Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1687070201]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1687070201
 
Titel : een hoeckie lants genaemt het paardelant
Koper(s) of geldnemer(s) : Jan Dircxe
Verkoper(s) of geldgever(s) : Pieter Bancrisz wonnende tot wijck aen duijn
Gegevens ligging of lening : een hoeckie lants leggende binnen desen banne van eemskerck, genaemt het paardelant, belent ten suijden Engeltje Dircx ten noorden de maerdijck
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 02-07-1687
Jaartal (tbv sortering) : 1687
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : 150:0:0
Perceelsgrootte : groot 621 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 15 maart 2020