Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1690012505]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1690012505
 
Titel : 1) een stuck weijlant, genaemt de Hesselcamp 2) een stuck lant genaemt het ackerlant 3) de helft in een stuck weijlant genaemt ceelties camp 4) het weijtie van Dirck Egbertsz
Koper(s) of geldnemer(s) : erffgenamen van saliger Hessel Jansz Bonckenburch
Verkoper(s) of geldgever(s) : Jacob Maartsz wonende binnen desen dorpe aende oostersij
Gegevens ligging of lening : 1) een stuck weijlant, genaemt de Hesselcamp,belent ten oosten de erffgenamen van Jan Cornelisz Velsen, ten zuijden de vercoper, ten westen de necksloot, ten noorden de gemene wateringh vande Duckelmeer

2) een stuck lant genaemt het ackerlant, belent ten oosten Claes Lourisz de Jongh, ten zuijden de hartlaan sloot, ten westen de necksloot, ten noorden de verkoper

3) de helft in een stuck weijlant genaemt ceelties camp, belent ten oosten Claes Lourisz de Jongh, ten zuijden de hartlaan sloot, ten westen de necksloot, ten noorden de
verkoper,

4) het weijtie van Dirck Egbertsz met een acker daarvoor, streckende tot de oosterwech toe, belent ten (Marq. 1 en 2) oosten Jan Gerritsz Grutter, ten zuijden de ouwe hoijsloot
met Cornelis Cornelisz, ten westen de oosterwech, ten noorden Jan Arijensz, Hendrick Jansz Kuijper en
Jan Jan Louris,
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 25-01-1690
Jaartal (tbv sortering) : 1690
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt : G26: 27
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 2303-0-0 gereet gelt
Perceelsgrootte : 1) 1458 roeden 2) 1004 roeden 3) 1751 roeden 4) 1220 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 20 maart 2020