Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Erfpacht   (in veld: Transactiesoort)     

Aantal gevonden publicaties : 5   (uit: 4254)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1662071101  
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt de ruijnackers
Erfpacht -- 11-07-1662           (Cornelis Jansz ende Dirck Lourisz Kuijper, armenvoochden)    [Reijndert Claesz burger der stede beverwijck]
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt de ruijnackers, belent ten oosten
de wijcker wech, ten westen
Reijnert Claesz selfs,

 

2. Transcriptie nr.: 1669052707  
Overdracht van pachtrecht en pachtrented
Erfpacht -- 27-05-1669           (George Fredrick de Renesse baron van Elderen, vrijheere van Assendelft ende heer van Mal etc. (als erffgenaem))    [domeijnen van kennemerlant (vertegenwoordigd door doctor Lucas Occo advocaet)]
Overdracht van "recht hebbende de nae beschreven erffpachten ende seeckere rente ten laste vande domeijnen van kennemerlant hem comparant aen bestorven, bij doode vande voorgemelte jufftouw Anna de Renesse" als gevolg van het overlijden van juffourw Anna de Renesse
 

3. Transcriptie nr.: 1698070501  
de opstal van een huijs staende opde gront van de heer verkoper
Erfpacht -- 05-07-1698           (Jean Deuts vrijheer van assendelft en assumburgh, heer van eemskerck, hoogh ende noordorp rietwijck etc., alsmede outschepen en raad der stadt amsterdam)    [Cornelis Jasperts woonende alhier]
de opstal van een huijs staende opde gront van de heer verkoper

Prijs huis onbekend
Erfpacht grond wel geregeld

 

4. Transcriptie nr.: 1698070502  
een croft lant gelegen aende veerwegh daer het huijs vanden koper jegenwoordigh op staat
Erfpacht -- 05-07-1698           (mr. Pieter Grentsijn woonende binnen desen dorpe)    [Jean Deuts vrijheer van assendelft en assumburgh, heer van eemskerck, hoogh ende noordorp rietwijck etc., alsmede raad ende outschepen der stadt amsterdam]
een croft lant gelegen aende veerwegh daer het huijs vanden koper jegenwoordigh op staat, belent ten noorden, oosten en suijden, den heer verkoper ten westen de veerwegh
 

5. Transcriptie nr.: 1710051210  
een huijs en erff staende en gelegen binnen desen banne aende oostersij
Erfpacht           (Jan van der Velde wonende alhier)    [Gillis Valckenier wonende tot amsterdam]
belent ten noorden den heer coper, ten westen Willem Gerritsz, ten suijden het ackertie vande Revier
ten oosten schout Coevenhoven

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 oktober 2020