Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1687032101]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1687032101
 
Titel : een stucke hoijlants gelegen binnen onsen banne over de necksloot genaemt de otterkolcken
Koper(s) of geldnemer(s) : Cornelis Jacobsz, woonende tot wijck op zee
Verkoper(s) of geldgever(s) : Cornelis Adriaens Beeck out scheepen, woonende binnen onse dorpe inde kerckbuert
Gegevens ligging of lening : een stucke hoijlants gelegen binnen onsen banne over de necksloot genaemt de otterkolcken, belent ten oosten Aecht Louris van castricum, ten suijden, de drie maet, ten westen vander Keeren, en ten noorden de hartlaensloot
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 21-03-1687
Jaartal (tbv sortering) : 1687
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : achtien hondert ende vijfftich guldens
Perceelsgrootte : achtien hondert ses en tachtich roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 14 maart 2020