Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1687061801]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1687061801
 
Titel : een stuck hoijlants genaemt het paerdelant
Koper(s) of geldnemer(s) : Cornelis Claesz Spanjaersbergh, waert woonende binnen onsen dorpe op noordorp
Verkoper(s) of geldgever(s) : Aerjan Thomasz Bom, woonende binnen der stede beverwijck
Gegevens ligging of lening : een stuck hoijlants genaemt het paerdelant, belent ten oosten de voogelmeer ten suijden Cornelis Louris Pieten ten westen het kinderhuijs binnen der stadt Haerlem en ten noorden Marijtjen Stuijffsanden
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 18-06-1687
Jaartal (tbv sortering) : 1687
Relatie perceel Meeuwis : M04.288
Relatie perceel Groenlandt : G23: 07
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : een hondert seven en dartich gulden
Perceelsgrootte : vier hondert een en tachtich roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 15 maart 2020