Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1704   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 13   (uit: 4254)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1704010401  
een stucke landts, beplandt tot een boomgaartje gelegen binne desen banne tot noordorp
(Ver-)koopakte           (Juffrouw Catrina Popta weduwe van Pieter Swartepaart, hr. Adriaan Hennebo in huwelijck hebbende Juffrouw Lucia Popta)    [Dirck Pietersen mede tot noordorp woonachtig]
belent ten zuijden Louweris Pietersen, ten noorden, en westen de cooper selfs, ten oosten de wildernis
 

2. Transcriptie nr.: 1704012001  
een stucke landts leggende aan duijn, sijnde de helft van een thuijn
(Ver-)koopakte           (IJsbrandt Jacobsen, wonende in dese jurisdixtie aan duijn als in huwelijck hebbende Beertje Klaas Lammerde)    [Jacob Gerritsz Sparwer, woonende inde beverwijck]
streckende vant erf van 't huijs van Jan Dircksz erf tot de voorwegh toe
 

3. Transcriptie nr.: 1704012701  
een stucke landts leggende binne desen banne int miene velt genaamt de quaade tiende van besje
(Ver-)koopakte           (Willem Louwerisz Pieten wonende binne desen banne aan duijn)    [Griet Jacobs, weduwe wijlen Cornelis Jansen Lammerden, meede woonende binne desen banne aan duijn]
belent ten noorden de maat wegh, ten zuijden 't leeghlandt, ten westen Jongen Louwen Volck aande oostersij,
ten oosten de steede beverwijck

 

4. Transcriptie nr.: 1704020701  
een huijs ende erve staande en gelegen binne onse dorpe inde buert
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (minderjarige kinderen van Gijsbert Reijertsz, ende Maartje Louweris Decker, Dirck Gerritsz Bosman)    [Cornelis Jacobsz Groenlandt]
belent ten oosten, Jacob Heijnstman, ten zuijden de Kercklaan ten noorden Trijntje Hessels, ten westen de Oosterwegh
 

5. Transcriptie nr.: 1704020702  
een huijs ende erve staande en gelegen binne onse dorpe inde buert
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (minderjarige kinderen van Gijsbert Reijertsz, ende Maartje Louweris Decker, Dirck Gerritsz Bosman voor hemselfs)    [Cornelis Jacobsz Groenlandt]
belent ten oosten, Jacob Heijnstman, ten zuijden de Kercklaan ten noorden Trijntje Hessels, ten westen de Oosterwegh,
 

6. Transcriptie nr.: 1704021101  
Volmacht
Volmacht (procuratie)           (Willem Lissant commissaris van de monsteringh etc, etc)    [Jonckvrouw Adriana Constantia Sochier de Vermandoijs vrouw van Warmenhuijsen Crabbendam etc etc]
 

7. Transcriptie nr.: 1704021801  
37 kavels (!) onroerend goed
(Ver-)koopakte           (weled. hoogh gebore Jonckvrouwe Adriana Constantia Sochier de Vermandoijs, vrijvrouwe van Warmenhuijsen Crabbedam Schoreldam etc etc etc)    [Joachim Rendorp woonende tot amsterdam]
Teveel om over te nemen.
 

8. Transcriptie nr.: 1704021802  
Overdracht van 33 kavels onroerend goed
(Ver-)koopakte -- 18-02-1704           (Jonckvrouwe Adriana Constantia Sochier de Vermandoijs, vrijvrouwe van Warmenhuijse, Crabbedam, Schoorldam, etc etc etc)    [Joachim Rendorp woonende tot amsterdam]
Landerijen verspreid over de gemeente
 

9. Transcriptie nr.: 1704042601  
een huijs en erf daar een smederij wordt ingedaan, staande en gelegen binne desen banne inde kerckbuert
(Ver-)koopakte           (Cornelis Jacobsz Prins out schepen deses dorps (50%), de minderjarige kinderen van Jan Zegertsz, en Klaartje Pieters (25%) en de minderjarige kinderen van Jan Zegertsz, en Klaartje Pieters (25%))    [Cornelis Klaasen Limme]
belent ten westen, oosten en noorden, Niesje Coopers, ten zuijden de gemenen wegh
 

10. Transcriptie nr.: 1704051601  
een stucke landt leggende binne de voors banne op de geest, genaamt de canis croft,
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (Foockeltje en Jannetje Pieters, sijnde twee susters woonende tot eemskerck aan de oosterzij)    [Pieter Jansen Lammerden woonende meede tot eemskerck, aan duijn]
belent ten westen de luttick cij ten oosten Teunis Michielsz, ten zuijden de Armen van eemskerck,
ten noorden mevrouw Cetijn

 

11. Transcriptie nr.: 1704051602  
een stucke landt leggende binne desen banne van eemskerck op de geest, genaamt de canis croft
(Ver-)koopakte           (Foockeltje en Jannetje Pieters sijnde twee susters woonende tot eemskerck aande oosterzij)    [Pieter Jansen Lammerden woonende tot eemskerck aan duijn]
 

12. Transcriptie nr.: 1704061801  
een derde part in een stuck landt gelegen binne desen banne, inde noordt broeck,
(Ver-)koopakte           (Klaas Willemsen en Maarten Willemsen beijde woonende tot akersloot)    [Banckers Jansen wonende tot Kasterkom]
belendt ten oosten de afgedolven meet, ten westen de weduw van Klaas Plat en wijven Remme,
ten suijden Aafje Schravema, ten noorden de banscheijdingh

 

13. Transcriptie nr.: 1704071301  
een stucke landts genaamt Jan Baanen campjen
(Ver-)koopakte           (Jan Cornelisz Hoogeduijn woonende tot wijck op zee, en Cornelis Jansen Ceesen woonende inde beverwijck)    [Olef Cornelisz woonende tot wijck op zee]
belendt ten westen Cornelis Jacobsz Dort, ten suijden Jacob Jansen Heijnstman, ten noorden Jan Pietersen
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 november 2020