Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666060102]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666060102
 
Titel : parceel hoijlant genaemt jaep rawerts campje
Koper(s) of geldnemer(s) : Claes Dircxsz Roijer als man ende voocht van sijne huijsvrou Griete Gerrits woonende inde beverwijck
Verkoper(s) of geldgever(s) : Onbekend
Gegevens ligging of lening : belent aent oost Jasper Jacobsz aent suijden de meetwech, aent west
de stadt haerlem aent noorden het maerdijckje
 
Transactiesoort : Custing- of termijnbrief (hypotheek)
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 01-06-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : ses hondert carolus guldens van 40 groote vlaems tstuck
Perceelsgrootte : ontrent 670 roeden
 
 

 

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 15 januari 2020