Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666021601]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666021601
 
Titel : coopt de helft in een huijs en erff en een p. lant
Koper(s) of geldnemer(s) : fideicommissarie erffgenaem van Adrjaen Jacobsz van Wijck daervan jegenwoordich de naeste is Neeltje Thijsen huijsvrouwe vanden E. Hendrick Cloeck woonende binnen der stadt amsterdam
Verkoper(s) of geldgever(s) : Walburchje Verbeeck weduwe ende eenige erffgenaem van zaliger Jacob Thijssen van leijden woonende tot amsterdam
Gegevens ligging of lening : de gerechte helft van een huijsmans wooninghe daer op staende groot int geheel seeven morgen vijff
hondert vierentseeventich roeden hontsbosser maet soot bekent is, werdende bewoont ende
gebruijckt bij Louris Gerritsz Neelen leggende binnen onse banne aen duijn streckende vande
heerewech west aen tot aende wildernisse toe belent ten noorden met Baert Sijmonsz
ende ten suijden Pieter Jansz ende Anna Janse
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 16-02-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : 2700 guldens
Perceelsgrootte : 7 morgen 574 roeden Hontbosser maat
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 06 december 2019