Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1690012503]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1690012503
 
Titel : een stuck teellant, leggende in bollant
Koper(s) of geldnemer(s) : Mattheus Coddijn medicine doctor binnen der stede beverwijck
Verkoper(s) of geldgever(s) : Jacob Maartsz wonende binnen desen dorpe aende oostersij
Gegevens ligging of lening : een stuck teellant, leggende in bollant, belent ten oosten de kerckwech, ten zuijden de schoubeeck met de stadt haarlem, ten westen en noorden de erffgenamen van Lijsbet Jans,
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 25-01-1690
Jaartal (tbv sortering) : 1690
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 269-10-8 gereet gelt
Perceelsgrootte : 625,5 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 20 maart 2020