Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666101401]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666101401
 
Titel : een stuckelants genaemt de Heckmerven
Koper(s) of geldnemer(s) : Cornelis Willemsz buijrman inde schermer
Verkoper(s) of geldgever(s) : Gerart Willemsz buijrman inde schermer
Gegevens ligging of lening : daervan het voordere de Vrouw van Assendelft ende Jan Jansz Schouten toebehoort belent aent suijden de wech aent oost de hecksloot ende aent west Jan Jansz schouten ende Cornelis Willemsz etc.
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 14-10-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : 975 gulden guldens
Perceelsgrootte : De helft van negen hondert vier en tachtich roeden
 
 

 

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 12 december 2019