Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666041102]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666041102
 
Titel : crofte lants, gelegen binnen onsen banne genaemt keesen kroft ofte het vrij lants croffje
Koper(s) of geldnemer(s) : Dieloff Cornelisz Immerzeel onsen buijrknecht
Verkoper(s) of geldgever(s) : Quirijn Jacobsz onse mede scheepen
Gegevens ligging of lening : belent aent oost de kerckwech, aent suijden St. Elisabets Gasthuijs tot haerlem, aent west den hout
wech, aent noorden de stadt haerlem
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 11-04-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : negen hondert tsestich gulden
Perceelsgrootte : 1087 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 07 december 2019