Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666040102]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666040102
 
Titel : een croft lants gelegen binnen onse banne aende oostersij
Koper(s) of geldnemer(s) : Petronella van Wassenaer
Verkoper(s) of geldgever(s) : Louris Garbrantsz Backer outscheepen binnen onse dorpe
Gegevens ligging of lening : belent aent oost ende suijden de comparant, met de voors croft aent west den oosterwech ende aent
noorden de voornoemde Hoogh Eedele Vrouwe met de croft van Bouwen Lourisz
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 01-04-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : vijff hondert twee en tachtich guldens
Perceelsgrootte : 97 roeden
 
 

 

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 07 december 2019