Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666070101]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666070101
 
Titel : croftje lants genaemt Pieter Voochten croft
Koper(s) of geldnemer(s) : Marijtje Cornelis sijn comparants halve suster
Verkoper(s) of geldgever(s) : Cornelis Lambertsz burger der steede beverwijck
Gegevens ligging of lening : belent ten westen de groote houtwech ten noorden ende oosten de stadt Alcmaer, ten suijden Jan van Schoten
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 01-07-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : 900 gulden
Perceelsgrootte : ontrent ses hondert ses roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 10 december 2019