, genaemt 't croffie voorden oudendijck,
(Ver-)koopakte -- 25-05-1694           (Jan Lourisz Pieten en zijn kinderen)    [Johannis van Coevenhoven secretaris tot uijtgeest]
een croftie teellant leggende binnen desen banne voorden oudendijck, genaemt 't croffie voorden oudendijck, belent ten noorden Sijmen Kuijper op zee, ten zuijden Cornelis Gijsbertse als bruijcker
 

14. Transcriptie nr.: 1694052505  
een stuckelants inde noortbroeck, genaemt de kamp agter de vogelkoij van Maert Jans
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 25-05-1694           (Bartholomieus Willems Heemskerck woonende inde beverwijck)    [Dirck Lourisz Cruijswegh]
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt de kamp agter de vogelkoij van Maert Jans, belent ten oosten Cornelis Claesz Spanjersberg, ten westen de heer Braems
 

15. Transcriptie nr.: 1694052506  
de helft in een stuckelants tusschen de houtwegen genaemt Dirck Willemse croffie
(Ver-)koopakte -- 25-05-1694           (Claes Jacobs Overveen regerent schepen deses dorps)    [Jacob Jansz Heijnstman]
de helft in een stuckelants tusschen de houtwegen genaemt Dirck Willemse croffie, belent ten noorden Pieter Sijmensz ten suijden Arien Gerritsz Grasbosch
 

16. Transcriptie nr.: 1694052507  
de helft in een croffie lant leggende binnen desen banne op de geest aende luttickzij,
(Ver-)koopakte -- 25-05-1694           (Pieter Cornelisz Wagemaacker)    [Neeltie Jacobs woonende aen duijn]
de helft in een croffie lant leggende binnen desen banne op de geest aende luttickzij, belent ten westen de luttickzij, ten oosten en noorden de copersse
 

17. Transcriptie nr.: 1694052508  
de helft in een stuckelants op de geest genaemt tusschen cien van Jan Piet
(Ver-)koopakte -- 25-05-1694           (onmondige kinderen van Maertie Jans saliger tot heemskerck)    [Neeltie Jacobs woonende aen duijn]
de helft in een stuckelants leggende binnen desen banne op de geest genaemt tusschen cien van Jan Piet,belent ten noorden Pieter Sijmensz, ten zuijden Willem Jansz Haringcarspel, ten oosten de luttickzij, ten westen de wederhelft van dit lant
 

18. Transcriptie nr.: 1694052509  
de helft in een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt smalweer
(Ver-)koopakte -- 25-05-1694           (Louris Arijenze Blom woonende tot velsen)    [Dirck Zijmens Kuijper woonende tot eemskerck]
de helft in een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt smalweer, belent ten noorden Cornelis Claesz ten suijden de twaalfmaet, ten westen den Armen van heemskerck, ten oosten de mantels
 

19. Transcriptie nr.: 1694091501  
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen banne aen duijn voors
(Ver-)koopakte -- 15-09-1694           (Maertie Aelberts woonende tot uijtgeest)    [Jan Wilbortsz woonende aen duijn]
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen banne aen duijn voors, belent ten oosten Jan Cornelis Reijerse, ten noorden en westen de wildernis
 

20. Transcriptie nr.: 1694100501  
een stuckelants aan de maer, genaemt de maerweijt / een stuckelants genaemt bouwens weijt
(Ver-)koopakte -- 05-10-1694           (Bartholomieus Willems Heemskerck woonende inde beverwijck)    [Claes Jacobsz Overveen regerent schepen deses dorps]
een stuckelants leggende binnen desen banne aan de maer, genaemt de maerweijt,belent ten oosten de maer, ten westen Neel Maertens, ten noorden Cornelis Claesz Krijnen erven, ten suijden de necksloot

in ruil voor

een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt bouwens weijt, belent ten suijden Jacob Jansz Heijnstman, ten noorden Jan Pietersz Rijckeman, ten oosten Jan Heemskercks dogter
ten westen Jacob Maertsz weduwe

 

21. Transcriptie nr.: 1694100502  
een stuckelants genaemt de maerweijt, een stuckelants genaemt bouwens weijt
(Ver-)koopakte -- 05-10-1694           (Claes Jacobsz Overveen regerent schepen deses dorps)    [Bartholomieus Willems Heemskerck]
een stuckelants leggende binnen desen banne aan de maer, genaemt de maerweijt,belent ten oosten de maer, ten westen Neel Maertens, ten noorden Cornelis Claesz Krijnen erven, ten suijden de necksloot

in ruil voor

een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt bouwens weijt, belent ten suijden Jacob Jansz Heijnstman, ten noorden Jan Pietersz Rijckeman, ten oosten Jan Heemskercks dogter
ten westen Jacob Maertsz weduwe

 

22. Transcriptie nr.: 1694102801  
de helft in een stuckelants aende noortmaetweg genaemt raeuwers camp
28-10-1694           (Juffrouen Catharina en Geertruijt Colombier, gesusters woonende beijde tot haerlem)    [Cornelis Lourizze Henneman]
de helft in een stuckelants leggende binnen desen banne aende noortmaetweg genaemt raeuwers camp,belent ten oosten Arien Jansz Broer, ten zuijden de maetwegh, ten westen het kinderhuijs tot haerlem
ten noorden de maerdijck

 

23. Transcriptie nr.: 1694110401  
de helft in een stuckelants genaemt celitjes camp 1/2
(Ver-)koopakte -- 04-11-1694           (Sijmen Hesselsz woonende tot uijtgeest)    [Jacob Jansz Heijnstman woonende alhier]
de helft in een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt celitjes camp 1/2
 

24. Transcriptie nr.: 1694110402  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt meijndersven
(Ver-)koopakte -- 04-11-1694           (Jan Dircxe en de kinderen van Louris Dircx ende Grietie Ootgerts (beijde alhier tot eemskerck overleden))    [Pieter de Graeff heer van Polsbroeck etc.]
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt meijndersven, belent ten suijden Sr. Johan Meerhuijsen, ten noorden Willem Lourisz Pieten, ten westen en oosten de schilpwegh,
 

25. Transcriptie nr.: 1694110403  
een stuckelants aen duijn, genaemt de ven van Anne Jans
(Ver-)koopakte -- 04-11-1694           (Dirck Willemsz woonende binnen desen banne aen duijn)    [Sijmen, ende Arijen Ootgertsz woonende mede aen duijn]
een stuckelants leggende binnen desen banne aen duijn, genaemt de ven van Anne Jans
 

26. Transcriptie nr.: 1694110404  
3/4 paarten in een stuckelants over de schilpwegh, genaamt van Aeghie Louris en Wendelmeut
(Ver-)koopakte -- 04-11-1694           (Foockeltie, Zijtie, ende Jannitje Pieters, gesusters woonende binnen desen banne aende oostersij)    [Claes Pietersz Lammerden]
3/4 paarten in een stuckelants leggende binnen desen banne over de schilpwegh, genaamt van Aeghie Louris en Wendelmeut
 

27. Transcriptie nr.: 1694120801  
1) een crofte teellant genaamt Trijntie Dirck Monden, 2) een crofte teellant genaamt Kesen croft
(Ver-)koopakte -- 08-12-1694           (Cornelis Gerritsz Robol woonende alhier)    [Claes Cornelisz Schee woonende mede alhier]
1) een crofte teellant leggende binnen desen banne genaamt Trijntie Dirck Monden, belent ten oosten en westen de gemene wegen ten noorden de heer Gilles Sattijns weduwe ten suijden de heer van Incoert etc.,


2) een crofte teellant leggende binnen desen banne genaamt Kesen croft, belent ten noorden de kinderen van Sr. Willem vander Keren, ten zuijden de Armen van heemskerck, ten oosten en westen de gemene wegen,

 

28. Transcriptie nr.: 1694120802  
een huijs ende erve tot noortdorp,
(Ver-)koopakte -- 08-12-1694           (Claes Cornelisz Schee woonende alhier)    [Cornelis Gerritsz Robol woonende mede alhier]
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen banne noortdorp, belent ten westen de gemene wegh, ten oosten, noorden en zuijden Arien Jansz Broer,
 

29. Transcriptie nr.: 1694120803  
een huijs ende erve tot noortdorp
(Ver-)koopakte -- 08-12-1694           (Cornelis Gerritsz Robol woonende alhier)    [Cornelis Claesz Spanjersberg]
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen banne tot noortdorp, belent ten westen de gemene wegh, ten oosten noorden en zuijden Arien Jansz Broer,
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 april 2020