Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666041202]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666041202
 
Titel : een huijs met sijn erff ende aencleven
Koper(s) of geldnemer(s) : Louris Sijmonsz onsen buijrman
Verkoper(s) of geldgever(s) : gemeene crediteuren van Dirck Fredricxsz buijrman tot heemskerck
Gegevens ligging of lening : een huijs met sijn erff ende aencleven staende ende gelegen binnen onse banne inde kerckbuijrt, belent aent oost de kerckwech aent suijden Cornelis Lambertsz ende Willem Sijmonsz aent west het afterwechje
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 12-04-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag :
Perceelsgrootte :
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 februari 2020