Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1690030204]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1690030204
 
Titel : een acker lants leggende opde geest, genaemt de besloten acker,
Koper(s) of geldnemer(s) : Gijsbert Segersz wonende binnen desen dorpe
Verkoper(s) of geldgever(s) : Cornelis Jansz Bloem voorde eene helft, Cornelis Jansz Cees Jan
Gegevens ligging of lening : een acker lants leggende binnen desen banne opde geest, genaemt de besloten acker, belent ten oosten de oosterwech ten westen de kerckwech
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 02-03-1690
Jaartal (tbv sortering) : 1690
Relatie perceel Meeuwis : M08.506
Relatie perceel Groenlandt : G11: 34
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 182-0-0 gereet gelt
Perceelsgrootte : groot -- roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 20 maart 2020