Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666072301]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666072301
 
Titel : een huijsje met sijn erff
Koper(s) of geldnemer(s) : Neeltje Lourisdr al tans woonende binnen der stede beverwijck
Verkoper(s) of geldgever(s) : Floris Jacobsz Waert op noordorp
Gegevens ligging of lening : belent aent oost de houtwech aent suijden het gedeelte van het erff dat den comparant aen hem hout aent west de beeck aent noorden Anna Claesdr
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 23-07-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : 200 gulden
Perceelsgrootte : soo groot alserff jegenwoordich afgeheijnt is
 
 

 

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 december 2019