Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666040101]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666040101
 
Titel : een stuck waijt lant ende teel lant gelegen aenden anderen binnen onse banne
Koper(s) of geldnemer(s) : Petronella van Wassenaer
Verkoper(s) of geldgever(s) : Bouwen Lourisz buijrman ende outscheepen opt hofflant
Gegevens ligging of lening : aen de laen van
merquette groot tesaemen ontrent ..er (?)
tien hondert roeden belent aent
oost Steijn aent suijden Garbrant Lourisz
Backer aent west de oosterwech aent noorden
de laen van merquet
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 01-04-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : hondert carolus guldens
Perceelsgrootte : ..er (?) tien hondert roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 07 december 2019