Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1687042801]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1687042801
 
Titel : 1) wollenaarsbeeck 2) watercamp 3) Cornelis Lammerts croft
Koper(s) of geldnemer(s) : sr. Jacobus van Halmael, koopman wonende mede tot amsterdam
Verkoper(s) of geldgever(s) : sr. Hendrick Noortwijcker Coopman wonende tot amsterdam
Gegevens ligging of lening : 1) een stucke geestlants leggende binnen den banne van eemskerck aen wollenaersbeeck, belent ten westen de wollenaersbeeck ten oosten --

2) een stuckelants leggende mede inden voors banne van eemskerck genaemt inde watercamp, belent ten oosten de stadt haerlem, ten westen de erven vande heer burgermeester Loreijn saliger,
ten noorden de maerdijck, ten zuijden Cornelis Leijdack

3) een croffie lants leggende mede inden banne van eemskerck, genaemt Cornelis Lammerts croft, belent ten westen de wildernis ten suijden ende noorden de heer Pieter de Graeff, ten oosten Cornelis
Schravema
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 28-04-1687
Jaartal (tbv sortering) : 1687
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt : G24: 29
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : sestijen (?) hondert guldens
Perceelsgrootte : 1) ? 2) 994 roeden 3) 1400 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 14 maart 2020