Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666083101]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666083101
 
Titel : een ouwt achterhuijs aan de oostersij
Koper(s) of geldnemer(s) : weduwe ende kinderen van zaliger Cornelis Jansz Lamberden meede onse buijrluijden
Verkoper(s) of geldgever(s) : Marijtje Lourensdochter onse buijrvrijster
Gegevens ligging of lening : belent ten oosten mette halve muuragie staende tuschen het voors achterhuijs ende die huijsinge vande voors weduwe ende kinderen coomende tot lasten van haer beijden te onderhouden ten suijden met een vrije uijtganck ende in ganck tot gerijf vant voors achterhuijs en een vrije nosinghdrop aent west de halve muratie staende tusschen tvoors achterhuijs ende die keuckinghewoningh
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 31-08-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : twee hondert vijff gulden
Perceelsgrootte :
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 december 2019