Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666051102]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666051102
 
Titel : de oosterste helft van een croft lants, genaemt de hooghe croft
Koper(s) of geldnemer(s) : Cornelis Cornelisz onse buijrman aen duijn
Verkoper(s) of geldgever(s) : Cornelis Dircxsz van Hooghevelt porter binnen der stadt haerlem soo voor hem selfs als testamentarie voocht van Madalena Cornelis
Gegevens ligging of lening :
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 11-05-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : dartien hondert vijff ende dartich gulden
Perceelsgrootte : volgende het margen boeck, twee margen
 
 

 

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 08 december 2019