Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666101402]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666101402
 
Titel : stuckelants
Koper(s) of geldnemer(s) : Jan Jacobsz Heijnstman outscheepen in onse dorpe
Verkoper(s) of geldgever(s) : Gerart Willemsz buijrman inde schermer
Gegevens ligging of lening : belent ten oosten Cornelis Stuijfsant ten suijden Cornelis Lourisz ten westen Sr. Jacob Sij,
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 14-10-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : dartienhondert vijftich gulden
Perceelsgrootte : een margen twee hondert acht en tsestich roeden
 
 

 

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 13 december 2019