Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1690031401]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1690031401
 
Titel : een crofte lants leggende binnen desen banne tot noortdorp voors, genaamt Joppen croft
Koper(s) of geldnemer(s) : Dirck Pietersz wonende tot noortdorp
Verkoper(s) of geldgever(s) : Gerrit Dircxe Boschman voorde eene helft en het naargelaten weeskint van Maartie Cornelis
Gegevens ligging of lening : een crofte lants leggende binnen desen banne tot noortdorp voors, genaamt Joppen croft, belent ten oosten en zuijden de beeck, ten westen Pieter Pietersz, ten noorden het Gasthuijs van wijck op zee
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 14-03-1690
Jaartal (tbv sortering) : 1690
Relatie perceel Meeuwis : M08.506
Relatie perceel Groenlandt : G08: 27
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 525-0-0 gereet gelt
Perceelsgrootte : 945 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 22 maart 2020