Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1687013002]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1687013002
 
Titel : een stuckelants gelegen binnen onse banne bij noordorp genaemt het paerdelant
Koper(s) of geldnemer(s) : Cornelis Claesz Spanjaersberh waert woonende binnen onse dorpe op noordorp, inde romolen
Verkoper(s) of geldgever(s) : Fredrick Florisz Limmen, waert inde Swan tot uijtgeest
Gegevens ligging of lening : een stuckelants gelegen binnen onse banne bij noordorp genaemt het paerdelant, belent ten oosten de stadt haerlem, ten suijden ende westen de graffelijckheijt, ende ten noorden de weduwe
Valckeniers ende Sorjouw
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 30-01-1687
Jaartal (tbv sortering) : 1687
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : vijff hondert vijftich carolus guldens
Perceelsgrootte : 752 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 13 maart 2020