Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666051105]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666051105
 
Titel : een stuckje teellant genaemt het gekarde croffje
Koper(s) of geldnemer(s) : Cornelis Lourisz buijrman inde schermer
Verkoper(s) of geldgever(s) : Cornelis Dircksz van Hooghevelt porter binnen der stadt haerlem soo voor hem selfs, als testamen- tarie voocht van Madalena Cornelis tot haerlem
Gegevens ligging of lening : gelegen binnen onse banne belent aent oost de cleijne houtwech aent suijden de stadt haerlem
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 11-05-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : seeven hondert sesentseeventich gulden 7 st 4 p.
Perceelsgrootte : 609 roeden
 
 

 

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 08 december 2019