Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666060101]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666060101
 
Titel : parceel hooij lant genaemt jaep rawerts campje
Koper(s) of geldnemer(s) : Griete Gerritsdr huijsvrouwe van Claes Dircxsz Roijer
Verkoper(s) of geldgever(s) : Jan Claesz buijrman tot castricum
Gegevens ligging of lening : belent aent oost Jasper Jacobsz aent suijden de meet wech, aent west de stadt haerlem
aent noorden de maerdijck waelende tegen het lant van Louris Gerritsz Neelen
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 01-06-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : 600 gulden
Perceelsgrootte : 670 roeden
 
 

 

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 december 2019