Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666051104]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666051104
 
Titel : een stuckje teel lant genaemt het gekarde kroffje
Koper(s) of geldnemer(s) : Cornelis Lourisz buijrman inde schermer
Verkoper(s) of geldgever(s) : Cornelis Dircksz van Hooghevelt burger binnen der stadt haerlem voor hem selfs ende als testamentarie voocht van Madalena Cornelis tot haerlem
Gegevens ligging of lening : belent aent oost de cleijne houtwech aent suijden de stadt haerlem aent west de wollenaer
aent noorden Pieter Sijmonsz
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 11-05-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : 776-7-4 guldens
Perceelsgrootte : 609 roeden (volgens de meetinge van Andries vander Walle geswooren lant meeter tot haerlem)
 
 

 

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 08 december 2019