Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666040401]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666040401
 
Titel : een huijs met sijn erff
Koper(s) of geldnemer(s) : Marijtje Pietersdr
Verkoper(s) of geldgever(s) : Gerrit Jansz Backer buijrman tot castricum Louris Jansz Hoogewerff Louris Jacobsz Backer ende Jan Jansz alle onse buijrluijden in qualite als oomen ende bloetvoochden over de onmondige kinderen van Louris Jansz ende Claer Cornelis
Gegevens ligging of lening : staende ende gelegen binnen onse dorpe inde kerckbuijrt belent aent oost de gemeene wech aent suijden de voornoemde Marijtje Pieters aent west Louris Dircksz aent noorden de weduwe van Sijbrant Jansz
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 04-04-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : vijff hondert vijff en tachtich guldens
Perceelsgrootte :
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 07 december 2019