Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1687013001]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1687013001
 
Titel : een stuckelants gelegen binnen onse bij noordorp genaemt het paerdelant
Koper(s) of geldnemer(s) : Cornelis Claesz Spanjaersbergh waert op noordorp inde romolen (swager van verkoper)
Verkoper(s) of geldgever(s) : Fredrick Florisz Limmen, waert inde Swan tot uijtgeest
Gegevens ligging of lening : een stuckelants gelegen binnen onse bij noordorp genaemt het paerdelant, belent ten oosten de stadt haerlem ten suijden ende westen de graffelijckheijt ende ten noorden de weduwe
Valckeniers endeSorjouw
 
Transactiesoort : Custing- of termijnbrief (hypotheek)
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 30-01-1687
Jaartal (tbv sortering) : 1687
Relatie perceel Meeuwis : M05.364
Relatie perceel Groenlandt : G21: 12
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : vijff hondert vijftigh guldens
Perceelsgrootte : seven hondert twee en vijftich roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 13 maart 2020