Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666041201]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666041201
 
Titel : crofte lants gelegen inden selven banne bijde houtwech
Koper(s) of geldnemer(s) : E. Jacob Schout burger der stede beverwijck
Verkoper(s) of geldgever(s) : gemeene crediteuren van Dirck Fredricxs buijrman tot heemskerck
Gegevens ligging of lening : crofte lants gelegen inden selven banne bijde houtwech, belent aent oost de houtwech aent west Willem Mieusz aent noorden Jacob Willemsz
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 12-04-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag :
Perceelsgrootte : volgende het margenboeck acht hondert acht roeden
 
 

 

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 februari 2020