Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1687030201]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1687030201
 
Titel : stuckelants gelegen binnen onse dorpe buijten de Sint Aechtendijck
Koper(s) of geldnemer(s) : Joncker Jacob van Mierop, Bailluw van Blois woonende binnen der stede beverwijck
Verkoper(s) of geldgever(s) : Claes Elbertsz woonende tot schaghen
Gegevens ligging of lening : stuckelants gelegen binnen onse dorpe buijten de Sint Aechtendijck, gemeen met Juffroue Geertruijt van Mierop, belent int geheel ten westen de Sint Aechtendijck, ten suijden Dirck Claesz vanden Hoeff ende Phillips Jansz acijnmaecker, ten oosten Jan Dircxsz Stuijfsant ende ten noorden Jacob Jansz Heijnstman
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 02-03-1687
Jaartal (tbv sortering) : 1687
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : vijf hondert vijftich guldens
Perceelsgrootte : ontrent een marghen lants
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 14 maart 2020