Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666051106]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666051106
 
Titel : crofje lants bij noordorp
Koper(s) of geldnemer(s) : Johan van Thielt burgermeester der stadt haerlem
Verkoper(s) of geldgever(s) : Dirck Lourisz van Rosse, ende Jan Claesz Prins kerck- meesteren binnen onse dorpe ende
Gegevens ligging of lening : belent aent oost de oosterwech aent suijden het nieuwe strenghje aent west de kerckwech ende aent noorden de Heere van Thielt
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 11-05-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : 449-6-4
Perceelsgrootte : twee hondert ses en tseventich roeden
 
 

 

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 december 2019