Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666051103]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666051103
 
Titel : de westerste helft van de hooge croft (Jasper Jacobsz) / oosterste helft (Cornelis Czn)
Koper(s) of geldnemer(s) : Jasper Jacobsz ende Cornelis Cornelisz onse buijrluijden aen heemskerckerduijn
Verkoper(s) of geldgever(s) : Cornelis Dircksz van Hooghevelt porter binnen der stadt haerlem
Gegevens ligging of lening : belent aent suijden de stadt haerlem aent west de luttick cij ten noorden Cornelis Cornelisz ende
ten oosten de Wollenaer
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 11-05-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : ses entwintich hondert vijftien gulden (1270 resp. 1345)
Perceelsgrootte :
 
 

 

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 december 2019