Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1687031501]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1687031501
 
Titel : een stuck weijt lants aende oostersij genaemt de waijt
Koper(s) of geldnemer(s) : Jacob van Mierop, Bailljuw van Blois, woonende binnen der stede beverwijck
Verkoper(s) of geldgever(s) : Nicolaes Rogiers Ramsden out scheepen binnen onse dorpe
Gegevens ligging of lening : een stuck weijt lants gelegen binnen onsen banne aende oostersij genaemt de waijt, belent ten oosten Jan Willemsz Heemskerck ten suijden de not sloot, ten westen meede een not sloot ende
Lijsbet Jans en ten noorden Lijsbet Jans
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 15-03-1687
Jaartal (tbv sortering) : 1687
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : een duijsent guldens
Perceelsgrootte : vijfftien hondert achten tachtich roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 14 maart 2020