Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666011801]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666011801
 
Titel : Verkoop huijsje op erfpacht van de stad Alkmaar
Koper(s) of geldnemer(s) : Neeltje Arentsdr meede onse buijrvrijster
Verkoper(s) of geldgever(s) : Neeltje Lourisdr onse buijrvrijster op noordorp
Gegevens ligging of lening : huijsje met sijn erff ende dat soo als alst selve bij haer tot dato deser beseten
ende noch staende gelegen es binnen de naer volgende belendens belastert, aent oost
de kerck wech,aent suijden Jan Kuijper, aent west houtwech
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 18-01-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : twee en vijftich guldens
Perceelsgrootte :
 
 

 

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 06 december 2019