Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1669052707]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1669052707
 
Titel : Overdracht van pachtrecht en pachtrented
Koper(s) of geldnemer(s) : domeijnen van kennemerlant (vertegenwoordigd door doctor Lucas Occo advocaet)
Verkoper(s) of geldgever(s) : George Fredrick de Renesse baron van Elderen, vrijheere van Assendelft ende heer van Mal etc. (als erffgenaem)
Gegevens ligging of lening : Overdracht van "recht hebbende de nae beschreven erffpachten ende seeckere rente ten laste vande domeijnen van kennemerlant hem comparant aen bestorven, bij doode vande voorgemelte jufftouw Anna de Renesse" als gevolg van het overlijden van juffourw Anna de Renesse
 
Transactiesoort : Erfpacht
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 27-05-1669
Jaartal (tbv sortering) : 1669
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : N.v.t.
Perceelsgrootte : N.v.t
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 februari 2020