Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666050401]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666050401
 
Titel : koop van een huijs met sijn erff
Koper(s) of geldnemer(s) : Marijtje Pietersdr biersteeckster (in de kerckbuijrt)
Verkoper(s) of geldgever(s) : voochden van de kinderen ende erffgenamen van zaliger Louris Jansz ende Klaer Cornelise
Gegevens ligging of lening : inde kerck buijrt belent aent oost de gemeene wech aent suijden Marijtje Pieters selfs aent
west Louris Dircksz ende aent noorden de weduwe van Sijbrant Jansz
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 04-05-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : vijff hondert vijff en tachtich gulden
Perceelsgrootte :
 
 

 

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 07 december 2019